"osiguranici obraćaju zahtjevom područnoj filijali Fonda"

Ne možete uz uput da ostvarite pravo u javnoj zdravstvenoj ustanovi? Imate pravo na refundaciju

"Što se tiče refundacije ljekova može se desiti situacija da dok je osiguranik na bolničkom liječenju nije mogao da dobije odgovarajuću terapiju od zdravstvene ustanove"

8050 pregleda 5 komentar(a)
Pejović, Foto: Screenshot/TV Vijesti
Pejović, Foto: Screenshot/TV Vijesti

Ukoliko se desi da uz uput izabranog ljekara, ne možete da ostvarite svoje pravo u ustanovi javnog zdravstvenog sistema, imate pravo na refundaciju troškova, a Vukosava Pejović iz Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO), objašnjava pod kojim uslovima.

"Ono što je potrebno reći jeste da se osiguranici obraćaju zahtjevom područnoj filijali Fonda u kojoj su prijavljeni na zdravstveno osiguranje. Uz zahtjev prilažu i dokumentaciju kojom dokazuju da zdravstvena ustanova nije mogla da im pruži uslugu, prilažu uput izabranog doktora, potvrdu zdravstvene ustanove da nije mogla u tom periodu kad je osigurano lice dobilo uputnicu da pruži odgovarajuću uslugu, račun, dokaz da je usluga pružena u privatnoj ustanovi. To su osnovni dokumenti na osnovu kojih se vrši refundacija troškova", istakla je Pejović.

Ona je dodala da se najčešće laboratorijske usluge refundiraju.

"Što se tiče refundacije ljekova može se desiti situacija da dok je osiguranik na bolničkom liječenju nije mogao da dobije odgovarajuću terapiju od zdravstvene ustanove. To je stvarno rijetka situacija, ali ako je toga bilo onda je zdravstvena ustavova u obavezi da u otpusnoj listi konstatuje osiguraniku da je on određenu terapiju kupio sopstvenim sredstvima, a koja je po listi ljekova propisana da se obezbjeđuje za vrijeme bolničkog liječenja. U tom slučaju podnosi zahtjev filijali, dostavlja otpusnu listu u kojoj je konstatovano da je nabavio tu terapiju, dostavlja račun apoteke. A što se tiče ovih ljekova koji se propisuju i izdaju na recept, osiguranik ukoliko nije mogao da obezbijedi taj lijek u Montefarmu ili drugoj ugovorenoj apoteci sa kojima je Fond zaključio ugovor, on se nalazi na osnovnoj listi ljekova, podnosi dokumentaciju predlog specijalisti za tu terapiju, recept koji mu je dao izabrani doktor i potvrdu od apoteke da ga nije bilo u apoteci i onda mu se refundira u visini maksimalne cijene lijeka koje utvrdi sada Institut za ljekove i medicinska sredstva", rekla je Pejović.