Spor države i MCP: Ko je vlasnik 650 pravoslavnih crkava i manastira u Crnoj Gori

Tako recimo, Cetinjski manastir u kojem je i sjedište Mitropolije, kao i dvije bogomolje na Cetinju, Crkva na Ćipuru i Vlaška crkva, prema tvrdnjama države, od ranije su upisane na Prijestonicu Cetinje
22942 pregleda 281 komentar(a)
Gojko Perović, Foto: Mitropolija.com, Mitropolija.com, Mitropolija.com, Mitropolija.com, Mitropolija.com, Mitropolija.com
Gojko Perović, Foto: Mitropolija.com, Mitropolija.com, Mitropolija.com, Mitropolija.com, Mitropolija.com, Mitropolija.com

Zakon o slobodi vjeroispovijesti biće jedna od glavnih tački sporenja i u ovoj godini a ključ neslaganja Vlade i Mitropolije crnogorsko-primorske su tri člana zakona, koja se odnose na pitanje imovine.

Ko je sada vlasnik 650 pravoslavnih crkava i manastira – država ili Mitropolija - trenutno je nemoguće precizno saznati.

Tako recimo, Cetinjski manastir u kojem je i sjedište Mitropolije, kao i dvije bogomolje na Cetinju, Crkva na Ćipuru i Vlaška crkva, prema tvrdnjama države, od ranije su upisane na Prijestonicu Cetinje.

To pokazuju i izvodi iz katastra, do kojih je došla naša televizija. Međutim, u Mitropoliji tvrde da je to rezultat haosa u katastarskoj službi.

„Jednom omaškom, u jednom momentu, jednim mahom, sva imovina i privatna i institucionalna, prepisana u vlasništvo Pijestonice. Postoji redovan postupak pred organima Prijestonice i države, da se to vrati i on je u toku, tako da taj podatak nije relevantan. Za Cetinjski manastir, za ovu zgradu u kojoj se nalazimo, porodične kuće Cetinjana vode se na Prijestonicu, privatna imanja koja vjekovima pripadaju nekim porodicama i one se vode na Prijestonicu. Dakle to jedno neuredno stanje “, kazao je rektor cetinjske Bogoslovije, Gojko Perović.

Na pitanje šta je Mitropoliji pred sudom dokaz, da ova imovina na Cetinju konkretno pripada njima, Perović navodi institut mirne i savjesne državine nekog objekta.

„U slučaju cetinjskog manastira postoje nesporni podaci od vremena Ivana Crnojevića. Opšti imovinski zakonik Valtazara Bogišića, koji jasno razdvaja državnu od crkvene imovine. I prepoznaje kao imaonike, kao vlasnike, sa jedne strane državu, a na drugoj strani crkvu. Ako pogledamo i druga dokumneta, sve je bez ikakve dileme jasno, da svi crkveni, pa i Cetinjski manastir pripadaju crkvi, a ne državi", kazao je Perović.

Na koga se trenutno vode ostali manastiri i crkve, Vijesti su pokušale da dobiju odgovor od Uprave za nekretnine Crne Gore, ali to nije bilo moguće.

Od te državne institucije tražilo smo da nam dostave katastarske izvode za dvadesetak najvećih manastira i crkava u zemlji – Cetinjski, Ostrog, Moraču, Savinu, Pivu, Đurđeve stupove, Stanjeviće, Praskvicu, Podmaine, Reževiće, Dajbabe i Svetu Trojicu. Na pitanje na koga se trenutno vodi manastir Ostrog, Perović odgovara.

„Sva crkvena imovina se vodi na crkvu. Druga stvar je što imovina pravoslavne crkve, imovina katoličke crkve , imovina islamske vjerske zajednice, trenutno sada dok mi pričamo, je u tolikom katastarskom haosu. Što se tiče imovine pravoslavne crkve, negdje su titulari sami manastiri, negdje je titular Mitropolija, negdje eparhija Budimljansko-Nikšićka, negdje pravoslavna crkvena opština ili srpska pravoslavna opština, kao što je slučaj na primorju“, kazao je Perović.

Po novom zakonu, Uprava za nekretnine je dužna da do kraja ove godine utvrdi vjerske objekte i zemljište koji su, u smislu spornog zakona, državna svojina, izvrši njihov popis i upiše ih u katastar kao državnu svojinu. Ako se utvrdi da je imovina državna, ta vjerska zajednica će nastaviti da je koristi, do odluke katastra o državini, korišćenju i raspolaganju tim objektima i zemljištem.

Bonus video: