Kentera izgubio spor sa Opštinom Budva

Vijeće Apelacionog suda, kojim je predsjedavala sudija Katarina Đurđić donijelo je krajem januara presudu, kojom se odbija žalba i nalaže „Multimedia group“ da na ime troškova JU „Grad tetar“ isplati 1.575 eura
4241 pregleda 1 komentar(a)
Opština Budva, Foto: Vuk Lajović
Opština Budva, Foto: Vuk Lajović

Apelacioni sud odbio je tužbu „Multimedia group” i potvrdio presudu Privrednog suda, po kojoj su Javna ustanova „Grad teatar“ i Opština Budva platili prije pet godina 12 hiljada eura toj budvanskoj agenciji organizaciju koncerta italijanskog kamernog orkestra „I Solisti Veneti” iz Venecije.

Upravo nastupom ovog svjetski čuvenog kamernog orkestra krajem avgusta 2014. spuštena je zavjesa na 28. izdanje festivala „Grad tetar“, a nastup „I Solisti Veneti“ bio je veliki zajednički kulturni projekat Javne ustanove i Ambasade Italije, dok je “Multimedia group“ bila zadužena za kompletnu organizaciju i izmirivanje honorara tog orkestra.

Vijeće Apelacionog suda, kojim je predsjedavala sudija Katarina Đurđić donijelo je krajem januara presudu, kojom se odbija žalba i nalaže „Multimedia group“ da na ime troškova JU „Grad tetar“ isplati 1.575 eura.

„Nesporno je da su ‘Multimedia group’ i JU ‘Grad teatar’ 5. avgusta 2014. zaključili ugovor u vezi s organizovanjem koncerta kamernog orkestra. Pod organizovanjem koncerta podrazumijeva se angažovanje umjetnika kamernog orkestra u Budvi na sceni između crkava u Starom gradu u trajanju od 90 minuta. JU ‘Grad tetatar’ se ugovorom obavezao da do 25. avgusta 2014. po dospijeću fakture uplati na račun „Multimedia group“ 12.000 eura“, piše u presudi.

„Multimedia grop“ tvrdi da joj taj novac nije isplaćen i zatražila je da se sudski isplati uz zateznu kamatu. Javna ustanova „Grad teatar“ je osporila tužbu jer iz izvještaja Opštine - trezora Budva postoji dokaz da je dug u cjelosti izmiren.

„Presuda Privrednog suda sadrži jasne, detaljne i valjane razloge o svim odlučnim činjenicama, pa nije počinjena ni bitna povreda parničnog postupka na koju se tužbom ukazuje“, piše u obrazloženju presude Apelacionog suda.

Takvu odluku Apelacioni sud je potkrijepio nalazom vještaka ekonomske struke koji je utvrdio da u pregledu izvršenih naloga blokade iz septembra 2014. Centralne banke Crne Gore da je tada sa računa Opštine Budva prinudno naplaćen iznos od 12.006 eura, a što je iz izvještaja Trezora Opštine Budva takođe utvrđeno da je na račun „Multimedia group“ uplaćen iznos od 12 hiljada eura.

Osnivač „Multimedia group“, kako stoji u Centralnom registru privrednih subjekata, je Marko Kentera, dok se Marko Radoman vodi kao izvršni direktor.

„Multimedia“ je godinama za vrijeme dok je gradom upravljao DPS bila urednik dramskog programa „Grad teatar“, zadužena za brojne pozorišne premijere i angažovanje pozorišnih predstava.

Ovo je samo jedan u nizu sudskih postupaka, koje međusobno vode lokalna uprava na jednoj, i firme koje vodi Kentera na drugoj strani, uz međusobna oštra optuživanja.

Bonus video: