mašine na samo par stotina metara od Avanturističkog parka

Vuković nije zaštitio Goricu i ispitao dokumenta: Gradi se zgrada sa osam stanova, DUP istekao 2016.

Investitori imaju urednu dokumentaciju, ali, prema tvrdnjama Građanskog pokreta URA, grade na lokaciji za koju im Glavni grad nije izdao validnu građevinsku dozvolu

18390 pregleda 135 reakcija 19 komentar(a)
Radovi na Gorici, Foto: Screenshot/TV Vijesti
Radovi na Gorici, Foto: Screenshot/TV Vijesti

Iako je podgorička uprava na čelu sa gradonačelnikom Ivanom Vukovićem obećala da će zaštititi brdo Gorica, te da će ispitati sva planska dokumenta na tom području, to se nije dogodilo.

Tako se trenutno na Gorici, na putu ka naselju Zagorič, u okviru zone stanovanja malih gustina, planirane Detaljnim urbanističkim planom (DUP) Zagorič 2, gradi zgrada sa čak osam stanova.

Investitori imaju urednu dokumentaciju, ali, prema tvrdnjama Građanskog pokreta URA, grade na lokaciji za koju im Glavni grad nije izdao validnu građevinsku dozvolu.

Osim toga, detaljni urbanisitčki plan za tu lokaciju istekao jos prije četiri godine.

Gorica
Goricafoto: Screenshot/TV Vijesti

Još u februaru, kada je najavljivao zaštitu brda Gorica, gradonačelnik Podgorice, Ivan Vuković kriticki se osvrnuo na važeće planove kojima je obuhvaćen dio Gorice kao i na DUP Zagorič 2.

"Procjena je Glavnog grada da bi realizacijom važećih planskih rješenja bile narušene u značajnom naslijeđene vrijednosti brda Gorica kao jedinstvene cjeline odnosno park šume i omiljenog izletišta naših sugrađana", rekao je Ivan Vuković, gradonačelnik Podgorice 14. februara 2020. godine.

Osam mjeseci kasnije, na lokaciji u zahvatu DUP-a Zagorič 2, samo par stotina metara od Avanturističkog parka, mašine....

Građevinsko-geodetska firma DING, u vlasništvu Darka Koske i Danila Bašića, pravi stambeni objekat u okviru kog je projektom predviđena izgradnja suterena, prizemlja i dva sprata, sa ukupno četiri jednosobna i četiri dvosobna stana.

foto: Screenshot/TV Vijesti

Za tu gradnju imaju, kažu, potrebnu dokumentaciju.

Takođe,objekat grade na lokaciji na kojoj zvanično nije zabranjena izradnja.

Ipak, DUP za ovu lokaciju istekao je prije gotovo četiri godine.

Na tu činjenicu upozorava i odbornik Građanskog pokreta URA, Luka Račkević.

"Ovaj planski dokument je istekao tj. trebalo je da istekne u decembru 2016. godine i da se pristupi izradi novog planskog dokumenta koji bi sagledao faktičko stanje na terenu", rekao je Rakčević.

Rakčević
Rakčevićfoto: TV Vijesti

Priznaju to i u Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

Ogromno kašnjenje u donošenju planskih dokumenata, koje je omogućilo i gradnju na Gorici, pravdaju međutim zakonskim izmjenama iz 2013. godine.

Te su izmjene, praktično do u nedogled prolongirale donošenje novih planskih dokumenata.

"Članom 162 b stav 1 derogiranog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (2013. godina) propisano je da će se planski dokumenti donijeti do stupanja na snagu ovog zakona primjenjivati do donošenja planskih dokumenata u skladu sa odredbama i na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona. Dakle, planski dokumenti koji su bili važeći na dan 23. jula 2013.godine primjenjuju se do donošenja novih planskih dokumenata", navode iz Ministarstvuaodrživog razvoja i turizma.

Rakčević navodi da je Ustavni sud pokušao da stane na kraj lošoj zakonskoj praksi kada je na sjednici 25. jula 2017. godine poništio odluku podgoričke vlasti o produženju ovog DUP-a.

"To nije bilo dovoljno Glavnom gradu i gradonačelniku Vukoviću, ni MORT-u da taj dokument konačno stave van pravne snage i krenu u izradu novog DUP-a, već sve ove godine, isto kao u slučaju planskog dokumenta Zabjelo-Ljubović, pokušavaju da ga zombifikuju i da na osnovu jednog planskog dokumenta koji je davno istekao i koji ni po čemu ne bi smio da bude važeći, izdaju građevinske dozvole i dopuštaju investitorima da grade na vrijednim djelovima Podgorice", rekao je Rakčević.

URA zato poziva podgoričku upravu da obustavi gradnju na ovoj lokaciji dok su radovi još u početnoj fazi i tako izbjegne plaćanje penala investitorima, kao na Ljuboviću.

Ipak, u nadležnom opštinskom sekretarijatu tvrde da nema razloga za obustavljanje gradnje.

"Na terenu, već postoje katastarske parcele u privatnom vlasništvu i više decenija stari stambeni objekti koji su na bližoj udaljenosti brdu Gorica, od najjužnije urbanističke parcele DUP-a Zagorič 2, i to za cca 60-70 m, kada govorimo o prilazu brdu - stazi iz pravca naselja Zagorič. Tim konstatujemo da nije bilo razloga za predlaganje zabrane građenja. Prema istoku granicu ovog plana čini postojeća saobraćajnica uz koju, decenijama, egzistiraju stambeni objekti, koji predstavljaju integralni i jedan od najstarih djelova naselja Zagorič. Pomenuti objekti su planom uklopljeni, a principom interpolacije na slobodnim površinama, unutar područja gradnje, formirane su urbanističke parcele za izgradnju, takođe objekata porodičnog stanovanja, bez daljeg širenja zone građenja", naveli su iz Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj.

Konačno, zanimljivo je da je služba glavnog gradskog arhitekte Filipa Aleksića izdala građevinsku dozvolu za gradnju ovog objekta na nepostojećoj katastarskoj parceli 6201/16 iako se ovaj objekat gradi na parceli 2601/16.

Preporučujemo za Vas