Program za 15. - 21. maj 2020.

1585 pregleda 0 komentar(a)

PETAK 15.05.2020.

06:30

Boje jutra

emisija

09:30

Studio moderna

telešop

10:00

Vijesti u 10

informativa

10:05

Meteo centar u 10

emisija

10:06

Zauvijek tvoja,r

serija

10:55

TV Shop

telešop

11:40

Studio moderna

telešop

12:00

Vijesti u 12

informativa

12:05

Meteo centar u 12

emisija

12:06

Načisto sa Petrom komnenićem,r

talk show

14:00

Vijesti u 2

informativa

14:05

Meteo centar u 2

emisija

14:06

Nevini krivac,r

serija

14:45

TV Shop

telešop

15:00

Boje dana

emisija

16:30

Vijesti u pola 5

informativa

16:50

Meteo centar

emisija

17:00

Konferencija za medije

17:30

Dokumentarni program

18:30

Vijesti u pola 7

informativa

19:07

Meteo centar

emisija

19:10

Zauvijek tvoja

serija

20:00

Razvod

film

22:00

Vijesti u 10

informativa

22:13

Meteo centar u 10

emisija

22:15

Sport

emisija

22:30

Gost

film 

00:10

Noćni voz za Lisabon,r

film

02:00

Polet,r

film

03:30

Boje dana,r

emisija 

04:30

Dojumentarni program,r

06:15

Zauvijek tvoja,r

serija

SUBOTA 16.05.2019.

07:00

Prodavnica najmanjih ljubimaca,r

serija za djecu

07:45

Angry Birds

crtana serija

08:15

Bejblejd

crtana serija

08:40

Pčelica

dječija emisija

09:10

Snovi, kuća, dom,r

magazin

09:35

TV Shop mne

telešop

09:50

TV Shop studio

telešop

10:15

TV Shop mne

telešop

10:30

Rođendanska želja,r

film

12:00

Vijesti u 12

informativa

12:05

Meteo centar u 12

emisija

12:06

Život sa morem,r

magazin

12:40

Biljana za vas,r

magazin

13:00

Za volanom,r

magazine

13:30

Moja polisa

magazin

14:00

Vijesti u 2

informativa

14:05

Meteo centar u 2

emisija

14:07

Reflektor,r

talk show 

16:30

Vijesti u pola 5

informativa

16:40

Meteo centar

emisija

16:45

Pčelica

dječija emisija

17:15

Bez granica,r

magazin

18:30

Vijesti u pola 7

informativa

19:07

Meteo centar

emisija

19:10

Biljana za vas

emisija

20:00

Obećanje

film

22:00

Vijesti u 10

informativa

22:13

Meteo centar u 10

emisija

22:15

Sport

emisija

22:30

Izdajnik

film

00:30

Gost,r

film

02:10

Dnevna pjena,r

film

05:30

Bez granica,r

magazin

06:15

Biljana za vas,r

magazin

NEDJELJA 17.05.2020.

07:00

Prodavnica namanjih ljubimaca

serija za djecu

07:40

Nuki i prijatelji,r

serija za djecu

08:00

Evropske bajke,r

serijal za djecu

08:30

Bejblejd

crtana serija

09:30

Pčelica

magazin za djecu

10:30

Carsko putovanje

film 

12:00

Vijesti u 12

informativa

12:05

Meteo centar u 12

emisja

12:06

Ne znam kako joj uspijeva,r

film

14:00

Vijesti u 2

informativa

14:05

Meteo centar u 2

emisija

14:07

Načisto sa Petrom Komnenićem,r

talk show

15:50

Život sa morem

magazin

16:30

Vijesti u pola 5

informativa

16:40

Meteo centar u pola 5

emisija

16:45

Za volanom

magazin

17:30

Snovi, kuća, dom,r

magazin

18:00

M:tech,r

magazin

18:30

Vijesti u pola 7

informativa

19:07

Meteo centar

emisija

19:10

Novine 2

serija

20:00

Rimu, s ljubavlju

film

22:00

Vijesti u 10

informativa

22:13

Meteo centar u 10

emisija

22:15

Sport

emisija

22:30

Kola Džejn Mensfild

film

00:35

Izdajnik,r

film

02:30

Obećanje,r

film

04:50

Život sa morem,r

magazin

05:20

Snovi, kuća, dom,r

magazin

05:50

Zauvijek tvoja,r

serija

PONEDJELJAK 18.05.2020.

