Glavni Grad nezakonito snimao građane, naloženo brisanje snimaka

Nakon prijave građana da sumnjaju da je video nadzor postavljen suprotno zakonu, MANS je o tome obavijestio Agenciju za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristupu informacijama koja je u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada obavila inspekcijski nadzor

36001 pregleda 233 reakcija 32 komentar(a)
Video nadzor u Podgorici, Foto: Printscreen YouTube
Video nadzor u Podgorici, Foto: Printscreen YouTube

Krajem jula ove godine Glavni grad je instalirao sisteme video nadzora na deset lokacija u gradu, najavljujući to kao pilot projekat koji ima za cilj da unapijedi zaštitu imovine i bezbjednost građana Podgorice.

Tako je ukupno 26 kamera instalirano i to u: Kraljevom parku, kod Dvorca Petrovića, u parku Ivana Milutinovića, Centralnom parku na Pobrežju, Dječijem parku, Podgoričkom parku, igralištu kod Okova, u Vučedolskoj ulici i u Ulici Admirala Zmajevića na Starom aerodromu.

Nakon prijave građana da sumnjaju da je video nadzor postavljen suprotno zakonu, MANS je o tome obavijestio Agenciju za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristupu informacijama koja je u Službi za zajedničke poslove Glavnog grada obavila inspekcijski nadzor.

Sumnje građana pokazale su se opravdanim. To potvrđuje nalaz Agencije koja je konstatovala da je Glavni grad video nadzor u parkovima i na igralištima postavljao bez njene saglasnosti, čime su podaci o građanima prikupljani na nezakonit način!

U Agenciji su konstatovali i da Glavni grad nije donio ni sopstenu Odluku o uvođenju video nadzora kojom je trebalo da obrazlože razloge za njegovo uvođenje,uz procjenu uticaja na privatnost građana.

U zapisniku se takodje objasnjava i da određeni broj instaliranih kamera nije bio u funkciji, ali da i tu tom slučaju predstavljaju kršenje zakona jer kod građana „izazivaju osjećaj kontrole čime se narušava pravo na privatnost“. Konstatovano je uz to i da na lokacijama na kojima se nalaze kamere nema obavještenja da je prostor pod video nadzorom, kako propisuje zakon.

U vezi sa utvrđenim nepravilnostima, Agencija je Glavnom gradu naložila da bez odlaganja izbriše snimke koji su prikupljeni suprotno zakonu, te da prestane sa obradom ličnih podataka prikupljenim na taj način.

Iz MANS-a upozoravaju da pravo na privatnost predstavlja veoma osjetljivo pitanje, te da Glavni grad naročito u ovoj oblasti mora voditi računa kako donosi odluke.

"Činjenica da je Glavni grad nezakonito prikupljao lične podatke, prethodno se ne osvrćući na jasne zakonske obaveze, izaziva veliku zabrinutost i predstavlja prikaz odnosa gradske uprave prema građanima. Ozbiljna gradska uprava ne bi smjela sebi da dopušta ovakvu vrstu propusta, bez obzira da li se radi o nepoznavanju ili pak potpunom ignorisanju zakona koji uređuju ovu oblast. Iako nam je jasna namjera da se zaštiti državna imovina, to ne smije biti izgovor za nepoštovanje zakona koje je rezultiralo kršenjem prava na privatnost građana Podgorice", kazali su iz MANS-a.

MANS je od Glavnog grada zatražio objašnjenje zbog čega Agenciji nisu tražili saglasnost za postavljanje video nadzora, jesu li kamere u međuvremenu onesposobljene, te da li je nezakonito prikupljen video materijal obrisan? Iz Službe za zajedničke poslove koja upravlja ovim sistemom nije stigao odgovor.

U međuvremenu, MANS je obišao sve lokacije na kojima se nalaze kamere.Uočljiva su obavještenja da se u parkovima i na igralištima sprovodi video nadzor, ali na pitanje da li su kamere i dalje aktivne te da li su u međuvremenu pribavili saglasnost Agencije, Glavni grad nije odgovorio.

Bonus video: