Prvi kilovati idu za Italiju početkom 2019.

Terna umjesto kabla od 1.000 megavata postavlja jedan od 500. Da li će biti drugog zavisi od gradnje drugog bloka TE i drugih objekata
7 komentar(a)
Dalekovodi, trafostanice, Foto: Gov.me
Dalekovodi, trafostanice, Foto: Gov.me
Ažurirano: 20.11.2018. 19:30h

Crna Gora će sa Italijom preko podmorskog energetskog kabla biti povezana već početkom 2019, a kabl će u komercijalnoj upotrebi biti već sredinom naredne godine, kazao je “Vijestima” izvršni direktor Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) Dragan Kujović.

Postavljanje podmorskog kabla počelo je 2014, godine, a prvi planirani rok za završetak bio je početak ove godine, ali je produžen za godinu. Italijanski partner promijenio je obim radova, tako da je umjesto planiranog kabla kapaciteta 1.000 megavata (MW) postavljaju jedan od 500 MV. Terma ispituje da li je finansijski izvodljivo i isplativo postavljanje drugog kabla istog kapaciteta jer je neizvjesna gradnja drugog bloka TE Pljevlja, a nema ni drugih većih energetskih objekata.

“Realizacije najznačajnijeg energetskog projekta, koji je kompleksan sa više aspekata, teče zadovoljavajućom dinamikom. U probni rad je već puštena TS 400/110/35 kV ‘Lastva’, a završeno je povezivanje ovog energetskog objekta na elektroenergetski sistem Crne Gore i to na 110 kV naponskom nivou, kao i na konvertorsko postrojenje. Takođe, realizovan je najveći dio funkcionalnih ispitivanja 110 kV i 400 kV opreme. Radovi na 400 kV dalekovodu ‘Lastva - Čevo’, čijom realizacijom će se TS ‘Lastva’ povezati na 400 kV dalekovod Podgorica - Trebinje, u završnoj su fazi i planirano je da se do kraja 2018. godine pusti u probni rad. Puštanje u pogon podmorskog kabla, radi fukcionalnih ispitivanja, očekuje se početkom 2019. godine, a u komercijalnu upotrebu sredinom iste godine”, odgovorio je Kujović.

Ugovor o povezivanju Italije i Crne Gore energetskim kablom potpisan je sredinom novembra 2010. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko milijardu eura.

Projektom izgradnje podmorskog kabla sa pratećim infrastrukturama koji je vrlo kompleksan, planirano je polaganje podmorskog kabla u dužini od oko 400 km, kao i podzemnog kabla, izgradnju konvertorskih postrojenja na teritoriji Italije i Crne Gore, dok sa crnogorske strane projekat obuhvata izgradnju trafo-stanice i dalekovoda koji se prostire teritorijom cijele Crne Gore u dužini od preko 180 km. Ugovornu dokumentaciju, koja se odnosi na projekat, potpisali su: Terna Rete Eletrica Nazzionale s.p.a, Ministarstvo ekonomije i CGES.

U okviru projekta povezivanja elektroenergetskih sistema Crne Gore i Italije podmorskim kablom, prema podacima CGES-a iz januara ove godine do sada je uloženo 72 miliona eura. Ukupni planirani budžet iznosi 127 miliona eura, od čega je za interkonekciju sa Srbijom i ulaganja u internu mrežu obezbijeđen grant od Evropske unije u iznosu od 25 miliona eura. CGES gradi trafo-stanicu „Lastva“ i dalekovode „Lastva - Čevo - Pljevlja“ i „Pljevlja - Bajina Bašta (do granice sa Srbijom). Dalekovod od Lastve do Pljevalja dug je 194 kilometra i ima 670 stubova.

Završetkom projekta Crna Gora će postati energetsko čvoriste regiona i spona Zapadnog Balkana sa EU, povezujući se sa energetskim sistemom Italije i Zapadne Evrope. Ukupna dužina kabla između Peskare i Rta Jaz iznosi 455 kilometara, od čega je dužina podmorskog dijela 433 kilometra.