Impressum TV Vijesti

TELEVIZIJA VIJESTI:
 

Naziv pravnog lica: Televizija Vijesti d.o.o

Adresa: Trg nezavisnosti bb, Podgorica

PIB: 02678918

Izvršna direktorica: Marijana Bojanić (marijana.bojanic@vijesti.me)

Vlasnička struktura:

 - Media Development Investment Fund Inc. 34.26% 

 - Andrej Perović 21.38%

 - Dunja Ivanović 17.70%

 - Slavoljub Šćekić 8.81%

Drugi osnivači medija u kojima lica imaju više od 5% udjela u osnivačkom kapitalu

Naziv drugog pravnog lica naziv vlasnika procenat učešća sjedište

Naziv drugog pravnog lica: Daily press; Adresa: Trg Nezavisnosti bb, Podgorica; PIB: 02255383

Naziv vlasnika: MDIF (Pravno lice nije iz Crne Gore pa ne posjeduje CG PIB. Jedinstveni identifikacioni broj matične države je CRD # 282385)

Neprofitna ogranizacija, bez vlasnika, osnovana 1995. godine.

Osnivači Stuart Auerbach (SAD) i Saša Vučinić (Srbija)

Procenat učešća: 30.73%

Sjedište: New York, SAD

GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA:

Tatjana Ašanin: tatjana.asanin@vijesti.me

NOVINARI:

Petar Komnenić: petar.komnenic@vijesti.me

Radomir Kračković: radomir.krackovic@vijesti.me

Ljubica Milićević: ljubica.milicevic@vijesti.me

Svetlana Đokić: svetlana.djokic@vijesti.me

Dijana Blagojević: dijana.blagojevic@vijesti.me

Marko Mišić: marko.misic@vijesti.me

Aleksandra Mudreša: aleksandra.mudresa@vijesti.me

Mileva Kostić: mileva.kostic@vijesti.me; mia.kostic@gmail.com

Majda Šabotić: majda.sabotic@vijesti.me

Danijela Lasica: danijela.lasica@vijesti.me

Ana Milačić: ana.milacic@vijesti.me

TV program:

Ana Novović

ana.novovic@gmail.com

tel: 020 404 631

TV produkcija:

tvprodukcija@vijesti.me

Telefon: 020 404 615

Emitovanje:

Telefon: 020 404 613

Marketing služba:

marketing@vijesti.me

Telefon: 020 404 611

Ljudski resursi (HR):

Bojana Tomić: bojana.tomic@vijesti.me; karijera@vijesti.me

Tel: +382 20 404-625