Podgorica led

50 lomova za dva dana

Led na ulicama problem

50 lomova za dva dana

13. Decembar 2012, 19:50 h 1 1