GRUPA DRŽAVA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

GRECO: Virus ne smije ugroziti odgovornost, rizik od korupcije ne potcenjivati

GRECO izdao smjernice članicama, poručuje da je zdravstveni sektor posebno osjetljiv
871 pregleda 1 komentar(a)
Ne dozvoliti da virus ugrozi naše vrijednosti i standarde: Mrčela, Foto: RE
Ne dozvoliti da virus ugrozi naše vrijednosti i standarde: Mrčela, Foto: RE

Grupa država za borbu protiv korupcije (GRECO) Savjeta Evrope upozorila je juče na rizike od korupcije tokom pandemije kovid-19, posebno u sektoru zdravstva.

“Kako se zemlje suočavaju sa nespornim vanrednim situacijama, koncentracijom ovlašćenja, smanjenjem osnovnih prava i sloboda, a kako se velike količine novca ulivaju u privredu da bi se ublažila kriza (sada i u bliskoj budućnosti), rizik od korupcije ne bi trebalo potcijeniti”, poručuje GRECO u smjernicama članicama, među kojima je i Crna Gora.

Navode i da je transparentnost u javnom sektoru jedno je od najvažnijih sredstava za sprečavanje korupcije, bez obzira na oblik.

“Potreba za redovnim i pouzdanim informacijama iz javnih institucija je od presudnog značaja u vanrednoj situaciji. To se odnosi na širenje i rizike od pandemije, ali i na hitne mjere koje su preduzete kao odgovor na pandemiju. Ne treba dozvoliti da koronavirus ugrozi naše vrijednosti i naše standarde, uključujući transparentnost i odgovornost. Digitalne informacione platforme poput portala za transparentnost su vrijedne alatke za sprečavanje korupcije i instrumenti za zaštitu vladavine prava”, naveo je predsjednik GRECO Marin Mrčela.

Smjernice se odnose na aspekte zdravstvenog sektora koji su skloni korupciji kao što su sistem javnih nabavki, primanje mita u uslugama povezanim sa medicinom, korupcija u istraživanju i razvoju novih proizvoda (R&D), sukob interesa i lobiranje, prevare vezana za kovid-19. One takođe obuhvataju i privatni sektor gde je rizik od korupcije jednako visok.

“Mito u zdravstvu čini medicinske usluge skupljim i manje kvalitetnim. Dovodi do nejednakog pristupa medicinskoj njezi, posebno ugroženima. Takođe, potkopava poverenje pacijenata u zdravstvene usluge i može nanijeti ozbiljnu štetu pojedincima (npr., korišćenjem nestandardnih medicinskih proizvoda). Uz to, narušava konkurenciju i ima ozbiljne finansijske posljedice za osiguranike, a samim tim i za državni budžet”, ocijenjuje GRECO.

Podsjećaju da Rezolucija 1946 (2013) Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope o „jednakom pristupu zdravstvenoj zaštiti“ poziva države članice da „uvedu mjere za borbu protiv korupcije u zdravstvenom sektoru, u uskoj saradnji sa GRECO.

“GRECO je spreman da podrži svoje članove u tom pogledu, uključujući i nedavno razvijena savjetodavna sredstva”, poručili su u smjernicama.

Ključna je nadzorna uloga nad vladom

GRECO ocjenjuje na ključnu nadzornu ulogu zakonodavne i sudske vlasti, ali i ombudsmana, antikorupcijskih agencija i drugih specijalizovanih tijela koja se bave korupcijom, kao i civilnog društva.

Kako navode, mediji imaju posebnu ulogu i specifičnu odgovornost, a posebno je potrebno obezbijediti zaštitu zviždača. Oni podsjećaju da u sadašnjoj situaciji izvršna vlast ima najveća ovlašćenja.