DRI o finansijama Demokratske partije: Nerealno planirali rashode

Izvještaj DRI pokazuje da je partija Fatmira Đeke za 146 odsto premašila projektovane troškove
116 pregleda 0 komentar(a)
Fatmir Đeka, Foto: Samir Adrović
Fatmir Đeka, Foto: Samir Adrović
Ažurirano: 20.11.2018. 17:10h

Državna revizorska institucija (DRI) dala je pozitivno mišljenje na finansijski izvještaj i reviziju pravilnosti Demokratske partije (DS) za prošlu godinu.

U izvještaju se navodi da je stranka Fatmira Đeke u 2017. godini ostvarila prihode od 10.585 eura, što je neznatno manje u odnosu na planirano, dok je rashode ostvarila u iznosu od 27.936, što je za 16.581 eura ili 146 odsto više od planiranih.

“Prezentirani podaci ukazuju na neralno planiranje rashoda”, navodi se u izvještaju DRI.

U postupku revizije utvrđeno je da su troškovi iz blagajne isplaćivani po osnovu dnevnica u zemlji u iznosu od 900 eura, ino dnevnica 1.026 i upotrebe sopstvenog vozila u službene svrhe u iznosu od 4.511 eura. S obzirom da su troškovi upotrebe sopstvenog vozila u službene svrhe dokumentovani samo putnim nalozima, DRI preporučuje da to ubuduće čine i fiskalnim računima za gorivo.

Partiji je preporučeno da smanji gotovinske isplate iz blagajne i da plaćanje troškova vrši preko žiro računa, s obzirom da su gotovinski isplatili troškove od 6.437 eura, što čini 23 odsto ukupnih troškova partije.

Revizijom je utvrđeno da je partija na neodređeno vrijeme zaposlila administrativnog radnika-dostavljača sa srednjom stručnom spremom, iako to nije bilo predviđeno Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta.

“Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta sistematizovano je osam radnih mjesta za deset izvršilaca i to sa VSS”, navodi se u izvještaju.

Utvrđeno je da DS nije nadležnom organu u roku podnosila Izvještaj o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Navodi se da je DS realizovala jednu preporuku DRI za izvještaj za 2016. godinu, drugu djelimično, dok dvije preporuke nije realizovala. U izvještaju DRI se navodi da nijesu mogli provjeriti da li je realizovana preporuka da partija usaglašava podatke u izvještajima koje dostavlja nadležnim institucijama, jer nije bilo transakcija u dijelu utvrđene nepravilnosti za koju je data navedena preporuka.

Preporučujemo za Vas