KATNIĆ O ŠEFU ATLAS GRUPE, PREDSJEDNIKU DRŽAVE I NJEGOVOJ SESTRI, PREDMETU "TELEKOM"...

Sestra je mirna, sad traže Kneževića

Odgovarajući novinarima, rekao je da nema ni “udaljenih sumnji” da je Milo Đukanović učestvovao u bilo kom krivičnom djelu vezanom za prodaju Telekoma
16959 pregleda 18 komentar(a)
Katnić juče uoči konferencije, Foto: Zoran Đurić
Katnić juče uoči konferencije, Foto: Zoran Đurić

Predsjednik Milo Đukanović i njegova sestra, advokatica Ana Đukanović, nisu uključeni u malverzacije oko prodaje Crnogorskog Telekoma, a Duško Knežević je od tog posla nezakonito prihodovao više od 4,5 miliona eura na račun navodnih konsultantskih usluga.

To je juče saopštio glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, naglašavajući da je u tom predmetu istraga obustavljena u odnosu na advokatsku kancelariju Ane Đukanović, jer su ustanovili da su oni pružili konsultantske usluge koje su naplatili 580.000 eura.

“Ova kancelarija je imala ugovor sa Telekomom Crne Gore i to nakon što je Telekom kupljen, odnosno privatizovan od strane Mađar Telekoma i nakon toga su sa Mađar Telekomom sklopili ugovor o određenim advokatskim, konsultantskim i drugim uslugama i na osnovu tog ugovora ispunili te konsultanstke usluge i dostavili proizvod, a Mađar Telekom im za to platio. Mi smo to provjeravali, vidjeli da nema osnovane sumnje da je izvršeno krivično djelo i taj dio je obustavljen”, kazao je Katnić.

Odgovarajući novinarima, rekao je da nema ni “udaljenih sumnji” da je Milo Đukanović učestvovao u bilo kom krivičnom djelu vezanom za prodaju Telekoma.

Ana ĐukanovićObustavili istragu: Ana Đukanović

Predstavnicima medija potom je predstavio šemu “Telekom”, naglašavajući da je napravljena za njih. Katnić je kazao da postoji osnovana sumnja da je Knežević sačinio kriminalni plan radi vršenja krivičnih djela zloupotreba ovlašćenja u privrednom poslovanju, utaja poreza i pranja novca:

“Te da putem konsultantskih usluga koje nikad nijesu realizovane za Crnogorski Telekom i Mađar Telekom, preko dva nerezidentna pravna lica R.T i F.I, čiji su osnivač i ili ovlašćena lica članovi kriminalne organizacije, dobije novčana sredstva u ukupnom iznosu od 4.530.000eura i na taj način, stvarajući privid da se radi o novčanim sredstvima po osnovu konsultantskih ugovora, ostvaruje prihod u iznosima dobijenih novčanih sredstava, koja novčana sredstva dalje transferiše na račune svojih pravnih lica i ista jednim dijelom podiže u gotovini i na račune povezanih pravnih lica u inostranstvu, čiji su osnivači ili ovlašćena lica članovi kriminalne organizacije, da bi nakon tih transfera, ista novčana sredstva se koristila kao sredstvo obezbjeđenja - kolaterala za vraćanje kredita koji su odobreni povezanim pravnim licima u IBM i Atlas banci, čiji su takođe osnivači ili ovlašćena lica članovi kriminalne organizacije”, objasnio je Katnić.

Rekao je da Knežević prihod nije prijavio nadležnima u Crnoj Gori kako bi izbjegao plaćanje poreza.

Kazao je da se novcem od privatizacije Telekoma ne gradi vila pored vile Gorica, koja je navodno u vlasništvu Vlada Ivanovića.

Knežević tvrdi da je taj objekat u vlasništvu Đukanovićeva, što je ovaj negirao.

“Fino sam kazao gdje je novac od Telekoma otišao i ko su vlasnici tih firmi do stepena osnovane sumnje... U odnosu na ovo lice (Milo Đukanović) nema ni udaljene sumnje da je u bilo čemu ovome učestvovalo. Dakle ispituje se da li je neko počinio krivično djelo.... U ovom slučaju to su krivična djela zloupotreba ovlašćenja u privrednom poslovanju, utaja poreza, pranje novca... Ako bi neki novac iz ovih krivičnih djela bio iskorišćen za gradnju bilo koje vile... mi ćemo to utvrditi finansijskom istragom”, kazao je on. Za zloupotrebu službenog položaja tokom privatizacije nekad državne kompanije Telekom optuženi su bivši čelnici Crnogorskog Telekoma Oleg Obradović i Miodrag Miško Ivanović, koje SDT sumnjiči da su zloupotrebom službenog položaja nezakonito pribavili sebi i drugima 2.300.000 eura.

U martu 2014. godine, ambasada SAD zvanično je potvrdila da je njihova Komisija za hartije od vrijednosti i berzu (SEC) došla do dokaza da je bilo podmićivanja u Crnoj Gori u slučaju privatizacije Telekoma. U aprilu 2015. tužilaštvo je dobilo dokumentaciju iz SAD. Iz dokumenata suda u Njujorku proizilazi da SEC tvrdi da je advokatica Đukanović primila mito u ime brata Mila Đukanovića nakon privatizacije Telekoma. Đukanovići su to negirali.

Iz dokumentacije povodom tužbe za korupciju protiv tri tadašnja direktora Mađar Telekoma, proističe da je Obradović odigrao jednu od ključnih uloga u procesu sklapanja ugovora između firme Sigma i Telekoma, za koji SEC tvrdi da je poslužio za navodno podmićivanje “sestre najvišeg zvaničnika”.

Katnić je poručio Kneževiću da se neće spasiti pravde, ali i da neće moći da ga smijeni sa pozicije glavnog specijalnog tužioca.

Kazao je da nije “izučavao” čija državljanstva ima biznismen i da je iz medija saznao da je u Londonu.

“Čuo sam da sjedi u jednoj loži u Londonu i vjeruje da će ga ta loža zaštititi. Znajući tu ložu i njene principe, a koji su najveći u moralnom smislu, nijedan pripadnik kriminalne organizacije i počinilac ovako teških krivičnih djela ne može tamo ostati. Potrebno je dokazati da se ovaj postupak vodi zbog krivičnih djela, da nema nikakvog političkog progona i mi to radimo”, kazao je Katnić.

Milivoje KatnićMilivoje Katnić

Govoreći o nekoliko postupaka protiv Kneževića, kazao je da predsjednik Atlas grupe ne može dobiti status zaštićenog, ni svjedoka saradnika.

Prezentujući podatke iz predmeta “E Commerce” kazao je da SDT sprovodi istragu protiv 79 fizičkih i 95 pravnih lica zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije, pranje novca i utaja poreza i doprinosa. “Istraga se odnosi na pravne poslove - realizaciju novčanih transakcija putem E - Commerce servisa. Takođe, u toku je i izviđaj protiv većeg broja fizičkih i pravnih lica zbog istih krivičnih djela”, kazao je Katnić. Objasnio je kako se poslovalo preko tog servisa, ali i kako su izbjegavali plaćanje poreza, kao i da su osnivači rezidentnih pravnih lica pravna lica registrovana u Velikoj Britaniji, Izraelu, Italiji, Francuskoj, Češkoj, Bugarskoj, Poljskoj, Holandiji, Malti, Gibraltaru, Madagaskaru, Britanskim Djevičanskim ostrvima, Kipru, Maršalskim Ostrvima...

“Postoji osnovana sumnja da su 148 rezidentnih pravnih lica evidentirani kao korisnici E-Commerce servisa kod Atlas banke, a da je od 2011. do 2018. godine bilo aktivno 606 web sajtova - kao internet prodajnih mjesta, od čega su samo 54 bila neaktivna, odnosno da se preko njih nije obavljao promet”, kazao je Katnić dodajući da je porez utajivan simulovanim pravnim poslovima.

Pojasnio je i da je Crna Gora tim poslovima oštećena za oko 50 ili 60 miliona.

On je objasnio da je Kod preko Atlas banke i IBM, ukupno utajen porez u iznosima od 864.942,49 eura i 265.810,50 dolara.

Knežević je, kazao je Katnić, osnovano sumnjiv i da je sačinio kriminalni plan da formira pravna lica na teritoriji Crne Gore, čiji su osnivači povezana pravna lica i poslovne banke – akcionarska društva, koje u ta pravna lica ulažu sopstvena novčana sredstva, koja će biti korišćena na nezakonit način:

“Tako što će se putem ugovora o kreditu, oročenih namjenskih depozita, zajma i kupoprodaje akcija ta novčana sredstva nezakonito transferisati drugim povezanim pravnim licima, pri čemu je za sebe odredio ulogu da daje uputstva članovima kriminalne organizacije o radnjama koje u vezi navedenih pravnih poslova treba da preduzmaju pripadnici kriminalne organizacije, radi realizacije kriminalnog plana su sprovodeći upustava organizatora kriminalne grupe preduzimali radnje kojima su načinili štetu osnivaču IBM pravnom licu GK, a pravnim licima FI, AG,RTV, RTM, ASB, i MGIHL pribavili protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 1.942.000,00 eura”, rekao je Katnić.

Specijalnom policijskom odjeljenju u 2018. tužioci izdali 222 naloga

Rukovodilac Specijalnog policijskog odjeljenja Dragan Radonjić saopštio je da su glavni specijalni tužilac i specijalni tužioci u toku 2018. godine tom odjeljenju izdali 222 naloga, od kojih je realizovano 162, a da je 60 naloga u radu.

“Specijalno policijsko odjeljenje je SDT u toku 2018. procesuiralo osam krivičnih prijava i 19 izvještaja kao dopuna krivične prijave protiv 189 fizičkih i 160 pravnih lica zbog osnova sumnje da su počinili 200 krivičnih djela visoke korupcije i pranja novca, kojima je nastupila materijalna šteta po budžet Crne Gore u iznosu od 47.000.000 eura, i 550.000.000 eura zbog izvršenog krivičnog djela pranje novca”, rekao je Radonjić.

On je dodao da je Odjeljenje kojim rukovodi tokom prošle godine SDT-u procesuiralo dvije krivične prijave i 12 izvještaja kao dopunu krivičnih prijava protiv 58 lica zbog osnova sumnje da su počinili 43 krivična djela organizovanog kriminala, terorizma i ratnih zločina.

“SPO sprovodi naredbe SDT-a u sedam finansijskih istraga prema 47 fizičkih i 10 pravnih lica. Po nalogu GST-a i specijalnih tužilaca lišena su slobode 93 lica i raspisana potraga za osam lica”, rekao je Radonjić.

Nepopravljive posljedice po budžet

Online trgovinom preko Kneževićevog servisa E- Commerc država je od 2011. do 2018. godine oštećena za 6.569.064,49 eura, zatim 59.255.050,62 dolara, 1.018.124,42 britanskih funti i 651.571,22 kanadskih dolara poreza.

To je porez na prihod od 72.989.606,04 eura, 658.389.451,38 dolara, 11.312.493,64 funte i 7.239.680,21 kanadski dolar koliko su prihodovale firme poslujući preko E-Commerce sevisa.

Katnić je objasnio da je sav taj novac prebačen u inostranstvo, a da je SDT uspjelo da blokira 62.761.813,00 eura koja su zatečena na računima okrivljenih rezidentnih pravnih lica.

“Kako bi se spriječile dalje nepopravljive posljedice po budžetska sredstva”, rekao je Katnić. Katnić je kazao da postoji osnovana sumnja da su nakon realizovanih prometa i transfera novčanih sredstava po osnovu tih prometa, osnivači firmi gasili račune i pokretali dobrovoljne likvidacije.

“Tako je samo tokom druge polovine 2017. godine likvidiran veći broj pravnih lica koja su u periodu od 2014. do 2017. godine ostvarila višemilionski promet preko svojih web sajtova - internet prodajnih mjesta, a koja lica nijesu prijavila ostvareni prihod niti platili pripadajuće dažbine državi Crnoj Gori od više desetina miliona eura i na taj način se trajno zgubila mogućnost da Crna Gora naplati sve zakonom propisane obaveze”, rekao je on.

Stvara se klima da sam u kavačkom klanu

Katnić je saopštio da još nijesu odustali oni koji protiv njega vode rat, ali da to više nije specijalni, već hibridni rat i da su na meti on i muški članovi njegove porodice.

Na konferenciji za medije rekao je da neće podnijeti ostavku, ali i da ga i dok sjedi tu “vrebaju” oni koji bi da ga ubiju.

“I vidite kako sam opušten. Čak se i šalim... Stvara se klima da sam član kriminalne organizacije ‘kavačani’, da se ako bi me ubili na mene ne bi obrnuli više nego na lanjski snijeg. To je klima koja se ovdje stvara... A meni bi stvarno bilo žao da ne mogu razgovarati sa vama i sljedeće godine”, rekao je on.

Tvrdi da mu je jedan optuženi iz budvanskih predmeta, koji je platio državi 30.000.000 eura, nudio drugi posao, govoreći mu da mu više niko neće platiti to.

Specijalno državno tužilaštvoSa jučerašnjeg presa

Odgovarajući novinarima kazao je da neće podnijeti ostavku i zamolio novinare da ne objavljuju da je vlasnik kuća koje nijesu njegove, ali i pojasnio ko širi glasine da je korumpiran.

“SDT je podnijelo naredbe za sprovođenje istrage u 24 predmeta protiv 283 lica, a tu je i 15 predmeta protiv organizovanih kriminalnih grupa. Podigli smo optužnice u 25 predmeta protiv 13 kriminalnih grupa, a sveukupno je 88 lica u tim organizovanim kriminalnim grupama. Niko od lica iz tih OKG, bar ne da sam ja čuo, čak ni ovi koji su se spremali da likvidiraju mene i muški dio moje porodice nije rekao da sam korumpiran to su samo navela određana lica protiv kojih je ovo tužilaštvo podiglo optužnicu zbog terorizma u pokušaju”, rekao je on.

Biću ovdje i kad se on vrati

Komentarišući optužbe Duška Kneževića da je član hobotnice Mila Đukanovića, Katnić je rekao da će slične glasine širiti svako ko misli da mu to može pomoći.nešto može pomoći, iz daljine optuživati.

“Knežević, nažalost ima podršku naših medija, ne kažem da ga podržavaju kao šefa kriminalne organizacije, nego mu pružaju podršku jer misle da će to biti važno. Ja mislim da ne treba javnost da zna nešto što je fake news, a ovdje je svima poznato da je to lažna vijest. Meni je Knežević rekao da kad on dođe ovdje da ja više ovdje neću biti. Ja ću ovdje biti”, rekao je on.

Migo može da dođe i kroz dimnjak

Specijalna tužiteljka Lidija Vukčević kazala je da je, osim bivšeg gradonačelnika Podgorice Slavoljuba Miga Stijepovića, saslušana još 21 osoba zbog sumnje da je izvršeno krivično djelo povređivanje izbornog prava. Oni su pozvani nakon što je Knežević medijima dostavio snimak na kom se vidi kako Stijepoviću daje kovertu, u kojoj je, prema njegovim tvrdnjama 97.500 eura.

Odgovarajući novinarima zbog čega je Stijepoviću omogućeno da na saslušanje dođe kroz Ministarstvo pravde, kako bi izbjegao novinarske ekipe, Katnić kazao je da ga ne zanima hoće li neko doći kroz vrata ili kroz dimnjak.

