ZAVRŠENO TAKMIČENJE

Timovi Six Pack i Kickstarters najbolji na trećem Hakatonu

Svaki član pobjedničkog tima dobio je od Microsoft Crna Gora laptop/tablet Asus Transformers T100, ukupno devet
0 komentar(a)
Hakaton
Hakaton
Ažurirano: 21.12.2014. 14:58h

Treći Hakaton pod pokroviteljstvom Microsoft Crna Gora završen je danas. Organizatori Hakatona su, kao i prethodne dvije godine, softverska kompanija - Logate i digitalna zajednica Crne Gore - Digitalizuj.me. Prvo mjesto podijelila su dva najuspješnija tima, od ukupno pet timova koji su tokom 24 sata razvijali HTML5 aplikaciju za djecu u početnim razredima osnovnih škola na Microsoftovom Windows 8 operativnim sistemu.

Nakon 24 sata rada slijedilo je predstavljanje, gdje su svi Hakaton timovi imali po pet minuta da prezentuju svoju demo aplikaciju i ubijede žiri da su najbolji.

O pobjednicima je odlučio tročlani žiri u sastavu: Ivica Tatar, Logate; Predrag Lešić, NVO Digitalizuj.me; i Lazo Leković, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Svaki član pobjedničkog tima dobio je od Microsoft Crna Gora laptop/tablet Asus Transformers T100, ukupno devet.

Rade Vukadinović iz tima Six Pack je za njihovu aplikaciju kazao da je ona zamišljena da na zabavan način omogući utvrđivanje pređenog gradiva iz šest osnovnih školskih predmeta prvaka.

"Aplikacija prati plan i program koji je predviđen za prvake a sa druge strane djeca uče kroz igru. Sastoji se od šest oblasti razvrstanih po predmetima. Svaki predmet se dalje sastoji od nivoa koji djeci omogućuju da kroz npr. raspoznavanje boja i oblika, osnovne matematičke funkcije i sl., lakše zapamte i razumiju gradivo“, kazao je on.

Vladan Šarac iz Kickstarters tima je naglasio da su se oni opredijelili za aplikaciju iz muzičkog obrazovanja, smatrajući da je ono zapostavljeno u mlađim uzrastima.

"Svuda u svijetu je muzika prepoznata kao jedna od važnijih oblasti za razvoj djeteta, kako bi ono moglo otvorenije da razmišlja i da se opusti i lakše prima drugo gradivo. Pratili smo plan i program naših prvačića i predstavili smo im teme kroz interakciju i igrice. Družeći se sa crtanim junacima ili svojim tablet uređajima, i svirajući zamišljene instrumente, oni će polako usvajati osnovna znanja o tonovima, kasnije skalama i pjesmama“, istakao je on.

Oliver Obradović, direktor Microsoft Crna Gora je naglasio da su povezali znanje i mogućnosti, te želju crnogorskog društva, konkretno ove mlade populacije, da pomognu đacima prvacima.

"Zahvaljujući fenomenalnoj 24-časovnoj energiji Hakatonaca, ta djeca će sjutra imati novi edukativni sadržaj. Nadam se da će sve ove ideje koje su bile na Hakatonu dobiti epilog kroz gotove proizvode tj. aplikacije koje će biti javno dostupne kroz edukativne sadržaje“, kazao je on.

Lazo Leković, odgovorni urednik za opšte obrazovanje u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva je izrazio veliko zadovoljstvo rezultatima Hakatona, organizacijom i pogotovo radom pet timova.

“Kao član žirija mogu reći da je ove godine napravljen presedan, dvije ekipe su podijelile ravnopravno prvo mjesto jer nismo mogli da odlučimo koja je aplikacija bila bolja. Ovi mladi ljudi nam omogućavaju da u nekom narednom periodu računamo i na domaću pamet za razvoj e-bookova i ulazak još jače u projekat Ministarstva prosvjete koji je ove godine kao pilot projekat zaživio sa primjenom tableta u prvim razredima četiri osnovne škole u Podgorici“, naglasio je on.

Predrag Lešić, direktor Digitalizuj.me je izrazio zadovoljstvo što su dvije ekipe podijelile prvo mjesto, zahvaljujući odličnim idejama i podjednako dobroj realizaciji. Svi učesnici su napravili aplikacije koje će odlično funckionisati i sigurno zainteresovati djecu.

"Mi moramo da obezbjedimo budućnost našoj djeci a jedna od tih stvari je prihvatanje tehnologije na tom ranom nivou. Hakaton je za cilj imao da pokaže da i u Crnoj Gori postoji snaga i mogućnost da se edukativni materijal razvija na tehnološki naprednom nivou. Pet sjajnih timova razvilo je pet sjajnih aplikacija. Neke su se bavile znanjem i vještinama djece prvaka, a neke su otišle i dalje. Pokaali smo i dokazali da potencijal postoji i da znamo kako taj materijal napraviti za edukaciju. Sljedeći korak je nastavak - zainteresovane strane i partneri postoje i nastavićemo aktivnosti u tom pravcu", naglaio je on.

Inspiracija za temu Hakatona potekla je od aktivnosti Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije i Ministarstva prosvjete u vidu obezbjeđenja tableta za četiri razreda prvaka. Učesnici su imali priliku da odaberu da li žele da naprave aplikaciju koja će djeci približiti znanja predviđena nastavnim programom, ili sa iskoriste priliku da ih nauče nečemu potpuno novom.

Tokom 24 sata, timovi su kroz atmosferu druženja pronašli nova rješenja koristeći moderne tehnologije i dobili novo znanje. Svi su izjavili da su prezadovoljni organizacijom, da su mnogo toga novog naučili i stekli nova prijateljstva.