UNEP:Stanje planete se rapidno pogoršava

Stanje naše planete se ubrzano pogoršava sa porastom broja stanovnika koji se udvostručio od 1950, i ako čovječanstvo odmah ne učini nešto da promijeni taj trend uskoro će biti dostignut kritični nivo
0 komentar(a)
Ažurirano: 06.06.2012. 17:24h

Ovakva, ni malo optimistična predviđanja, navode se u izvještaju Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP).

Ovaj peti izvještaj o "budućnosti životne sredine u svijetu", Geo-5, objavljen je danas kao uvod u samit o održivom razvoji koji će se održati od 20. do 22 juna u Rio de Žaneiru. Prethodni izvještaj objavljen je 2007. godine.

"Ako se sadašnja situacija nastavi, ako sadašnje strukture proizvodnje i potrošnje prirodnih resursa nastave da preovladjuju i ništa ne bude učinjeno da se taj trend preokrene, vlade treba da preuzmu odgovornost za nivo pogoršanja i posljedice bez presedana, rekao ja Ahim Štajner, generalni direktor UNEP-a.

U izvještaju se navodi da je od 90 ciljeva koje su države članice UNEP-a navele da su prioritenti, samo kod četiri cilja registrovan bitniji napredak.

Kao primjer navodi se izbjegavanje upotrebe materija koje uništavaju ozonski omotač zbog čega bi trebalo da se izbjegnu desetine miliona slučajeva katarakte do 2100.godine, i milioni slučajeva raka kože do 2050. kao i prestanak upotrebe olova u gorivima.

Poboljšan je i pristup pijaćoj vodi, ali se i dalje strahuje da više od 600 miliona ljudi neće imati dovoljno vode za piće 2015. godine.

Napredovala su i istraživanja čiji je cilj smanjenje zagađenja mora, ali je ono i pored toga dramatično.

Određeni pomaci načinjeni su u pogledu 40 ciljeva, na primjer u širenju zaštićenih prostora kao što su nacionalni parkovi i smanjenju uništavanja šuma, koje je opalo sa 16 miliona hektara godišnje tokom 1990-ih na 13 miliona hektara između 2000. i 2010.

Gotovo nikakav napredak nije zabilježen u ispunjavanju 24 cilja. Tako bi emisija gasova sa efektom staklene bašte mogla da se udvostruči tokom narednih 50 godina, što će dovesti do porasta prosječne temperature od najmanje 3 stepena.

Kod osam zacrtanih ciljeva je čak zabilježeno pogoršanje stanja, pa je tako 20 vrsta kičmenjaka na ivici izumiranja, što utiče na biodiverzitet važan za život ljudi.

U izvještaju se ipak navodi da bi mogli da se ostvare ambiciozni ciljevi do 2050. godine ukoliko se ojačaju postojeće strategije zaštite planete.

"Geo-5 podsjeća lidere svijeta i zemlje okupljene na konferenciji u Riju da definitivna tranzicija ka "zelenoj" privredi sa niskom emisijom ugljen dioksida i efikasnom upotrebom resursa apsolutno treba hitno da počne da se primjenjuje", rekao je Štajner.

Galerija