podaci MUP-a

U Crnoj Gori izdato preko 102.000 oružanih listova, izmjene Zakona u proceduri

Dozvola za posjedovanje oružja izdaje se na 10 godina a Popović navodi da su u skupštinskoj proceduri izmjene Zakona kojima će se, kako kaže, ići na smanjenje od pet godina. Marković i Vuković istakli su u Bojama jutra da je neophodna bolje povezanost MUP-a i Ministarstva zdravlja kada je riječ o izdavanju ljekarskih uvjerenja

10214 pregleda 16 komentar(a)

Prema evidenciji Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) izdato je 102.154 oružanih listova za 67.892 lica, kazao je u Bojama jutra Radovan Popović iz MUP-a.

Najviše oružanih listova izdato je u Podgorici, a statistika pokazuje da najveći broj oružja posjeduju ljudi stariji od 50 godina.

Prema istim podacima, u Crnoj Gori je 40.639 oružanih listova izdatih lovcima.

"Naš zakon o oružju ne ograničava broj komada oružja koje lice može imati", navodi Popović.

Mladen Marković iz Uprave policije saopštio je da je najnovije istraživanje Savjeta za regionalnu saradnju pokazalo da se na pitanje da li posjeduju oružje 90 odsto ispitanika od 6.000 izjasnilo da već ima oružje.

"Frapantan podatak, ali nije različit od regiona", kaže Marković.

Psihološkinja Nataša Vuković kazala je da od kandidata koji traže oružani list kao razlog za dobijanje dozvole ne čuje bezbjednost.

"Kad kandidat dođe da traži uvjerenje uvijek pitam šta je njegov motiv. Najčešće se pominje nasljeđe, da su od nekog dobili oružje podjelom imovinom. Rijetko čujem da pominju bezbjednost i sportske aktivnosti tj. lov", navodi Vuković.

Ističe da se dešava da njihova ustanova ne izda uvjerenje, ali da to naknadno učini neka privatna.

"Mi izdamo ljekarsko uvjerenje da kandidat nije sposoban, a on ode u drugu zdravstvenu ustanovu. Moram reći najčešće u privatnu, ali se dešava i u javnim, i on dobije ljekarsko uvjerenje. Zamislite u kakvoj smo mi situaciji", kaže Vuković.

Marković dodaje da broj izdatih dozvola za oružje nije značajno porastao u odnosu na prethodne godine.

"Često su narativi da je ratno okruženje uticalo na ovoliku količinu oružja... Da li se nabavlja ilegalno, da. Vrši se nabavka preko dark mreže, štampanje preko 3D štampača.. U Ministarstvu ekonomskograzvoja i turizma postoji direktorat koji se bavi izdavanjem dozvola za izvoz i uvoz oružja, jedan super tim koji radi kontrolu do krajnjeg korisnika", navodi on.

Odgovarajući na pitanje kakva je crnogorska regulativa, Marković kaže da je naš Zakon ne samo usaglašen sa evropskim nego i stroži.

"Ono što je bio neki trend razmišljanja je da li je građaninu potrebno ljekarsko uvjerenje. Ako bismo imali izgrađen zdravstveni sistem i moj izabrani ljekar imao u kartonu saznanje da sam dobio bolest i imam psihološke promjene i obavještavao MUP onda bi ljekarsko uvjerenje bilo nepotrebno", smatra Marković.

Popović je mišljenja da je važenje oružanog lista od 10 godina mnogo.

"Izmjene Zakona su u skupštinskoj proceduri i mislim da će se ići na skraćenje, da taj rok bude pet godina".

I Vuković navodi da je potrebno hitno umrežavanje podataka MUP-a i Ministarstva zdravlja.

"Da se na jedno mjesto slivaju podaci o izdatim ljekarskim uvjerenjima,.. Pa ako mi donesemo odluku da nije sposoban da nosi oružje, vozi, pa ukoliko se osoba pojavi sa uvjerenjem iz druge ustanove da se vidi da tu nešto nije u redu".