Dozvoljene proslave matura i polumatura i svadbe, iz EU se može u CG bez ikakvih uslova

Dozvoljavaju se izleti i ekskurzije, do 50 osoba, ali uz obavezu škole da prati poštovanje epidemioloških mjera

73403 pregleda 1866 reakcija 58 komentar(a)
Foto: Savo Prelević
Foto: Savo Prelević

U baštama i na terasama se dozvoljavaju proslave maturskih i polumaturskih večeri, svadbe i proslave uz prisustvo do 50 ljudi.

To je jedna od novih mjera koje je u Bojama jutra na TV Vijesti saopštila ministarka Jelena Borovinić-Bojović i kazala da će važiti 14 dana.

Dozvoljavaju se izleti i ekskurzije, do 50 osoba, ali uz obavezu škole da prati poštovanje epidemioloških mjera.

Ples i muzika uživo su i dalje zabranjeni u unutrašnjosti lokala, ali je dozvoljeno puštanje muzike preko električno-akustičnih uređaja.

Omogućen je i ulazak bez ikakvih uslova za državljane zemalja članica Evropske unije i Izraela.

Borovinić-Bojović je kazala da je epidemiološka situacija stabilna. Navela je da je oko 30 odsto odraslog stanovništva primilo jednu dozu vakcine, a da je oko 20 odsto odraslih potpuno vakcinisano.

Dodala je i da vakcina ima dovoljno, a da se očekuju i nove isporuke.

Nove epidemiološke mjere

Na preporuku Instituta za javno zdravlje i Komisije za borbu protiv korona virusa, Savjet Vlade Crne Gore usvojio je nove, liberalizovane mjere koje će da važe od 5. do 18. juna.

1) U baštama i na terasama ugostiteljskih objekata dozvoljavaju se svadbe, proslave matruskih večeri i druge privatne proslave, uz prisustvo do 50 lica, pod istim uslovima kao što se vrši i obavljanje ugostiteljske djelatnosti, i to da ugostiteljski objekti obezbijede da:

- svi zaposleni i gosti nose zaštitne maske, osim tokom neposrednog konzumiranja pića, nakon čega se maska odmah vraća na lice, a tokom konzumiranja hrane maska se vraća na lice odmah nakon završetka obroka,

- obezbijede sredstva za dezinfekciju (gel za dezinfekciju ili vlažne alkoholne maramice) na svim stolovima,

- razmak između stolova bude najmanje dva metra,

- za stolom sjede najviše četiri gosta,

- rad organizuju, u periodu od 7 časova do ponoći,

- onemoguće uslugu samousluživanja, stajanje i zadržavanje ispred šanka i visokih stolova namijenjenih za stajanje,

- obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfekciju zajedničkih prostorija, mobilijara, opreme i sl., u skladu sa preporukama Instituta,

- obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada,

- zabrane izvođenje muzičkog programa uz učešće pjevača i muzičara, osim na terasi/bašti u periodu od 20 do 23 časa,

Organizatori proslava maturskih večeri - škole dužne su da odrede lice koje će biti odgovorno za prisusvo propisanog broja lica na proslavi, pored odgovornosti ugostiteljskih objekata.

2) Dozvoljavaju se i izleti i ekskurzije u Crnoj Gori, uz organizaciju putovanja za 50 lica, uz obavezu organizatora - škole da odredi lice koje će biti odgovorno za putovanje propisanog broja lica i uz poštovanje važećih epidemioloških mjera.

3) U ugostiteljskim objektima (unutar objekta i na terasi/bašti) dozvoljava se emitovanje muzike, korišćenjem elektroakustične opreme (instrumenata, pojačala i zvučnika, DJ žurke i sl.), kao i emitovanje muzike/muzičkog programa preko uređaja za emitovanje muzike i akustičnih i elektroakustičnih uređaja, bez mogućnosti igranja i plesanja gostiju.

I dalje je zabranjena muzika uživo unutar ugostiteljskih objekata.

4) Državljanima zemalja članica EU i Izraela omogućava se bezuslovan ulazak u Crnu Goru, što od ranije važi za državljane Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Albanije, Kosova, Sjeverne Makedonije, Rusije, Ukrajine i Bjelorusije.

Predložene mjere, podsjećamo, primjenjivaće se od 5. do 18. juna 2021. godine.