PRAVOSNAŽNA PRESUDA

Lončaru za traume 106.200 eura

Viši sud potvrdio presudu zbog neosnovanog pritvaranja Jovice Lončara
5803 pregleda 10 komentar(a)
Jovica Lončar (desno) i Duško Šarić, Foto: Savo Prelević
Jovica Lončar (desno) i Duško Šarić, Foto: Savo Prelević

Bjelopoljski Viši sud potvrdio je presudu Osnovnog suda u Pljevljima da se Jovici Lončaru isplati 106.200 eura na ime naknade nematerijalne štete zbog neosnovanog lišenja slobode od 11. maja 2011. do 23. aprila 2014. godine.

Žalbu na prvostepenu presudu Višem sudu podnijela je zaštitnica imovinsko pravnih interese Crne Gore Fahra Ličina zbog previsoko odmjerene odštete, ali je odbijena. Sud je obavezao državu da Lončaru nadoknadi i iznos od 1.487 eura na ime troškova postupka u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude.

Presudom pljevaljskog suda, odbijen je kao neosnovan Lončarev zahtjeva da mu se za pretrpljene duševne bolove zbog povrede ugleda, časti i slobode isplati iznos od 63.800 eura.

Pljevljake Lončara i Duška Šarića, Apelacioni sud je 27. septembra 2017. godine, nakon tri osuđujuće presude, oslobodio optužbi za pranje oko 20 miliona eura stečenih navodnom prodajom narkotika. Tu odluku prošle godine potvrdio je i Vrhovni sud. Optužnicu protiv njih 2012. godine podigla je specijalna tužilteljka Đurđina Ivanović.

Pravosnažnost presude čeka i Šarić, kome je Osnovni sud u Pljevljima na ime neosnovanog pritvora dosudio 103.000 eura odštete.

Sud konstatuje da pravo na naknadu štete tužiocu pripada na osnovu Ustava Crne Gore i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava, kao i na osnovu Zakonika o krivičnom postupku i Zakona o obligacionim odnosima.

Dosuđena naknada Lončaru, prema mišljenju sudija Višeg suda, “primjerena je štetnim posljedicama vezanim za ličnost tužioca proisteklim iz neosnovanog lišenja slobode i adekvatna nastaloj štetnoj posljedici”.

Prema ocjeni suda, ona predstavlja poseban oblik moralne satisfakcije na koju ima pravo osoba koja je neosnovano lišena slobode, odnosno čije se pritvaranje u konačnom pokazalo neopravdanim.

Sud konstatuje da je prilikom odlučivanja o visini naknade, prvostepeni sud uzeo u obzir sve objektivne i subjektivne okolnosti koje su mogle biti od uticaja na prirodu, težinu i trajanje duševnih bolova te da dosuđeni iznos predstavlja pravičnu naknadu za pretrpljene duševne bolove.

“Ovo i kada se ima u vidu da lišenje slobode predstavlja traumatični doživljaj praćen duševnim bolovima, jer je u pitanju jedno od osnovnih i Ustavom Crne Gore, kao i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, zaštićenih ljudskih prava i osnovnih sloboda, koja se odnose na lični integritet… Polazeći od prednjeg činjeničnog utvrđenja, cijeneći dužinu trajanja pritvora (2 godine, 11 mjeseci i 12 dana), težinu krivičnih djela stavljenih tužiocu na teret, zatvorske uslove u kojima je boravio, raniju neosuđivanost i činjenicu da se prvi put susreće s pritvorskim uslovima, da se radi o mladom porodičnom čovjeku, ocu troje djece, ugled koji je tužilac ranije uživao u svojoj sredini, odnos sredine prema njemu poslije lišenja slobode, kao i odvojenost od porodice, prvostepeni sud je zaključio da je neosnovano lišenje slobode izazvalo kod tužioca duševne bolove takvog intenziteta koji opravdavaju dosuđivanje naknade nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova, usljed povrede slodode, časti i ugleda u iznosu od 106.200 eura”, navodi se u presudi.

Čeka ga još 126.000 eura?

​Ukoliko pravosnažna postane i druga presuda Osnovnog suda u Pljevljima, Jovici Lončaru država će morati da isplati još 126.000 eura kao naknadu štete za plate koje mu nijesu isplaćivane za vrijeme dok je neosnovano bio u pritvoru. Lončar je na ime naknade štete tražio da mu država isplati 136.000 eura. Istom odlukom odbijen je Lončarev zahtjev da mu država plati dodatnih 10.500 eura kao naknadu za neiskorišćene odmore.

Preporučujemo za Vas