EU zvanično otvara Kancelariju za vještačku inteligenciju

U nadležnosti nove kancelarije biće, između ostalog, nadgledanje i sprovođenje poštovanja pravila Zakona o "AI" o modelima vještačke inteligencije opšte namjene i kreiranje kodeksa prakse, smjernica i alata za evaluaciju

1354 pregleda 1 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Kancelarija Evropske unije za vještačku inteligenciju zvanično je danas otvorena, a među njenim glavnim zadacima biće nadgledanje primjene Zakona o vještačkoj inteligenciji, identifikovanje potencijalnih rizika i kršenja pravila i podsticanje korišćenja pouzdane vještačke inteligencije.

Kancelarija će zapošljavati oko 100 ljudi, od kojih će 20 biti premješteni iz Generalnog direktorata za komunikacijske mreže, sadržaj i tehnologiju ("DG Connect"), dok će ostali, uključujući nacionalne stručnjake, biti angažovani u narednim sedmicama.

U nadležnosti nove kancelarije biće, između ostalog, nadgledanje i sprovođenje poštovanja pravila Zakona o "AI" o modelima vještačke inteligencije opšte namjene i kreiranje kodeksa prakse, smjernica i alata za evaluaciju.

"Evropska kancelarija za vještačku inteligenciju biće centar stručnosti u oblasti vještačke inteligencije širom EU. Imaće ključnu ulogu u sprovođenju Zakona o "AI", posebno za vještačku inteligenciju opšte namjene, podsticaće razvoj i upotrebu vjerodostojne vještačke inteligencije i međunarodnu saradnju", navodi se na sajtu Evropske komisije.

Kancelarija će takođe raditi na unapređenju mjera i politika za iskorišćavanje društvenih i ekonomskih koristi "AI" širom EU, pružaće savjete o najboljim praksama i podsticati inovativne ekosisteme pouzdane "AI" u cilju povećanja konkurentnosti i ekonomskog rasta EU.

Generalni direktor "DG Connect", Roberto Viola, rekao je da je Kancelarija za "AI" napravljena "da zapravo koristi moć, uključujući u smislu potencijalnih sankcija ili intervencija na tržištu".

To bi bili "ekstremni scenariji", rekao je Viola, ali njegova poruka je bila jasna: kompanije koje koriste vještačku inteligenciju treba da obrate pažnju, piše briselski portal Politiko.

Kancelarija je osnovana u okviru Evropske komisije i čini "temelj jedinstvenog evropskog sistema upravljanja vještačkom inteligencijom", saopštila je EK.

U svom radu će sarađivati sa državama članicama i širom stručnom zajednicom i osiguraće strateški, koherentan i efikasan evropski pristup "AI" na međunarodnom nivou, a očekuje se da će postati globalna referentna tačka.

Kancelarija je počela sa radom prije zvaničnog usvajanja Zakona o "AI", o kojem su Evropski parlament i Savet EU postigli politički sporazum u decembru.

Bonus video: