Prava stvar, Koalicija Jedinstveni za Budvu – Dragana Mitrović