potrebne investicije u obrazovanje i nauku

Privredna komora: Konkurentska prednost u kvalifikovanom kadru

"Procjenjuje se da je Zapadni Balkan za nepunih 20 godina napustilo 4,4 miliona ljudi, što je jasan signal da moramo raditi u pravcu mobilizacije svih kreativnih potencijala, reformi obrazovnog sistema, podsticanju privatnog sektora i inovativnosti, kako bi od regiona napravili perspektivno mjesto za život i rad“

2804 pregleda 1 komentar(a)
Foto: PKCG
Foto: PKCG

Državama regiona su potrebne investicije u obrazovanje i nauku, jer konkurentska prednost više nije jeftina, nego kvalifikovana radna snaga, saopštio je direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet u Privrednoj komori (PKCG), Mladen Perazić.

"Procjenjuje se da je Zapadni Balkan za nepunih 20 godina napustilo 4,4 miliona ljudi, što je jasan signal da moramo raditi u pravcu mobilizacije svih kreativnih potencijala, reformi obrazovnog sistema, podsticanju privatnog sektora i inovativnosti, kako bi od regiona napravili perspektivno mjesto za život i rad“, rekao je Perazić na prezentaciji istraživanja Iskustvo poslodavaca koji učestvuju u dualnom sistemu obrazovanja o implemetaciji toga procesa u Crnoj Gori.

On je, na prezentaciji koja je organizovana u PKCG, objasnio da u dualnom sistemu obrazovanja učenik teorijsku nastavu pohađa u školi, a kompletno praktično obrazovanje obavlja kod poslodavaca i za to prima naknadu.

Perazić je kazao da se školske 2017/2018 godine u Crnoj Gori ponovo krenulo u proces obrazovanja po dualnom sistemu kod renomiranih poslodavaca, članova PKCG.

"Veliki broj preduzeća izrazio je želju da učestvuje u tom projektu, a samim tim i u kreiranju kvalitetne radne snage, kako za svoje, tako i za potrebe tržišta rada. Ako firma zaposli učenika nakon završetka obrazovanja, ona će dobiti zaposlenog koji dobro poznaje proces rada u kompaniji”, naveo je Perazić.

On je dodao da preduzeća koja učestvuju u dualnom sistemu smatraju da je takav model najbolji oblik zapošljavanja, jer, ne samo što štede troškove regrutovanja, već i izbjegavaju rizik angažovanja pogrešnog zaposlenog.

Perazić je podsjetio da je u cilju bolje realizacije takvog vida obrazovanja ustanovljeno Koordinaciono tijelo za kontinuirano praćenje dualnog obrazovanja, u čijem radu participira PKCG zajedno sa predstavnicima privrednih asocijacija i obrazovnih institucija, Centra za stručno obrazovanje i Ministarstva prosvjete.

Načelnica Direkcije za opšte, srednje i stručno obrazovanje, Zora Bogićević, kazala je daje jedan od najvažnijih prioriteta Ministarstva prosvjete usklađivanje obrazovne ponude sa potrebama tržišta rada.

"Da bi se to ostvarilo, neophodna je saradnja i učešće socijalnih partnera u definisanju politike i planiranju, realizaciji, praćenju i vrjednovanju stručnog obrazovanja“, saopštila je Bogićević.

Ona je objasnila da je primarni motiv poslodavaca da učestvuju u dualnom obrazovanu regrutovanje budućih zaposlenih, dok glavne prepreke za njihovo učešće predstavlja nedostatak finansijskih podsticaja, nedostatak vremena koje učenici provode u preduzeću, kao i nedovoljna informisanost poslodavaca o dualnim programima.

Bogićević smatra da sposobnost poslodavaca da pruže praktično obrazovanje za optimalan broj učenika predstavlja jedan od najvećih izazova za dualno obrazovanje, dok kao pozitivne strane ističe to što učenici u tom vidu obrazovanja uživaju visok stepen zaštite osnovnih prava i dobijaju značajnu podršku za učenje.

Direktor Centra za stručno obrazovanja, Duško Rajković, rekao je da je važna saradnja između predstavnika privrede i škola, kako bi se zajedno kreirao kadar u skladu sa potrebama.

On je naveo da je cilj dualnog obrazovanja bio da se postepeno gradi održivi sistem, kako bi on uopšte zaživio u Crnoj Gori, i dodao da je trenutno 300 kompanija uključeno u taj program.

Rajković smatra da bi država trebalo da uzme više učešća u programu, prije svega u vidu smanjivanja poreza i uvođenje poslodavaca u sistem obrazovanja.

"U cilju dalje afirmacije dualnog obrazovanja, neophodno je raditi na njegovoj promociji kroz aktivno učešće svih subjekata društva koji su dio obrazovnog sistema, uključujući podjelu odgovornosti u finansiranju, da bi svi imali benefite“, saopštio je Rajković.

Predstavnik Sektora za obrazovanje i kvalitet PKCG, Vuko Jovanović, predstavio je rezultate istraživanja pod nazivom Iskustva poslodavaca koji učestvuju u dualnom sistemu obrazovanja o implementaciji toga procesa u Crnoj Gori, kojim su obuhvaćena 134 privrednika.

On je saopštio da je većina ispitanika sistem dualnog obrazovanja i njihovo iskustvo u istom, ocijenila visokom pozitivnom ocjenom.

"Većina poslodavaca smatra da su učenici koji su pohađali praktično obrazovanje u njihovim kompanijiama stekli znanja i vještine da mogu efikasno da rade i kod drugog poslodavca“, rekao je Jovanović.

Poslodavci su, prema rezultatima istraživanja, kao glavne motive za učešće u programu naveli mogućnost obrazovanja radne snage za specifično radno mjesto u sopstvenoj kompaniji, obezbjeđenje osposobljenog kadra, društveno odgovorno poslovanje, te mogućnost umerežavanja sa obrazovnim institucijama i budućom radnom snagom.

Jovanović je saopštio i da većina poslodavaca smatra da je nedostatak dovoljnih finansijskih podsticaja prepreka za učešće u dualnom sistemu obrazovanja.

Preporučujemo za Vas