Za sprečavanje krize

Lideri EU se dogovaraju o fiskalnoj disciplini

Šefovi država ili vlada razgovaraće i o mjerama za motivisanje ekonomskog rasta i konkurentnosti kao i zapošljavanja
0 komentar(a)
Ažurirano: 25.02.2019. 02:55h

Lideri zemalja članica EU, stigli su u Brisel, kako bi u ponedjeljak održali svoj neformalni samit sa ciljem da se dogovore o fiskalnoj disciplini koja bi striktno odnosila na članice eurozone.

Fiskalni ugovor, kojemu je dio i međusobna kontrola dijela budžeta među članicama eurozone ima za zadatak da spriječi ponavljanjanje ovakve dužničke krize.

Prema očekivanjama, doći će do dogovora o Fiskalnom paktu i pristupiće mu sve zemlje osim Britanije, makar se očekuje da premijer Kameron napravi barem korak nazad prema zajedničkom stolu.

Prije samita, još se rješava zahtjev Poljske da učestvuje na samitima eurozone, vremenski razmak kad će i nečlanice eurozone prisustvovati sastancima, ili broja zemalja koje moraju da ratifikuju Fiskalni ugovor da bi stupio na snagu.

Posljednje ekonomske prognoze govore da bi veliki dio članica mogao ponovno potonuti u blagu recesiju

Angela Merkel tjera na hitno ratifikovanje tako da bi Ugovor mogao stupiti na snagu već 2013. godine.

Ipak, zemlje pružaju, iz scene, prilične otpore. Prvo, nisu sve oduševljene da im druge zemlje gledaju u budžet i komentarišu na što će i kada će trošiti. Radi se o pitanjima koja duboko zadiru u suverenitet zemalja.

Čak niti Grčka nije time oduševljena, makar se više specijelno ne pita. Drugi, dublji razlog otpora jest taj da se eurozona skuplja, integriše, donosi odluke, a one članice EU koje nisu u eurozoni, osjećaju se izostavljeno.

U Britaniji rastu kritike na račun Kamerona zašto se na decembarskom samitu isključio iz procesa, a da niko ne razumije šta je to sačuvao, šta je dobio?

Šefovi država ili vlada razgovaraće takođe i o mjerama za motivisanje ekonomskog rasta i konkurentnosti kao i zapošljavanja o čemu će usvojiti posebnu izjavu.

Posljednje ekonomske prognoze govore da bi veliki dio članica mogao ponovno potonuti u blagu recesiju, pa je rast glavna tema gotovo svih sastanaka.

Hrvatski premijer Zoran Milanović po prvi puta će, pošto je njegova zemlja potpisala Ugovor o pristupanju, a građani na referendumu izrazili spremnost za pristupanje EU, učestvovati na samitu i imaće pravo diskusije, ali ne i glasa.