Iz Crvenog krsta kažu da im se sve više ljudi obraća za pomoć - Vijesti.me
Danas se obilježava Međunarodni dan siromašnih koji je proglašen od strane UN

Iz Crvenog krsta kažu da im se sve više ljudi obraća za pomoć

U Crnoj Gori u 2017. godini je bilo 38.500 nezaposlenih, skoro 27.000 osoba je primalo materijalno obezbjeđenje porodice, 10.000 penzionera imalo je penziju nižu od 192 eur, dok je više od 36.000 zaposlenih radilo za manje od 192 eur.

Postoji više parametara na osnovu kojih se određuje stanje ekstremnog siromaštva, a nedavna studija rađena na nivou zemalja EU, pokazala je da se čak i pristup internetu sve više smatra jednim od osnovnih uslova za život.

CKCG putem kojeg se odvijaju aktivnosti pomoći materijalno ugroženim osobama. Oni ukazuju da bi pojedinci i privatne firme trebalo više da se angažuju te da smanjenju problema siromaštva treba pristupiti iz više uglova.

U Crnoj Gori u 2017. godini je bilo 38.500 nezaposlenih, skoro 27.000 osoba je primalo materijalno obezbjeđenje porodice, 10.000 penzionera imalo je penziju nižu od 192 eur, dok je više od 36.000 zaposlenih radilo za manje od 192 eur. Ovo su podaci, kojima povodom Međunarodnog dana siromašnih, Banka hrane nastoji da skrene pažnju na ovaj problem. Da je stanje loše, potvrđuju i u CKCG koji na godišnjem nivou pruži pomoć u vidu hrane, sredstava za higijenu, garderobe, školskog priloga pruži pomoć za 2000 porodica, kažu da im se sve više ljudi obraća za pomoć.

Pogledajte prilog.