"tržište rada im je apsolutno dostupno"

Konstantan priliv ukrajinskih državljana, skoro 10 hiljada našlo utočište u Crnoj Gori

U Crvenom krstu i Ministarstvu unutrašnjih poslova su saglasni da pomoć ne podrazumijeva samo osnovnu humanitarnu podršku, već i medicinsku njegu, pravo na zaposlenje i obrazovanje

6203 pregleda 9 komentar(a)
Foto: Printscreen YouTube
Foto: Printscreen YouTube

Nestašica i poskupljenje hrane, energenata, inflacija i izbjeglice... Rat u Ukrajini. Skoro 10 hiljada Ukrajinaca utočište je pronašlo u Crnoj Gori.

"Od 24. februara do današnjeg dana na teritoriji Crne Gore je ušlo 51.967 lica iz Ukrajine, a za isti vremenski period napustilo njih 42.186. Našoj direkciji za integraciju stranaca sa odobrenom međunarodnom zaštitom podnijeto je 5.848 zahtjeva, od čega je 3.837 riješeno. Dakle, ta lica su dobila status pod privremenom zašitom. Sama statistika govori da imamo veliki i konstantan priliv ukrajinskih državljana", kazao je Radovan Popović iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Porast izbjeglica primjećuju i u Crvenom krstu Crne Gore.

"Na 01.08. cifra ljudi koji su se obratili Crvenom krstu je 1.821 osoba. Važno je napomenuti da su to ljudi koji su izbjeglice iz Ukrajine i koji su se obraćali sa različitim pitanjima, potrebama i te su se potrebe u početku razlikovale od potreba koje oni imaju danas. Imamo i ekipe na terenu, preko opštinskih organizacija, timova koji su obrazovani za pomoć toj ciljnoj grupi i svakodnvno pratimo situaciju. O tome izvještavamo naše partnere i sa njima nalazimo načine da se tim ljudima pomogne", ističe Tanja Đurović iz Crvenog krsta Crne Gore.

A pomoć ne podrazumijeva samo osnovnu humanitarnu podršku, saglasni su i u Crvenom krstu i u Ministarstvu unutrašnjih poslova već i medicinsku njegu, pravo na zaposlenje i obrazovanje.

"Medicinska njega je uvijek u prvom planu jer veliki broj hroničnih bolesnika je takođe došao, starijih ljudi, većinom u Crnu Goru su došle žene i starije osobe i tako da su to neke stvari za koje se što prije moralo nalaziti rješenje", kaže Đurović.

"Imajući u vidu činjenicu da se približava početak školske godine, mi smo intenzivirali aktivnosti sa Ministarstvom prosvjete kako bi ovim licima omogućili pristup prava po pitanju obrazovanja, jer prema Zakonu oni imaju pravo na besplatno osnovno i srednje obrazovanje. Lica koja imaju odobrenu privremenu zaštitu mogu da rade na teritoriji Crne Gore i nemaju obavezu da donose potvrdu o prijavi rada. Dakle, isto kao i crnogorski državljani, tržište rada im je apsolutno dostupno", poručuje Popović.

Prema podacima UNHCR-a preko šest miliona izbjeglica iz Ukrajine je registrovano za privremenu zaštitu ili slične programe nacionalne zaštite u Evropi, a da će se ovaj trend nastaviti i da će biti novog priliva izbjeglica i u našu državu predviđaju iz MUP-a, ali i iz Crvenog krsta.