Međunarodni apel

U Siriji postoji 27 centara za mučenje

Sirijske snage bezbjednosti su osnovale 27 centara za mučenje gdje maltretiraju zatvorenike, a HRV je ovaj podatak okarakterisao kao zločin protiv čovječnosti
0 komentar(a)
Ažurirano: 03.07.2012. 17:34h

S obzirom na to da u Siriji postoji 27 centara za mučenje, HRV navodi da učestalost mučenja prerasta u zločine protiv čovječnosti i apeluje na međunarodnu akciju.

"Sistematski obrasci lošeg postupanja i mučenja koje je Hjuman rajts voč dokumentovao jasno ukazuju na državnu politiku mučenja i loše postupanje i stoga predstavlja zločin protiv čovječnosti", navodi se u izvještaju HRV.

Izveštaj, na 78 strana, zasniva se na razgovorima aktivista sa više od 200 dezertera i bivših zatvorenika od početka pobunje protiv Bašara al-Asada u martu 2011. godine, prenosi AP.

Grupa je pozvala Savjet bezbjednosti UN da o situaciji u Siriji izvesti Medjunarodni krivični sud u Hagu i da uvede sankcije onima koji vrše ili nadgledaju mučenje.

Sirijska vlada nije komentarisala ove navode.

HRV navodi lokacije 27 pritvorskih centara u gradovima širom Sirije u kojima se izvode mučenje i imena nekih tamošnjih komandanata.

Navodi se da je svaki od ovih centara i tehnika mučenja pomenulo više ljudi i da vjerovatno postoje i druge lokacije koje HRV nije mogao da dokumentuje.

Mnogi bivši pritvorenici su naveli da su bili zatvoreni u pretrpanim objektima gde su ih mučili stražari i ispitivači.

Pomenuto je više od 20 različitih metoda mučenja uključujući prebijanje štapovima i kablovima, stiskanje prstiju klještima, napadi strujom i kiselinom i seksualno zlostavljanje i ponižavanje.

Pritvorenici su mučeni i tako što su im spajalice zabijane u kožu, čupani nokti, tučeni su palicama i primenjivani su elektrošokovi na njihove genitalije i druge dJelove tJela, navodi HRV.

Antivladini protesti i sukobi u Siriji traju više od godinu dana, a prema podacima UN život je izgubilo više od 16.500 ljudi.