osam od deset ljudi smatra da je umjereno ili izuzetno usamljeno

Usamljenost veliki rizik za fizičko i mentalno zdravlje starijih ljudi

Istraživanje Populacionog fonda Ujedinjenih nacija i Univerzitetskog koledza u Londonu (UNFRA) pokazalo je da demografske mjere kao što su bračni status, rod, život u urbanim ili ruralnim sredinama, zadovoljstvo finansijskom situacijom, sveukupno zdravstveno stanje nijesu povezani sa usamljenošću

4136 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Pružanje konkretne podrške starijim ljudima u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, kao što je kupovina namirnica, od suštinskog je značaja za smanjenje usamljenosti, pokazalo je istraživanje Populacionog fonda Ujedinjenih nacija i Univerzitetskog koledža u Londonu.

"Usamljenost predstavlja veliki rizik za fizičko i mentalno zdravlje starijih ljudi i podriva napore u promociji zdravog i aktivnog starenja", rekla je direktorka UNFPA za istočnu Evropu i centralnu Aziju Djulija Valeze.

Istraživanje je sprovedeno sredinom 2021. godine među osobama starosti od 65 do 85 godina u šest zemalja i teritorija istočne Evrope, navodi se u saopštenju UNFPA Srbija.

"Ovo istraživanje nam pomaže da bolje razumijemo faktore rizika za usamljenost i pronađemo načine kako bismo smanjili učestalost usamljenosti u starijoj dobi. Pandemija kovida-19 je usmjerila pažnju na probleme sa kojima se suočavaju mnogi stariji ljudi, ali i pružila priliku za suočavanje sa usamljenošću i napredak u stvaranju društava za sve generacije", navela je Valeze.

U istočnoj Evropi stanovništvo ubrzano stari zbog produženog životnog vijeka, niske stope fertiliteta i visoke stope migracija.

Prema istraživanju, osam od deset starijih ljudi, odnosno 79 odsto, smatra da je umjereno ili izuzetno usamljeno.

Istraživanje otkriva da, pored nedostatka konkretne podrške, faktori rizika za usamljenost uključuju i nedostatak društvenih kontakata, nedostatak osobe sa kojom bi se provodilo prijatno vrijeme i nizak nivo socijalnog samopouzdanja.

S druge strane, istraživanje je pokazalo određenu povezanost između nivoa emocionalne podrške i usamljenosti.

Nekoliko drugih faktora rizika je samo blago povezano sa usamljenošću - samački život, generalni nivo sreće, obraćanje za pomoć u vezi sa mentalnim zdravljem, poteškoće sa sluhom, nedostatak pozitivne društvene podrške i osećaja bliskosti, navodi se u saopštenju.

Sa usamljenošću nisu povezane demografske mjere kao što su bračni status, rod, život u urbanim ili ruralnim sredinama, zadovoljstvo finansijskom situacijom, sveukupno zdravstveno stanje, pristup i korišćenje interneta, vrste društvenih aktivnosti prije ili tokom pandemije kovida-19.

Istraživanje preporučuje usvajanje nacionalnih politika koje štite prava i dostojanstvo starijih osoba, sa naglaskom na zdravlje i dobrobit, i naglašava potrebu za programskim promjenama, kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou, kako bi se obezbijedila konkretna podrška starijim osobama.