Ugovori o zakupu brodova bili intelektualna svojina

Agencija za zaštitu ličnih podataka u svojim rješenjima podučava državne organe i preduzeća kako da kriju podatke od javnosti. Crnogorsku plovidbu savjetovali kako da odbije zahtjev MANS-a
258 pregleda 2 komentar(a)
brod 21. maj, Foto: Radomir Petrić
brod 21. maj, Foto: Radomir Petrić
Ažurirano: 08.12.2018. 09:01h

Crnogorska plovidba je ugovore o zakupu brodova proglasila intelektualnom svojinom, na šta ih je upozorila Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (SPI) i savjetovala ih koji član Zakona o SPI da iskoriste kako Mreži za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) ne bi dostavili te podatkle.

Crnogorska plovidba, inače, raspolaže brodovima “Kotor” i “21. maj”. Oba broda se iznajmljuju jednogodišnjim ugovorima, što omogućava redovni priliv sredstava i funkcionisanje društva bez zastoja.

MANS je ugovore od Plovidbe tražio 2015. godine, ali je to preduzeće odbilo da ih dostavi označavajući ih svojom “intelektualnom svojinom”. Zbog toga se ova NVO žalila nadležnoj Agenciji.

Međutim, na odluku Agencije u ovom slučaju čekalo se više od tri godine (do avgusta 2018).

Agencija, na čijem je čelu Čedomir Mitrović, poništila je rješenje Plovidbe, naložila tom preduzeću da donese novo i savjetovala na koji član propisa da se pozovu kako bi podaci ostali tajni.

MANS se zbog svega u septembru obratio Upravnom sudu, navodeći u tužbi da Agencija nije djelovala u skladu sa tada važećim zakonima.

Zakon o SPI izmijenjen je 2017. godine, a Agencija je izgubila pravo meritornog odlučivanja po žalbama zbog ćutanja administracije. U MANS-u smatraju da je odluka u slučaju Plovidbe morala biti meritorna, jer je njihova žalba podnijeta 2015, dok je na snazi bio stari zakon.

Iz Agencije nijesu odgovorili na pitanja “Vijesti” da li je praksa da u rješenju podučavaju državne organe kako da kriju podatke, te da li je njihova uloga kontrolna ili savjetodavna.

“Objelodanjivanjem traženih informacija bila bi ugrožena dalja saradnja sa međunarodnim organizacijama a samim tim i dalja eksploatacija brodova, što je procijenjeno kao veća šteta od javnog interesa od objavljivanja traženih informacija”, stoji u odluci “Plovidbe” u koju su “Vijesti” imale uvid.

U žalbi Agenciji, MANS navodi da je član Zakona na koji se Plovidba pozvala (član 14 stav 1 tačka 5), a koji tretira intelektualnu svojinu, u slučaju ugovora o zakupu brodova neprimjenjiv.

Iz MANS-a napominju da prava intelektualne svojine u crnogorskom zakonodavstvu jesu autorsko i srodna prava, žig, dizajn, pantent, i tako dalje.

“U Zakonu o zaštiti neobjavljenih podataka tražena informacija ne spada u navedenu grupu podataka”, poručuju iz te NVO.

U rješenju Agencije kojom se poništava rješenje Plovidbe stoji da se “prvostepeni organ pogrešno pozvao na ograničenje pristupa traženim informacijama, paušalno se pozivajući na član 14, stav 1, tačka 5 Zakona”.

“Prvostepeni organ je u obavezi u odnosu na tražene informacije u ponovnom postupku pozvati se na član 14, stav 1, tačka 6 Zakona o SPI kojim je propisano da: organ vlasti može ograničiti pristup informaciji ili dijelu informacije ako je to u interesu: 6) ako je informacija poslovna ili poreska tajna u skladu sa Zakonom”, navodi se u dokumentu u koji su “Vijesti” imale uvid.

“Plovidba” se potom pozvala na ovaj član kako bi odbila zahtjev MANS-a za iste infrormacije.

MANS u nedavnoj tužbi Upravnom sudu navodi da Agencija nije imala zakonska ovlašćenja da nakon usvajanja žalbe, predmet vraća prvostepenom organu na ponovno odlučivanje.