JUBILEJI Bluetooth-a

Njegov veličanstvo "Plavi Zub" slavi 15. rođendan

Uspjeh kreatora Bluetooth tehnologije može se mjeriti možda jedino sa uspjehom Microsofta
0 komentar(a)
21.02.2019. 03:23h

Bluetooth tehnologija se pojavila 1998.godine, ali je komercijalizovana dvije godine kasnije. Za njen naziv nikad nije postojala adekvatna zamjena u našem jeziku, ali se termin “Bluetooth” brzo odomaćio među korisnicima.

Tehnologija je dobila naziv po danskom kralju iz X vijeka Haroldu “Plavom Zubu” Gromsonu. Njegova zasluga je bila u tome što je povezivao i mirio zaraćene strane, a Bluetooth tehnologija povazuje različite uređaje, pa su joj kreatori po njemu podarili ime.

Za razvoj standarda Bluetooth tehnologije odgovorna je Bluetooth Special Interest Group (SIG). Bluetooth obezbjeđuje povezivanje i razmjenu informacija na kratkim razdaljinama između uređaja poput mobilnih telefona, laptopova, personalnih računara, štampača i digitalnih kamera preko sigurnog, jeftinog, globalno dostupnog kratkog područja radio frekvencija.

Bluetooth je radio standard prvenstveno namijenjen za uređaje male snage, na kratkom odstojanju, zavisno od klase snage: 10 centimetara, 10 metara, 100 metara, i sa jeftinim primopredajnim mikročipom u svakom uređaju.

Bluetooth dopušta ovim uređajima da ”razgovaraju” kada su u dometu, čak i kada nisu u istoj prostoriji, do 100 metara udaljenosti, zavisno od klase snage uređaja. Uređaji su dostupni u tri klase snage: klasa 1 do 100 mW snage, klasa 2 do 2,5 mW , klasa 3 do 1 mW snage.

Cilj i namjena Bluetootha bila je da obezbijedi vezu između različitih proizvoda, koji imaju različitu namjenu, recimo računara i štampača, koji ne moraju biti povezani nikakvim kablom, zatim mobilnog telefona i slušalice i mikrofona, tako da se telefon može koristiti na daljinu, dok su ruke slobodne za neku drugu aktivnost.

Ova tehnologija je vrlo popularna u razmjeni fotografija i drugih sadžaja od jednog do drugog mobilnog telefona, te kod prenosa podataka na personalni kompjuter. Sve je to urađeno u cilju smanjenja troškova, uštede energije i postizanja što bolje veze.

Bluetooth tehnologija je najprije počela da se primjenjuje kod običnih korisnika u vidu bežičnih slušalica i mikrofona, kasnije ova tehnologija je našla široku primjenu u laptop računarima, kamerama, štampačima, mobilnim telefonima. Zahvaljujući tehnologiji “plavog zuba”, miševi i tastature više nisu zahtijevali kablove da bi bili povezani sa ostalim elementima kompjutera...

Bluetooth je svoje mejsto našao i kod uređaja kao što su konzole Sony PlayStation3 i NintendoWii,a sve se više primjenjuju i u brojnim drugim oblastima kao što je medicina, fitnes oprema, kućna zabava... 

Svakog dana odobrava se najmanje pet novih proizvoda koji imaju integrisanu Bluetooth tehnologiju

SIG sarađuje sa WiiMediaAlliance, da bi mogao koristiti UWB (Ultra Wideband Tehnology - širokopojasna tehnologija), bežičnu tehnologiju za slanje digitalnih podataka, a takođe je prihvatila i Wibree tehnologiju, koju je razvila Nokia, a koja koristi energiju drugih radio uređaja i koja se lako integriše sa Bluetooth tehnologijom, što podrazumijeva vrlo malu potrošnju energije i brzinu prenosa od 1 Mb/s.

Svakog dana odobrava se najmanje pet novih proizvoda koji imaju integrisanu Bluetooth tehnologiju, a svake se sedmice proda po 13 miliona proizvoda koji sadrže ovu tehnologiju.

Uspjeh kreatora Bluetooth tehnologije može se mjeriti možda jedino sa uspjehom Microsofta u oblasti softvera i razvoja računarskih tehnologija.

Zato se Bluetooth sigurno može svrstati u red tehnologija koje su promijenile svijet komunikacija i informatičke tokom posljednjih 15 godina.

Galerija