06:30

Boje jutra

emisija

09:30

Studio moderna

telešop

10:00

Vijesti u 10

informativa

10:05

Meteo centar u 10

emisija

10:06

Zauvijek tvoja,r

serija

10:55

TV Shop

telešop

11:10

Pčelica specijal

magazin za djecu

11:40

Studio moderna

telešop

12:00

Vijesti u 12

informativa

12:05

Meteo centar u 12

emisija

12:06

Rimu, s ljubavlju,r

film

14:00

Vijesti u 2

informativa

14:05

Meteo centar u 2

emisija

14:06

Serija,r

14:55

TV Shop

telešop

15:10

Boje dana

emisija

15:40

Život sa morem,r

magazin

16:30

Vijesti u pola 5

informativa

16:48

Meteo centar

emisija

16:50

Geopolitika

magazin

17:00

Serija

18:30

Vijesti u pola 7

informativa

19:07

Meteo centar

emisija

19:10

Zauvijek tvoja

serija

20:00

Bez granica

magazin

21:00

Novine 2,r

serija

22:00

Vijesti u 10

informativa

22:13

Meteo centar u 10

emisija

22:15

Sport

emisija

22:30

Prelijepo

film

00:10

Bez granica,r

magazin

01:00

Kola Džejn Mensfild,r

film

03:00

Boje dana,r

emisija

04:35

Serija,r

05:40

Zauvijek tvoja,r

serija

UTORAK   19.05.2020.

06:30

Boje jutra

emisija

09:30

Studio moderna

telešop

10:00

Vijesti u 10

informativa

10:05

Meteo centar u 10

emisija

10:06

Zauvijek tvoja,r

serija

10:55

TV Shop

telešop

11:10

Pčelica specijal

magazin za djecu

11:40

Studio moderna

telešop

12:00

Vijesti u 12

informativa

12:05

Meteo centar u 12

emisija

12:06

Geopolitika,r

magazine

12:15

Bez granica,r

magazine

13:00

Za volanom,r

magazin

13:40

TV Shop

telešop

14:00

Vijesti u 2

informativa

14:05

Meteo centar u 2

emisija

14:06

Serija,r

15:00

Boje dana

emisija

16:30

Vijesti u pola 5

informativa

16:50

Meteo centar

emisija

17:00

Konferencija za medije

17:30

Serija 

18:30

Vijesti u pola 7

informativa

19:07

Meteo centar

emisija

19:10

Zauvijek tvoja

serija

20:00

Reflektor

talk show

22:00

Vijesti u 10

informativa

22:13

Meteo centar u 10

emisija

22:15

Sport

emisija

22:30

Kolonija

film

00:20

Reflektor,r

talk show

02:10

Prelijepo,r

film

04:00

Boje dana,r

emisija

04:30

Serija,r

05:40

Zauvijek tvoja,r

serija

SRIJEDA 20.05.2020.

06:30

Boje jutra

emisija

09:30

Studio moderna

telešop

10:00

Vijesti u 10

informativa

10:05

Meteo centar u 10

emisija

10:06

Zauvijek tvoja,r

serija

10:55

TV Shop

telešop

11:10

Pčelica specijal

magazin za djecu

11:40

Studio moderna

telešop

12:00

Vijesti u 12

informativa

12:05

Meteo centar u 12

emisija

12:06

Reflektor,r

talk show

13:30

Moja polisa,r

magazin

14:00

Vijesti u 2

informativa

14:05

Meteo centar u 2

emisija

14:06

Serija,r

15:00

TV Shop

telešop

15:15

Boje dana

emisija

16:30

Vijesti u pola 5

informativa

16:50

Meteo centar

emisija

16:55

Serija

17:30

M:tech

magazin

17:50

Serija

18:30

Vijesti u pola 7

informativa

19:07

Meteo centar

emisija

19:10

Zauvijek tvoja

serija

20:00

Largo Vinč

film

22:00

Vijesti u 10

informativa

22:13

Meteo centar u 10

emisija

22:15

Sport

emisija

22:30

Lijepi dani

film

00:10

Kolonija,r

film 

01:55

Largo Vinč,r

film

04:00

Boje dana,r

emisija

04:30

Serija,r

05:40

Zauvijek tvoja,r

serija

ČETVRTAK 21.05.2020.

06:30

Boje jutra

emisija

09:30

Studio moderna

telešop

10:00

Vijesti u 10

informativa

10:05

Meteo centar u 10

emisija

10:06

Zauvijek tvoja,r

serija

10:55

TV Shop

telešop

11:10

Pčelica specijal

magazin za djecu

11:40

Studio moderna

telešop

12:00

Vijesti u 12

informativa

12:05

Meteo centar u 12

emisija

12:06

Ničija zemlja,r

film

13:40

TV Shop

telešop

14:00

Vijesti u 2

informativa

14:05

Meteo centar u 2

emisija

14:06

Serija,r

serija

15:00

Boje dana

emisija

16:30

Vijesti u pola 5

informativa

16:50

Meteo centar

emisija

16:55

Serija

serija

18:30

Vijesti u pola 7

informativa

19:07

Meteo centar

emisija

19:10

Zauvijek tvoja

serija

20:00

Načisto sa Petrom Komnenićem

talk show

22:00

Vijesti u 10

informativa

22:13

Meteo centar u 10

emisija

22:15

Sport

emisija

22:30

Ešbi

film

00:10

Načisto sa Petrom Komnenićem,r

talk show

02:00

Lijepi dani,r

film

03:40

Boje dana,r

emisija

04:30

Nevini krivac,r

serija

05:40

Zauvijek tvoja,r

serija