Slučaj "Carine": O Đukiću će ponovo odlučivati Viši sud

330 pregleda 0 komentar(a)
Đukic (lijevo)
Đukic (lijevo)

Sudije Apelacionog suda Crne Gore usvojile su djelimično žalbu Specijalnog državng tužilaštva koje se žalilo na rješenje predsjednika Višeg suda koji je odbio optužnicu podignutu protiv bivšeg direktora za imovinu Dragana Đukića, nekadašnje savjetnice za imovinsko pravne poslove u Direkciji za imovinu Dragice Vidić i nekadašnjem gradonačelnikovom savjetniku Draganu Kruščiću. Oni su se optužnicom teretili da su u slučaju poznatom kao "Carine" pomogli nekada prvom čovjeku Podgorice Miomiru Mugoši da ošteti gradsku kasu za više od šest miliona i 700 hiljada eura.

Za razliku od predsjednika podgoričkog Višeg suda Borisa Savića, koji je donio odluku o obustavi postupka protiv ove trojke, njegove kolege iz Apelacionog suda smatraju drugačije. Zastara nije nastupila u odnosu na radnje koje je preduzimao optuženi Đukić. Zato je predmet vraćen Višem sudu na ponovno odlučivanje u odnosu na ovog optuženog.

"Po nalaženju ovog suda, ovakav zaključak prvostepenog suda u odnosu na okrivljenog D. Đ. je neprihvatljiv...Kako u konkretnoj situaciji protiv ovog okrivljenog nijesu podnošene nove krivične prijave iz istog događaja, te da su po krivičnoj prijavi M.-a od 17.10.2007. godine u odnosu na njega preduzimane radnje kojim se radilo na ispitivanju navoda iz prijave do dana 18.10.2008. godine kada je i odbačena krivična prijava, dan kada je preduzeta zadnja procesna radnja u odnosu na okrivljenog D. Đ. smatra se danom odbačaja iste. Sledstveno prednje navedenom, pri činjenici da je SDT CG na zapsiniku dana 15.06.2018 godine saslušalo u svojstvu svjedoka osumnjičenog D. Đ. o okolnostima i činjenicama koje proističu iz istog događaja koje je bilo predmet razmatranja po krivičnoj prijavi od stane M.-a koja je odbačena dana 18.10.2008. godine, to se po stavu ovog suda nedvosmisleno zaključuje da je tom procesnom radnjom prekinuto zastarijevanje krivičnog gonjenja", piše u obrazloženju odluke.

S druge strane Apelacioni sud odbio je žalbu SDT-a, i potvrdio odluku Savića u dijelu da nema mjesta optužbi protiv optužene Vidić i optuženog Krušćića.

"Neosnovani su žalbeni navodi SDT-a usmjereni u pravcu da je rok zastarjelosti krivičnog gonjenja prekinut donošenjem naredbe od 21.04.2017. godine kojom se određuje vještačenje po sudskim vještacima geodetske i građevinske struke. Naime, da bi se procesna radnja mogla smatrati osnovom za prekid zastarjelosti krivičnog gonjenja, mora da ispunjava sledeće uslove i to da je preduzeta od nadležnog državnog organa ili lica (fizičkog ili pravnog) koje je ovlašćeno za preduzimanje, svih ili nekih procesnih radnji, da je preduzeta u cilju krivičnog gonjenja za određeno (konkretno) krivično djelo i da je preduzeta protiv određenog lica. Kako u konkretnom slučaju naredba nije bila preduzeta protiv određenih lica, konkretno D. V. i D. K., već je bila usmjerena na utvrđivanju uopštenih činjenica da li je izvršeno krivično djelo, to u konkretnom slučaju predmetna naredba se ne može smatrati procesnom radnjom koja prekida tok zastrjelosti krivičnog gonjenja u odnosu na okrivljene D. V. i D. K", piše u obrazloženju odluke.

Dodaju da je Sud cijenio i ostale žalbene navode SDT-a, ali je s obzirom na sve prethodno navedeno našao da isti nijesu od uticaja na drugačiju odluku ovog suda.

Bonus video: