Škole u 300 slučajeva sprečavale nasilje

Portparolka Ministarstva prosvjete Milica Lekić je naglasila da se u osnovnom obrazovanju, koje je obavezno, dijete ne može isključiti iz škole jer bi to značilo kršenje norme o obaveznosti osnovnog školovanja. Dijete se u tim slučajevima, kako je pojasnila, može premjestiti u drugu školu
101 pregleda 3 komentar(a)
osnovna škola, Foto: Luka Zeković
osnovna škola, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 04.05.2018. 05:48h

Škole u Crnoj Gori su u prethodne skoro tri godine, u preko 300 slučajeva preduzele mjere za sprečavanje nasilja, pokazuju najnoviji podaci većine osnovnih i srednjih obrazovnih ustanova.

U Centru za posredovanje je, kako je saopšteno “Vijestima”, samo prošle godine bilo 27 postupaka posredovanja u slučajevima vršnjačkog nasilja, a samo jedan slučaj u kome je posredovano između maloljetnika i predstavnika škole.

Škole od 2009. godine nemaju školskog policajca, ali iz Uprave policije (UP) tvrde da će preventivno djelovati tako što će jedan broj policajaca obilaziti reone gdje se nalaze škole, a drugi će biti angažovani na ostalim poslovima i zadacima u lokalnoj zajednici gdje su potrebni.

“Pilot projekat „Školski policajac“, je ukinut jer se poređenjem rezultata i broja angažovanih policijskih službenika u školama došlo do zaključka da je ovoj problematici bolje pristupiti na drugi način. Nije u planu, za sada, ponovno uvođenje ovog projekta”, saopšteno je iz UP.

Projekat, koji je realizovan od 2005. do 2009. godine je, kako je pojašnjeno iz UP, bio efikasan, ali ne u mjeri u kojoj su očekivali.

Tokom njegove realizacije, oko 200 angažovanih školskih policajaca je bilo isključivo zaduženo za preventivno i represivno djelovanje u vezi sa bezbjedonosnom problematikom karakterističnom za škole i učeničku populaciju.

“Svakodnevno, u školama je bio angažovan veliki broj policajaca, koji se po pravilu nisu mogli angažovati za obavljanje brojnih i različitih policijskih poslova i zadataka van škola i školskih dvorišta”, saopšteno je iz UP-a.

Pedagog Radoje Novović je ocijenio da su školski policajci bili samo jedna karika u lancu sprečavanja nasilja među vršnjacima.

“Školski policajac bi pomogao za ‘uzdržavanje’, ali suštinski ne bi promijenio ništa, jer čim bi mu djeca vidjela leđa, radila bi po svome”, smatra Novović.

Novović je kazao da treba raditi na tome da se kod djece formiraju stavovi i sistem vrijednosti, da se poštuju različitosti, određena pravila, kao i da se o tuđim materijalnim stvarima i školskoj imovini vodi računa kao da je svoja.

“Suština je da dijete to prihvati na unutrašnjem planu i da to sve utiče na njega da formira takav karakter, gdje će konstruktivno rješavati konflikte i probleme, a ne na drugačiji, nekonstruktivan način”,ocijenio je Novović.

On je kazao da je borba protiv vršnjačkog nasilja proces, u koji treba da se uključi čitavo društvo, te da škola treba da djeluje kao sistem i da ima jasna pravila.

“Kad se desi nasilje, treba da se vodi razgovor i sa nasilnikom i sa onim koji je pretrpio nasilje. Ukoliko se ne postigne rezultat, primjenjuju se vaspitno - disciplinske mjere”, kazao je Novović.

Portparolka Ministarstva prosvjete Milica Lekić je naglasila da se u osnovnom obrazovanju, koje je obavezno, dijete ne može isključiti iz škole jer bi to značilo kršenje norme o obaveznosti osnovnog školovanja. Dijete se u tim slučajevima, kako je pojasnila, može premjestiti u drugu školu.

U srednjim školama, kako je naglasila, moguće je izreći mjeru isključenja, koja se koristi onda kada nastavničko vijeće procijeni da težina prekršaja, ili njegova učestalost i slično zaista prevazilaze mehanizme za suzbijanje nasilja kojima škola raspolaže.

“Na osnovu najnovijih podataka većine škola, u prethodnih oko tri godine, u preko 300 slučajeva škole su preduzele radnje za sprečavanja nasilja u školama”, kazala je Lekić. Ta brojka se odnosi na svaki prestup koji su škole evidentirale, a ne samo na fizičke konflikte.

Ministarstvo se, kako je objasnila, sa problemom nasilja u školama bori na više nivoa, a osnovni podrazumijeva da su u školama propisane uloge svih zaposlenih u vezi sa održavanjem bezbjednog i sigurnog okruženja za svu djecu. Direktor i uprava škole, između ostalog, treba da podnesu prijave o sumnji na nasilje, a nastavno osoblje da redovno vodi formular za praćenje nasilja u školi.

Zadatak stručne službe je, kako je istakla, da obučava nastavnike i učenike u oblasti prevencije nasilja, da sumira formulare za praćenje nasilja u školi i koncipira preporuke.

“Jasno je da svi imaju svoju ulogu, te ova odgovornost ne smije i ne može biti delegirana samo jednoj osobi”, kazala je Lekić.

Ministarstvo i Udruženje Roditelji radiće projekat o vršnjačkom nasilju

Lekić je kazala da je Ministarstvo od Udruženja “Roditelji” dobilo inicijativu za zajednički projekat u vezi sa vršnjačkim nasiljem.Projekat podrazumijeva procjenu mehanizama za borbu protiv ovog problema, pripremu Nacionalnog plana za prevenciju vršnjačkog nasilja i unapređenje svijesti roditelja i učenika o njegovim posljedicama.

“Riječ je o vrlo kvalitetnoj inicijativi, koja je na fonu već planiranih aktivnosti ovog Ministarstva, tako da cijenimo da ćemo u budućem periodu imati prilike da se i kroz taj projekat bavimo nasiljem u školama”, istakla je Lekić.

Bonus video: