Tribina o prevenciji korupcije u Tivtu potvrdila poraznu stvarnost

Načelnik tivatske policije Dragan Kontič kazao je da policija postupa proaktivno u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, o čemu svjedoče i činjenice da su u proteklom periodu pokretali istrage i podnosili prijave protiv više lica u tivatskom katastru i jednog građevinskog inspektora
63 pregleda 0 komentar(a)
tribina Tivat korupcija, Foto: Siniša Luković
tribina Tivat korupcija, Foto: Siniša Luković
Ažurirano: 09.12.2018. 10:32h

U Tivtu i Crnoj Gori uopšte problem nije precepcija korupocije jer nju vidi i osjeća svako i na svakom mjestu, već nefunkcinisanje institucija u njenom sprečavanju i sankcionisanju, rečeno je na tribini "Percepcija koruopcije na lokalnom nivou" koju je prriredila NVO Akademski kreativni centar "Pravi put" iz Tivta u saradnji sa Opštinom.

Tribina je dio projekta ove NVO posvećenog prevenciji korupcije i efikasnoj implementaciji planova integriteta na lokalnom nivou, a koji je sredstvima budžeta na konkursu za finansiranje projekata civilnog sektora, podržala Opština Tivat.

Gradonačelnica Tivta Snežana Matijević je kazala da je u nastojanjima za iskorijenjivanje korupcije važno sagledati i kako građani percipiraju ovaj problem.

Stoga će, prema riječima koordinatora "Parvog puta" Đorđa Trajčevskog, ta NVO od 20. maja do 10. juna izvršiti anketu na temu percepcije korupcije na lokalnom nivou kod dva odsto građana Tivta, odnosno 240 anketiranih koji će odgovarati na uputik sa 21 pitanjem.

Na pitanje učesnika skupa da li je do sada Etička komisija za lokalne funkcionere u Tivtu čiji je on član, preduzela neke konkretne korakke u vezi osnovanjih sumnji da se pojedini visoki lokalni funkcioneri ponašaju neetično i zloupotrebljavaju službeni položaj radi sticanja lične ili partijske koristi, Trajčevski je kazao da je Komisja imala dosta kadrovskih problema u radu i da se do sada "više pričala prazna priča nego što se nešto radilo na terenu".

Rukovoditeljka Tima za izradu i implementaciju akcionog plana za prevenciju korupcije u opštini Tivat Jela Mrdak je kazala da uključuju predstavnike medija i NVO sektora u rad tog tima, ali se on više svodi na utvrđivanje generelne politike borbe protiv korupcije, nego što podrazumijeva otkrivanje i procesuiranje konkretnih njenih slučajeva u Opštini.

Predstavnik Agencije za sprečavanje korupcije Goran Durutović govorio je o informativno-edukativnoj kampanji koju sprovodi ASK, ali nije mogao iznijeti konkretne podatke da li je i u koliko slučajeva ta agencija do sada konstatovala slučajeve kršenja Zakona o spriječavanju koruocije od starne lokalnih funkcionera u Tivtu. 

Nije je znao reći da li je ASK do sada preduzumala mjere protiv tivatskih funkcionera koji su davali netačne podatke u svojim imovinskim kartonima, nisu na vrijeme prijavljivali promjene imovine veće od 5.000 eura, ili je nešto preduzimala protiv lokalnih činovnika koji su u očitom sukobu interesa jer kao članovi opštinske Komisije za raspodjelu sredstava NVO, donose odluke da se novac dodijeli NVO čiji su istovremeno članovi i aktivisti.

On nije detaljnije komentarisao konstataciju da se na ugled koji želi izgraditi ASK, pogubno odnose slučajevi poput onog u Tivtu kada je ta agencija dala zvanično mišljenje da odbornik HGI Adrijan Vuksanović navodno nije bio u sukobu interesa kada je njegov glas u lokalnom parlamentu odlučujuće uticao na donošenje odluke da se gradska imovina – Dom kulture u Donjoj Lastvi, besplatno ustupi na višegodipnje korišćenje NVO “Dux Croatorum” čiji je Vuksanović predsjednik.

Načelnik tivatske policije Dragan Kontič kazao je da policija postupa proaktivno u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, o čemu svjedoče i činjenice da su u proteklom periodu pokretali istrage i podnosili prijave protiv više lica u tivatskom katastru i jednog građevinskog inspektora.