Katnić je kazao da Đukanovića neće saslušavati u tom predmetu na osnovu udaljene sumnje ili insinuacija, aludirajući na Kneževića koji tvrdi da je Stijepoviću novac dao u dogovoru sa predsjednikom DPS-a. “Knežević tvrdi i da sam ja član kriminalne organizacije i da neću biti ovdje kad on dođe. Mora da postoji stepen osnovane sumnje da je neko nešto počiniio, pa tek onda da se preduzmu radnje. Na osnovu udaljenih sumnji ili insinuacije ovo tužilaštvo neće djelovati”, rekao je on.

DF: Željno vas čekaju u ZIKS-u

Demokratski front i URA oštro su kritikovali Katnića zbog, kako navode, aboliranja predsjednika DPS-a i članova njegove porodice.

“Pitamo javno Katnića, ako je Knežević kriv za aferu Telekom i za sve ostalo, a sam je priznao da je godinama nelegalno finansirao DPS, kako to da Đukanovic nije kriv ni za šta, a svih ovih godina on lično štiti njegove biznise”, neveli su iz URA.

DF je Katnića optužio za “tragikomičnu predstavu” i namjeru da opere odgovornost sa Đukanovića, a da njegove saradnike i bivšeg finansijera DPS-a strpa u zatvor:

“Pošteno bi bilo da se u vremenu koje dolazi Milivoje Katnić, Boris Savić i slični poslušnici režima nađu tamo gdje su boravile njihove žrtve - Nebojša Medojević, Milan Knežević, Mihailo Čađenović... Tamo ih čekaju i neki drugi, nevini ljudi koje su smjestili u zatvor a koji željno iščekuju da sa njima, u tom prostoru, uspostave dijalog i razjasne sve elemente optužbi i odluka koje je donosila ova grupa ljudi,” navodi između ostalog DF.

GP URA navodi da je nečuveno to što SDT sve “svaljuje na finansijera DPS-a Duška Kneževića” a i pored dokaza abolira Đukanovića i njegovu porodicu od bilo kakve krivice.

“Dakle sav kriminal prethodnih decenija po “specijalnom specijalcu” treba svaliti na nekoliko ljudi koji su u svađi sa predsjednikom DPS. Pritom, sedmostruki premijer i dvostruki predsjednik, vlasnik milionskih nekretnina, budući kupac velelepnih vila i korisnik svojih a tuđih VIP kartica, za specijalnog, nikada ni u čemu nije učestvovao, niti su članovi njegove uže porodice uspjeli da sebi prigrabe finansijsku korist od bilo kojeg posla. Da nije smiješno, bilo bi tužno,” navodi URA

Oni navode da SDT “danima moli” Slavoljuba Stijepovića da da izjavu “umjesto da ga istu noć uhapsi jer mu Duško Knežević daje kovertu sa novcem”:

“Umjesto da pozove na saslušanje Đukanovića koji je predsjednik partije koja otvoreno kupuje glasove, on mu umiva obraz pred licem javnosti. Umjesto da pozove Anu Kolarević u tužilaštvo da svjedoči čim je stupio na dužnost, on godinama prevodi dokumenta, a sad konačno kaže da se protiv nje obustavlja istraga jer je legalno uzela 500 000 eura od tog posla”, saopštili su iz URA. Sličan stav dijeli i DF u čijem saopštenju piše da bi “u svakoj demokratskoj i pravnoj državi Katnić nakon dokaza koje je dostavio Duško Knežević, nakon pokušaja da prevarama i ucjenama podmetne DF-u 100 000 dolara, SDT već bio u zatvoru, a ne da zamajava narod koji svojim očima gleda kako se u vrhu vlasti... odvija kriminal i korupcija”. DF je podsjetio da su njihovi poslanici podnijeli krivičnu prijavu protiv Đukanovića, Kneževića, Katnića i Stijepovića zbog, kako tvrde, stvaranja kriminalne organizacije, pranja novca, pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela i zloupotrebe službenog položaja.

Knežević: Morao je da prerađuje šemu

Predsjednik Atlas grupe Duško Knežević saopštio je da Katnić nije pokazao istu šemu Telekoma njemu i medijima.

“Razumijem da Milivoja vrebaju i da se ne osjeća sigurno. Tako je to kada ste u kriminalnoj hobotnici zaduženi da fabrikujete optužbe protiv meta prve familije. Svaki nalog je Milivoje Katnić prinuđen da ispuni, pa i po cijenu da mu se smiju svi koji imaju zrno soli u glavi. Zato Katnić pokazuje šemu za Telekom koju meni nije pokazivao nego je morao da je prerađuje. U šemi koju je meni predočio prilikom našeg susreta u njegovoj kancelariji u septembru 2017. na vrhu piramide nalazi se ime i prezime glave hobotnice. Oko njega je njegova uža familija i menadžment Telekoma”, saopštio je Knežević. On je pručio da je “ćud Milivojeva smiješna rabota”.

“Kaže da treba braniti vrijednosti tradicionalne Crne Gore, ali neće da istražuje odakle su milioni za izgradnju vile za Mila Đukanovića na Gorici. Zna li Katnić da je u tradiciji Crne Gore da svaki Crnogorac zna adresu gospodara, da bi mu pisao ili mu došao u posjetu”, rekao je Knežević koji je pozvao Katnića da ga posjeti.

“Da prvo prođe kratak kurs o osnovnim pojmovima u ekonomiji, da ga odvedem u ložu i da mu lično predočim šeme koje ja znam. One, zaista, ne izazivaju ‘udaljene sumnje’ nego postaju noćna mora njegovog gospodara od koje ga ni debeli zidovi njegove vile neće sačuvati. U nju Katnić ne smije ni da kroči”, rekao je on.

Odbrana: Dokazaćemo nevinost i krivično goniti tužioce

Odbrana Duška Kneževića će izvan svake sumnje dokazati potpunu neosnovanost optužbi koje su mu optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva u Podgorici stavljene na teret i pokrenuće krivične postupke protiv osoba koje su uzrokovale nanošenje ogromne materijalne štete njegovoj imovini. To piše u izjavi pravnog zastupnika okrivljenog, advokata Zdravka Đukanovića.

Navodi se da je Specijalno državno tužilaštvo donijelo Naredbu o sprovođenju istrage protiv Kneževića, Brankice Bašović, Biljane Bašović, Đorđa Đurđića i Marka Nikolića: “I stavilo na teret Dušku Kneževiću produženo krivično djelo zloupotreba ovlašćenja u privredi putem podstrekavanja... koje je izvršeno na organizovan način. Bašović Biljani stavljeno je na teret krivično djelo zloupotreba ovlašćenja u privredi izvršeno na organizovan način, a Bašović Brankici, Đurđić Đorđu i Nikolić Marku na teret se stavlja isto krivično djelo u pomaganju”.

“Duško Knežević nije izvršio krivično djelo koje mu se stavlja na teret. Odbrana Duška Kneževića će izvan svake sumnje dokazati potpunu neosnovanost optužbi koje su mu optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva u Podgorici stavljene na teret.

Nevinost Duška Kneževića odbrana će dokazati na zakonit, jasan, egzaktan i nesumnjiv način.Odbrana će pokrenuti i krivične postupke protiv lica koja su uzrokovala nanošenje ogromne materijalne štete na imovini Duška Kneževića. Odbrana Duška Kneževića, imajući u vidu obavezu čuvanja tajne u istrazi u ovom momentu, ne može iznositi činjenice i podatke koje je saznala u istrazi, jer član 284 Zakonika o krivičnom postupku predviđa da iznošenje ovih podataka predstavlja krivično djelo.

Kao branilac, očekujem od Specijalnog državnog tužilaštva u Podgorici, Višeg suda u Podgorici i drugih nadležnih državnih organa Crne Gore savjesno, odgovorno, zakonito, nepristrasno i profesionalno postupanje u ovom krivičnom postupku uvjeren da ćemo u takvom postupku dokazati nevinost Duška Kneževića”, piše u izjavi advokata Đukanovića.