Lacmanović: U državnim organima kadrovi iz političkih partija koji su najrestriktivniji prema javnosti

"Pa kako su naučili u partijama tako se ponašaju i u organima"

7800 pregleda 0 komentar(a)

NVO Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) od početka godine predala je preko 4.000 zahtjeva za slobodan pristup informacijama i preko 2.000 žalbi zbog ćutanja administracije, rekao je u Bojama jutra Lazar Grdinić.

On ističe da MANS godinama kontinuirano eksploatiše Zakon o slobodnom pristupu informacijama (SPI).

"Porazno je što smo morali podnijeti i 2.000 žalbi što govori o tome koliko su institucije, organi i kompanije ažurni u sprovođenju zakona. Podnijeli smo i 1.500 tužbi", naveo je Grdinić.

Smatra da građani i dalje imaju velikih poteškoća u ostvariranju svojih prava, a prije svega prava na slobodan pristup informacijama.

Ekspert za zaštitu ličnih podataka Radenko Lacmanović komentarišući period između dva 28. septembra kazao je da smo daleko od željenog, a da nismo dostigli ni očekivano.

Kako kaže, stvar se može posmatrati sa dva aspekta, institucionalnog i suštinskog.

"Sa institucionalnog smo nazadovali. Čini se da je početni entuzijazam i u Agenciji za zaštitu ličnih podataka oko primjene zakona splasnuo, a sedam mjeseci smo bili bez Savjeta kao drugostepenog organa", navodi Lacmanović.

To, poručuje on, na najbolji način pokazuje da su i sami poslanici u Skupštini Crne Gore bili neodgovnorni i prema ovom pitanju.

Komentarišući broj zahtjeva i žalbi koje je podnio MANS, Lacmanović navodi da je to moralo da se desi jer nije bilo Savjeta.

"Suštinski bi rekao da svijest onih koji odlučuju u državnim organima nije na zadovoljavajućem nivou. To je iz razloga što su najrestriktivnije prema javnosti političke partije, a na odgovorna mjesta u državnim organima dolaze kadrovi iz političkih partija, pa kako su naučili u partijama tako se ponašaju i u organima", ističe Lacmanović.

Bonus video: