Zamislite svijet bez besplatnog znanja

"Više od decenije mi smo potrošili milione sate kako bi izgradili najveću enciklopediju u istoriji čovječanstva"
0 komentar(a)
Ažurirano: 18.01.2012. 09:58h

Wikipedia jna engleskom jeziku je danas u mraku u znak protesta protiv Zakona o zaustavljanju on-line piraterije.

U obavještenju na Wikipediji naslovljenom "Zamislite svijet bez besplatnog znanja" je napisano:

"Više od decenije mi smo potrošili milione sate kako bi izgradili najveću enciklopediju u istoriji čovječanstva.

Upravo sada, kongres SAD-a razmatra donošenje zakona koji može fatalno da naškodi besplatnom i slobodnom internetu.

Bitka za internet

U narednih 24 sata ćemo zatamniti Vikipediju kako bi podigli svijest kod ljudi".

Podršku će pružiti i Google, koji danas neće zatvarati svoju stranicu, ali će staviti link kojim pokazuje da se protivi predloženom zakonu, a protivi se i najveći svjetski proizvođač softvera Microsoft.Zakonom je prvobitno bilo predviđeno da američko Ministarstvo pravde, preko suda, ima mogućnost da naredi sajtovima kao što su Google ili Yahoo da izbrišu linkove ka stranim internet sajtovima koji imaju neki piratski sadržaj i tako onemoguće korisnike u SAD da ih posjećuju.Vikipedija i ostali sajtovi navode da bi takvim predlogom zakona došlo do cenzure i da bi on u praksi bio nesprovodiv, jer bi moralo da se pazi na hiljade informacija koje se nalaze na linkovima za strane sajtove, i da se za svaku pojedinačno provjerava da li je piratska.Ističe se da bi i samim usvajanjem zakona došlo do cenzure, jer bi Ministarstvo pravde moglo da uređuje sajber prostor.Zakonom je predviđena i zabrana onlajn skidanja filmova, serija i muzike preko stranih sajtova, što je sada moguće u Americi.