Tag: iOS 7

Šta vam sve donosi iOS 7?

iz kuhinje apple-a

Šta vam sve donosi iOS 7?

19. Septembar 2013, 07:31 h 4 2
On ne želi iOS 7

"sve je drugačije"

On ne želi iOS 7

22. Septembar 2013, 10:23 h 4 1