Gorjanc Prelević: Poražavajuće neadekvatan odgovor državnih organa na napad na Softića

"Vrhovni državni tužilac mora lično da obezbijedi da se uradi sve što je potrebno u istragama oba napada na Softića, kao i da se preduzmu mjere za utvrđivanje odgovornosti onih državnih službenika koji su bili uključeni u nedjelotvornu istragu"
85 pregleda 1 komentar(a)
Tufik Softić, Foto: Savo Prelević
Tufik Softić, Foto: Savo Prelević
09.12.2018. 11:14h

Pozdravljamo presudu kojom je potvrđeno da je novinar Tufik Softić pretrpio ne samo strahovit napad, već i poražavajuće neadekvatan odgovor državnih organa na taj napad, saopštila je danas izvršna direktorica Akcije za ljudska prava (HRA) Tea Gorjanc Prelević. 

Viši sud u Podgorici potvrdio je 6. jula presudu Osnovnog suda da je država odgovorna za nedjelotvornu istragu u slučaju napada na novinara "Vijesti" Tufika Softića, ali je povećao iznos odštete sa 7.000 na 12.000 eura.

Iz HRA i Media Legal Defence Initiative (MLDI) iz Londona je saopšteno da iako je odluka Višeg suda svakako poželjna jer prepoznaje važnost sprovođenja adekvatne i blagovremene istrage napada na novinare, napadi na Softića su i dalje neistraženi.

"Sada se ne smije dozvoliti da ovakve presude postanu način na koji će država otkupljivati svoju odgovornost za nedjelotvorno sprovođenje istraga napada na novinare. Vrhovni državni tužilac mora lično da obezbijedi da se uradi sve što je potrebno u istragama oba napada na Softića, kao i da se preduzmu mjere za utvrđivanje odgovornosti onih državnih službenika koji su bili uključeni u nedjelotvornu istragu. On bi trebalo da informiše javnost i o preduzetim mjerama za sprječavanje ponavljanja istih propusta", istakla je Gorjanc Prelević.

Padraig Hjuz, direktor pravnog odjeljenja organizacije MLDI pozdravio odluku Višeg suda. 

"Važno je to što su prepoznati negativni efekti fizičkih napada na novinare i ključna uloga primjene zakona u cilju zaštite novinara prilikom obavljanja njihovog posla. Međutim, još uvijek nije sprovedena odgovarajuća istraga napada na Tufika Softića. Ako Crna Gora želi da ispuni svoje zakonske obaveze, to se mora dogoditi sad", istakao je Hjuz..

U zajedničkom saopštenju HRA i MLDI se navodi da se prvi napad na Softića desio 2007. godine kada su ga nepoznati muškarci prebili bejzbol palicom, a da je ponovo je napadnut 2013. godine, kada je u dvorištu njegove porodične kuće aktivirana eksplozivna naprava.

"Vjeruje se da su ovi napadi povezani sa Tufikovim novinarskim tekstovima o organizovanoj kriminalnoj grupi sa sjevera zemlje koja je uključena u trgovinu drogom. Viši sud je potvrdio da je država propustila da, u skladu sa svojim ustavnim i međunarodnim obavezama, sprovede djelotvornu istragu i prvobitno dosuđenu naknadu štete povećao za 5.000 eura (na sadašnjih 12.000 eura)" kazali su iz HRA i MLDI.

U saopštenju se dodaje da je Viši sud takođe odbacio žalbu države protiv činjeničnih i pravnih nalaza Osnovnog suda u Podgorici. 

"Zastupnik države je tvrdio da je Softiću priznat status oštećenog i da je mogao da utiče na istragu, kao i da parnični sud nije ovlašćen da procjenjuje rad državnog tužilaštva. Viši sud je primjetio da je Softiću status oštećenog priznat tek sedam godina poslije napada na njega i konstatovao da od četiri osobe na koje je Softić policiji iste večeri ukazao kao sumnjive, jedna nikada nije saslušana, a druga je saslušana tek poslije sedam godina. Takođe, ponovio je da je državno tužilaštvo državni organ, a da je parnični sud ovlašćen da cijeni da li državni organ postupa u skladu sa zakonom ili ne i da li nezakonitim postupanjem nanosi štetu. Odšteta je dodijeljena po osnovu pretrpljenih i budućih duševnih bolova zbog povrede prava ličnosti uslijed nedjelotvorne istrage i na ime pretrpljenog i budućeg straha zbog opasnosti od ponovnog pokušaja lišenja života. Viši sud je u svojoj odluci posebno kritikovao kašnjenje u pokretanju istrage i nedostatak temeljitosti u toku trajanja istrage. Viši sud je primjetio i propust nadležnih da saslušaju ključne svjedoke i blagovremeno ispitaju važne fizičke dokaze kao što je bejzbol palica kojom je Tufik prebijen u prvom napadu.  Važno je i to da se Viši sud u svojoj kritici nadležnih organa i prilikom razmatranja odgovarajućeg iznosa za naknadu štete posebno osvrnuo na sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava", kazali su iz HRA i MLDI.

Naveli su i da je Ustavni sud Crne Gore u posebnom postupku prošle godine utvrdio da je Crna Gora prekršila ustavna prava Tufika Softića jer nije uspjela da sprovede djelotvornu istragu i, po prvi put u svojoj praksi, dosudio naknadu nematerijalne štete zbog kršenja ljudskih prava (vidi: http://www.hraction.org/2017/11/30/30112017-ustavni-sud-crne-gore-utvrdio-da-je-drzavno-tuzilastvo-novinaru-tufiku-softicu-povrijedilo-pravo-na-zivot/).

"Tufika Softića zastupa Dalibor Tomović, advokat iz Podgorice, u saradnji sa NVO Akcija za ljudska prava i Media Legal Defence Initiative iz Londona", zaključuje se u saopštenju.