Sumnja se da su dio Kneževićeve grupe: Mijatović i Ukrajinac nedostupni, sud im odredio pritvor

Krediti su im odobravani i ispalaćivani istog dana kada bi podnijeli zahtjev, ali po prethodnom dogovoru, nijesu bili u obavezi da ih vrate već se banka naplaćivala kolateralima firmi drugih vlasnika
9748 pregleda 3 komentar(a)
Ilustracija
Ilustracija

Specijalno tuzilaštvo, osumnjičenu Svetlanu Mijatović iz Beograda, inače svastiku Duška Kneževića, tereti da je zajedno sa Ukrajincem, postupajući po uputstvima svog zeta, počinila više krivičnih djela pranja novca i utaje poreza i doprinosa.

Ona i ukrajinski državljanin Andred Kononenko, su prema dokazima Tuzilaštva u dužem vremenskom periodu, preko Atlas i Invest banke Montenegro podnosili zahtjeve za dobijanje gotovinski nenamjenskih kredita, u nekim slučajevima i od preko tri stotine hiljada eura.

Krediti su im odobravani i ispalaćivani istog dana kada bi podnijeli zahtjev, ali po prethodnom dogovoru, nijesu bili u obavezi da ih vrate već se banka naplaćivala kolateralima firmi drugih vlasnika.

"Na način što je okrivljeni Knežević Duško obezbijedio kod odgovornih lica u IBM banci da ista odobre kredit okrivljenoj Mijatović Svetlani, da bi zatim okrivljena u dogovoru sa okrivljenim Dragašević Vukom 22.12. 2015.godine kod IBM banke Podgorica podnijela zahtjev za odobrenje gotovinskog nenamjenskog kredita na iznos od 330.000,00 E i istog dana sa navedenom bankom zaključila ugovor o gotovinskom kreditu sa rokom otplate kredita od jednog mjeseca za koji je znala da ga neće vratiti iz sopstevnih sredstava već da će isti biti vraćen kolateralom - deopozitom pravnog lica “Polarisco Mix Limied” čije je ovlašćeno lice za zastupanje okrivljeni Dragašević Vuko", navodi se u odgovoru Specijalnog tužilaštva.

Krediti su vraćeni depozitima drugih lica, a da pri tom nije postojao poslovni odnos između nosioca kredita i deponenata.

"Okrivljeni Dragašević Vuko je u cilju dobijanja i vraćanja kredita sa bankom kao ovlašćeno lice za zastupanje pravnog lica “Polarisco Mix Limited” zaključio ugovor o depozitu u iznosu od 914.000, 00 eura koji kredit je vraćen iz sredstava navedenog depozita dana 27.01 2016.godine pri čemu nije stvorena niti postojala obaveza okrivljene Mijatović da navedeni iznos kreditnih sredstava vrati pravnom licu Polarisco Mix Limited” na koji način je prikrila ostvareni prihod u iznosu od 330.000, 00 na koji iznos nije prijavili i platila porez na dohodak u iznosu od 29.700, 00 eura", navode iz Tužilaštva.

Po razrađenoj šemi, osumnjičena Mijatović je, podigla sedam, a osumnjičeni ukrajniski državljanin tri kredita. Tako pribavljen novac stavljali su u legalne tokove prikrivajući njegovo porijeklo. To je bio i razlog da Specijalno tužilaštvo ujedno pokrene i finansijsku istragu tokom koje je zatražilo od Višeg suda da odredi privremenu mjeru “zabrane raspolaganja i korišćenja” osam nekretnina koje osumnjičeni Kononenko posjeduje na crngorskom primorju, a za koje se sumnja da su stečene novcem iz kriminalnih aktivnosti.