ANTIKORUPCIJA

EU: Korupcija godišnje proguta 120 milijardi

Evropska komisija ističe da treba bolje zaštititi ljude koji prijavljuju korupciju, ubrzati istrage i uskladiti način na koji se tretiraju slučajevi kada multinacionalne kompanije podmićuju državne službenike u trećim zemljama
0 komentar(a)
Ažurirano: 04.09.2011. 20:28h

Uprkos zakonima o borbi protiv korupcije, ona u EU svake godine proguta skoro 120 milijardi eura ili jedan posto evropskog BDP-a, a 80 posto evropskih građana smatra da je ona veliki problem u njihovoj zemlji, čulo se upozorenje na raspravi u Evropskom parlamentu posvećenoj antikorupcijskom paketu Evropske komisije.

Kako ističe Evropska komisija, Evropska unija ima sofisticirane zakone o borbi protiv korupcije, ali je njihovo sprovođenje u državama članicama neujednačeno i nezadovoljavajuće. Komisija će zbog toga uvesti Evropski izvještaj o borbi protiv korupcije kako bi pratila i ocjenjivala napore država članica u borbi protiv korupcije i podstakla njihov veći politički angažman.

Komisija će izvještaj objavljivati svake dvije godine, prvo 2013. Nekoliko zastupnika je istaklo da bi borba protiv korupcije trebala da počne u samom Parlamentu kako bi se građanima pokazalo da je Evropski parlament odlučan da suzbije korupciju u politici.

Istaknuta je i potreba bolje zaštite ljudi koji prijavljuju korupciju, bržih istraga i usklađivanja načina na koji se u EU tretiraju slučajevi kada multinacionalne kompanije podmićuju državne službenike u trećim zemljama.

Rasprava o korupciji nastaviće se na idućoj plenarnoj sjednici EP-a kada će Komisiji i Savjetu 14. rseptembra biti upućena tri pitanja, uključujući pitanje kako EU može osigurati potrebnu političku volju u državama članicama za borbu protiv korupcije.

Komisija će takođe pripremiti niz drugih mjera, npr. učešće u grupi država za borbu protiv korupcije Sajeta Evrope kao i predloge za nova pravila za zaplijenu nezakonito stečene imovine, poboljšanje istraga finansijskog kriminala, jačanje policijske i pravosudne saradnje, bolju obuku istražitelja i jači fokus na borbu protiv korupcije u procesu proširenja EU i politici razvoja.

Preporučujemo za Vas