BOŠKOVIĆ, popović gavranović, BABIĆ SMATRAJU

Šta ukazuju masovne tuče djece i mladih: Nasilje sve češće i učestalije

"Bitno je da sprovodimo preventivne mjere da ne bi došlo do nasilja, ali ukoliko dođe imamo niz koraka koje sprovodimo u slučaju pojave nasilja. To su individualno-savjetodavni razgovori, razgovori sa roditeljima, tematske radionice koje se tiču razvoja odjeljenja, rad u manjim grupama"

2238 pregleda 2 komentar(a)
Boje jutra: Bošković, Popović Gavranović, Babić, Foto: Printscreen
Boje jutra: Bošković, Popović Gavranović, Babić, Foto: Printscreen

Da scene kojima svjedočimo posljednjih dana, masovne tuče mladih i djece, uveliko ukazuju da je nasilje sve češće i učestalije, smatraju Dijana Popović Gavranović, iz Vrhovnog državnog tužilaštva, Mirjana Bošković, iz Tima za bezbijednost, OŠ "Oktoih" i psihološkinja Marija Babić.

Mirjana Bošković, ističe da su roditelji njihovi saradnici, te da u Timu za bezbjednost vode računa o prevenciji.

"Tim za bezbjednost u OŠ "Oktoih" čine direktorica, pedagog i psiholog i nastavnik koji je predstavnik nastavnika razredne nastave i predstavnik nastavnika predmetne nastave. Tim se firmira na početku svake školske godine i sadrži i ima svoj plan i program, koji je sadržan u našem godišnjem planu rada škole".Takođe, po tom planu tim se sastaje dva puta mjesečno, na tim sastancima članovi procjenjuju stanje u školi, da li ima pojave nasilja i koliko su učestale i na osnovu toga donosimo preventivne mjere i organitzujemo aktivnosti koje ćemo srovoditi u nekom narednom peiodu da bi se nasilje smanjilo i da se utiče na uzroke pojave nasilja. Moram istaći da je bitno da sprovodimo preventivne mjere da ne bi došlo do nasilja, ali ukoliko dođe imamo niz koraka koje sprovodimo u slučaju pojave nasilja. To su individualno-savjetodavni razgovori, razgovori sa roditeljima, tematske radionice koje se tiču razvoja odjeljenja, rad u manjim grupama, razvijanje pozitivne klime u odjeljenju".

Bošković navodi da trenutno u školskom dvorištu nemaju policajca.

"Mišljenja sam da bi bilo jako korisno da imamo osobu koja bi bila priustna tu dok djeca borave u školi i školskom dvorištu. Ipak kada dijete primjeti da je neko tu iz sektora bezbjednosti vodiće računa kako se ponašaju, makar u tom školskom okruženju. To smo nadomjestili time što smo pojačali dežurstvo nastavnika. Imamo dežurne nastavnike i u školskom dvorištu, u holu škole itd. i negdje na taj način kontrolišemo i pojave nasilja, konfikata među djecom".

No, Dijana Popović Gavranović ističe da policajac djeci šalje pogrešnu poruku.

"Policajac mi je kao da šaljemo poruku prijetnje djeci 'Gleda vas policajac, pazite šta radite'. Ono što su dobra iskustva mogih inspektora za maloljetnike koji ulaze u škole i vrše edukaciju djece o činjenju krivičnog djela, o neprimjerenim ponašanjima i o posledicama, što je dobra inicijativa Centara bezbjednosti u CG. I ja bih više voljela da policajca dozivljavamo kao nekoga kome se možemo obratiti za pomoć i isto tako da se obraćaju i dežurnom nastavniku. Da niko nema ulogu tog policajca kao 'Sad si uhvaćen i bićeš kažnjen'. Više bih da radimo na tome da prepoznamo konflikt i da ga zaustavimo na vrijeme i da usvojimo ideju restitucije, da djeca prave greške i da se greške mogu popravljati uz našu pomoć".

Psihološkinja Babić naglašava da se ovakve scene ne bi ponavljale, mora se krenuti od prevencije.

"Radionice na temu tolerancije i poštovanja su jako bitne isto tako i rad u porodici. Zatim, organizacija nekih zajedničkih aktivnosti među djecom kako bi mogli učiti na pravi način da rešavaju konflikte nenasilnim putem. Jako je bitno da djeca policajca ili dežurnog nastavnika dožive kao osobu od povjerenja i da će on taj problem riješiti na pravi način. Sa djecom je jako bitno raditi, pogotovo sa djecom koja imaju sklonost ka nasilničkom ponašanju."

Preporučujemo za Vas