Donijeta presuda u korist Crne Gore: Nije bilo povrede Evropske konvencije o ljudskim pravima

"Navedeni predmet crnogorskoj Vladi najprije je komuniciran kao wecl (well establish case law) predmet, odnosno kao predmet koji je po stanovištu Evropskog suda ustanovljen kao dobro ustanovljena sudska praksa kada su u pitanju utvrđene povrede Konvencije, pa je u skladu sa tim ponudio Vladi zaključenje sudskog poravnanja", navela je Pavličić
236 pregleda 0 komentar(a)
Valentina Pavličić, Foto: Luka Zeković
Valentina Pavličić, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 15.05.2018. 18:43h

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu donio je presudu u predmetu Igor Vujović protiv Crne Gore, gdje je utvrdio da nije bilo povrede člana Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Zastupnik Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, Valentina Pavličić, kazala je da je ta presuda od posebnog značaja zbog činjenice da u konkretnom predmetu Evropski sud nije odbacio podnijetu predstavku po osnovu procesnih uslova neprihvatjivosti, već je ušao u meritum predmeta i ustanovio da Crna Gora nije povrijedila pravo podnosioca predstavke.

"Navedeni predmet crnogorskoj Vladi najprije je komuniciran kao wecl (well establish case law) predmet, odnosno kao predmet koji je po stanovištu Evropskog suda ustanovljen kao dobro ustanovljena sudska praksa kada su u pitanju utvrđene povrede Konvencije, pa je u skladu sa tim ponudio Vladi zaključenje sudskog poravnanja", navela je Pavličić u saopštenju.

Vlada, međutim, nije prihvatila ponuđeno sudsko poravnanje u konkretom slučaju i uspjela je da svojim argumentima, koje je iznijela u odbrani, ubjedi Evropski sud u neosnovanost predstavke.

Podnositelj predstavke Igor Vujović je državljanin Crne Gore i Norveške, koji se u konkretnom slučaju žalilo na povredu člana 6 stav 1 Konvencije zbog dužine trajanja krivičnog postupka pred domaćim sudovima, smatrajući da ona nije bila kompatibilna sa konvencijskim standardom razumnog vremenskog trajanja

"Međutim, Evropski sud je utvrdio da je podnosilac predstavke u par navrata bio neopravdano odsutan na zakazanim pretresima pred domaćim sudovima što je doprinjelo odlaganju i dužini trajanja postupka", rekla je Pavličić

Pored te činjenice, Evropski sud je utvrdio da podnosilac predstavke nije ukazao na bilo koji period neaktivnosti domaćih sudova i utvrdio da se ostatak dužine trajanja postupka od oko šest godina na tri nivoa nadležnosti ne može smatrati pretjeranom ili nerazumnom dužinom trajanja postupka.

"Ova presuda Evropskog suda je pravosnažna danom donošenja i podnosilac predstavke nema pravo žalbe", dodala je Pavličić.

Presuda Vujović protiv Crne Gore objavljena je danas na sajtu Evropskog suda za ljudska prava, a nakon što bude prevedena na crnogorski jezik, biće objavljena na sajtu Vrhovnog suda Crne Gore i u Službenom listu Crne Gore.

Preporučujemo za Vas