Za četiri godine legalizovana tek 2.142 objekta, kraj procesa neće skoro

Dobar dio posla, ukoliko se sada izmjenom zakona ustanove neka nova pravila, mogao bi da se završi za pet do šest godina, kazali su iz Vlade

12729 pregleda 13 komentar(a)
Foto: TV Vijesti
Foto: TV Vijesti

Opštinama je od 2017. godine, kada je stupio na snagu sporni Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata i počeo proces legalizacije bespravnih objekata u Crnoj Gori, predato 54 hiljade zahtjeva.

“Od čega je do sada donijeto 2.142 rješenja o legalizaciji, obrađeno je 47 hiljada zahtjeva u zavisnosti od opštine do opštine, prema zadnjem presjeku i više, dok je donijetih rješenja o prekidu postupka oko 7.600”, kazala je Radmila Lainović iz Direktorata za razvoj stanovanja i legalizaciju u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Osnovni uslovi za legalizaciju su da se taj objekat vidi na orto-foto snimku koji je snimljen u periodu od 2017. do 2018. godine, kao i da je objekat izgrađen u skladu sa osnovnim urbanističkim parametrima važećeg planskog dokumenta. Tu i leži razlog za zasad neefikasno sprovođenje postupka, ističe Lainović.

"Prekidi postupka odnose se u najvećem broju slučajeva na neusklađenost izgrađenog objekta s osnovnim urbanističkim parametrima važećih planskih dokumenta ili u slučajevima kad ne postoji važeći planski dokument za taj prostor tako da nije moguće završiti postupak nego po zakonu se definiše da se prekida postupak do donošenja plana generalne regulacije ili nekog drugog dokumenta koji će da obuhvati taj prostor”, kazala je Lainović.

Na pitanje da li to znači da do donošenja Plana generalne regulacije nijedan objekat neće biti srušen, pojašnjava da mogu biti srušeni oni objekti koji nisu ušli u proces legalizacije.

Lainović kaže da nema podatke o tome da li je i koliko objekata srušeno, jer je to u nadležnosti drugog Direktorata.

Ipak, situacija sa nelegalno izgrađenim lamelama ispod brda Ljubović kristalno je jasna.

Rješenje o rušenju lamela B i D donijeto je 2018. godine, a godinu kasnije i rješenje o rušenju lamele C. Te lamele ne samo što nisu srušene, iako je nedavno pokušano na dosta čudan način, nego se u njima već uveliko i živi, iako ne ispunjava jedan od dva preudslova da uđe u proces legalizacije.

Upitana da li se taj objekat nalazi na orto-foto snimku, Lainović kaže:

“Koliko je meni poznato, dio objekta se nalazi na orto-foto snimku, a dio ne. Postupak legalizacije je u toku pred Sekretarijatom Glavnog grada. Nadležnost vođenja legalizacije je kod jedinica lokalne samouprave”.

U međuvremenu, za sve bespravne graditelje je zakonskim izmjenama od prošle godine uvedena i obaveza plaćanja privatne revidentske kuće.

“Uvedeni su ti revidenti koje vlasnik bespravnog objekta treba da plati da vam da stručni nalaz kojim se utvrđuje da je objekat na orto-foto snimku i da je objekat izgrađen u skladu sa osnovnim urbanisitčkim parametrima+ iz razloga što su jedinice lokalne samouprave u prethodnom periodu zahtijevale da im se ti problemi riješe jer nisu imali dovoljno administrativnih kapaciteta, stručnih kapaciteta da nastave postupke legalizacije", dodaje Lainović.

Ovim tempom i sa ovim troškovima, skori kraj legalizacije se ne nazire.

“Dobar dio posla, ukoliko sada izmjenom zakona ustanovimo neka nova pravila, bi mogao da se završi za pet, šest godina, uz volju bespravnih graditelja da te postupke dovedu do kraja”, navodi Lainović.

O volji nadležnih i načinu na koji su i prethodne i sadašnja Vlada donosili planove i vodili proces legalizacije, izlišno je govoriti. Tu je makar sve jasno.