omogućili tehničkoj vladi da u vakuumu donese brojne odluke

Marković i njegovi ministri prekršili Ustav i Zakon, ASK nije podnijela zahtjeve za pokretanje krivičnog postupka

"Odluka Agencije je konačna, ali nije bila pravosnažna u roku od 60 dana od dana kada su javni funkcioneri bili u obavezi da podnesu ostavku na jednu od funkcija", saopštili su iz ASK-a

24677 pregleda 16 komentar(a)
41. saziv Vlade Crne Gore: Duško Marković i ministri, Foto: Vlada Crne Gore
41. saziv Vlade Crne Gore: Duško Marković i ministri, Foto: Vlada Crne Gore

Bivši premijer Duško Marković i ministri u njegovoj Vladi Dragica Sekulić, Nikola Janović, Milutin Simović, Mevludin Nuhodžić, Suzana Pribilović, Predrag Bošković i Damir Šehović prekršili su Ustav i Zakon o sprečavanju korupcije, jer su istovremeno sa funkcijom poslanika od 24. oktobra do 4. decembra obavljali i funkciju ministra u Vladi.

To je Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) utvrdila 24. decembra prošle godine, tačno 60 dana od dana kada su javni funkcioneri bili u obavezi da se odluče koju će od ove dvije funkcije da obavljaju.

Na kraju, i pored kršenja Ustava i zakona, oni nisu kažnjeni.

Iz Sud za prekršaje u Podgorici "Vijestima" je rečeno da ASK nije podnijela zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka protiv navedenih lica zbog kršenja odredbi Zakona o sprečavanju korupcije.

Na pitanje TV "Vijesti" iz ASK-a ponavljaju da se radilo o specifičnoj i kompleksnoj pravnoj situaciji u vezi sa kojom do tada nije dato nijedno mišljenje niti je donesena bilo kakva odluka od bilo koje institucije u zemlji i regionu.

"Odluka Agencije je konačna, ali nije bila pravosnažna u roku od 60 dana od dana kada su javni funkcioneri bili u obavezi da podnesu ostavku na jednu od funkcija. To je razlog zbog čega nije pokrenut prekršajni postupak", saopštili su iz ASK-a.

Dejan Milovac iz MANS-a podsjeća da se ASK prvobitno proglasio nenadležnim, smatrajući da je za ovo pitanje nadležan Ustavni sud a tek nakon toga formirao predmet.

"To je jedna tipična reakcija ASK-a koja je odluke donosila nakon što prestanu da imaju bilo kakvo pravno dejstvo nego da proizvode bilo kakve kaznene posljedice protiv onoga ko je kršio, kao u ovom slučaju Ustav i Zakon o antikorupciju", smatra Milovac.

Na sjednici Odbora za antikorupciju sedmog aprila direktorica ASK-a Jelena Perović je objasnila da su u ovom slučaju sve radnje preduzimali revnosno, ali da je problem što Crna Gora nema zakone o Vladi i Skupštini.

"Taj postupak je trajao minimalno, ni jedan dan jedini se nije čekalo sa donošenjem odluke. Svaka stranka ima svoja prava. Agencija mora štititi prava svih stranaka i ne postoji nijedan politički pritisak niti bilo kakva vrsta medijskog pritiska, nevladinog sektora, koja će natjerati Agenciju da bilo kome svjesno prekrši zakon", kazala je tada Perović.

Milovac pak smatra da je ASK omogućio Vladi da u tzv. vakuumu donese brojne odluke.

"Od septembra do decembra imali smo masovna zapošljavanja, trošenje budžeta, odluke ne samo mandata te nego i mandata narednih vlada poput koncesija koje su nametnute novoj Vladi", objašnjava Milovac.

Marković i članovi njegove Vlade, da su izvedeni pred sud, suočili bi se sa novčanom kaznom od 500 do dvije hiljade eura.