Dvojici Podgoričana i dvojici Beograđana zajedno 14,6 godina zatvora

U obrazloženju presude sudija Bošković je kazao da je tokom postupka izvedenim dokazima, snimcima razgovora optuženih, davanjem izjava svjedoka i gledanjem video snimaka utvrđeno da su optuženi izvršili djelo ko je im je stavljeno na teret
2038 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 14.12.2018. 15:11h

Pred vijećem Višeg suda u Bijelom Polju, kojim je predsjedavao Vukomir Bošković danas je završeno suđenje četvorici optuženih za pljačku filijale Prve banke u Beranama. Optuženi su osuđeni na ukupnu kaznu od 14,6 godina zatvora. Ba­ra­ni­n Go­ra­n Mi­la­ši­no­vi­ć, osuđen je na četiri godine zatvora a Pod­go­ri­ča­ni­n Mi­lo­š Ce­ko­vi­ć (32), kao i Milan Brkić (19) i Filip Marjanović (18) iz Be­o­gra­da n jedinstvenu kaznu pod po 3,6 godine zatvora za razbojništo i nedozvoljeno držanje oružja. Nakon izricanja presude njima je ukinut pritvor.

U obrazloženju presude sudija Bošković je kazao da je tokom postupka izvedenim dokazima, snimcima razgovora optuženih, davanjem izjava svjedoka i gledanjem video snimaka utvrđeno da su optuženi izvršili djelo ko je im je stavljeno na teret.

Prema optužnici koju je zastupala Nada Bugarin dvo­ji­ca ma­ski­ra­nih mu­ška­ra­ca 13. mar­ta 2012. godine , oko 9.20 mi­nu­ta, na­o­ru­ža­ni ušli u ban­ku. Je­dan je uz pri­jet­nju pi­što­ljem pri­mo­rao dvo­ji­cu za­po­sle­nih da leg­nu na pod, a dru­gi rad­ni­cu da mu iz se­fa pre­da no­vac. To­kom pljač­ke su pu­ca­li uvis, a po­tom po­bje­gli sa 161.036 eura.

"Ušli su Brkić i Marjanović sa fantomkom i maramom preko glave u prostorije banke i naredili svima da legnu na pod. Onda uz prijetnju pištoljem naredili da se otvori trezor i odnijeli eura. Nakon toga su ih čekali Milašinović i Ceković i sa dva auta se izgubili u nepoznatom pravcu. Djelo su htjeli da izvrše, po predhodnom dogovoru", kaže se u optužnici.

J.Č.

Bonus video: