Mirko Slomka

Razlaz Slomke i Hanovera

SPORAZUMNO

Razlaz Slomke i Hanovera

27. Decembar 2013, 19:02 h
Slomka probudio HSV

BUNDES LIGA

Slomka probudio HSV

16. Mart 2014, 19:56 h