Čiji su potpisi na falsifikovanim putnim nalozima Skupštine?

Na jučerašnjem suđenju blagajnici Skupštine, vještak je pojašnjavao svoj nalaz, u kome piše da se ne može isključiti mogućnost da je okrivljena potpisala sporne naloge
3186 pregleda 2 komentar(a)
Sud traži dopunu vještačenja: Skupština, Foto: Luka Zeković
Sud traži dopunu vještačenja: Skupština, Foto: Luka Zeković

Ne može se sa sigurnošću tvrditi da je rukopis Tamare Čađenović na falsifikovanim putnim nalozima Skupštine.

To je u svom nalazu, između ostalog, navela vještak grafološke struke Ivana Popović.

Na jučerašnjem suđenju blagajnici Skupštine, vještak je pojašnjavao svoj nalaz, u kome piše da se ne može isključiti mogućnost da je okrivljena potpisala sporne naloge.

“Ne može se isključiti mogućnost je najmanji stepen vjerovatnoće da je rukopis njen”, pojašnjavala je Popović.

Na pitanje sudije Rada Ćetkovića dodala je i da vještačenje zavisi od materijala koji joj je dostavljen, te da bi možda nešto promijenilo kada bi vještačila veći broj nespornog rukopisa Čađenovićeve, kao i onaj rukopis koji je nevezan za slučaj.

Od svih naloga, vještak je samo u jednom slučaju utvrdila da je potpis vrlo vjerovatno Čađenovićkin.

Sudija je odlučio da vještak uradi dopunu nalaza sa više nespornog rukopisa okrivljene.

Na teret joj se stavlja produženo krivično djelo pronevjera i produženo krivično djelo falsifikovanje službene isprave.

“Okrivljenoj se stavlja na teret da je u toku 2016. godine prisvajala novac koji joj je povjeren u službi i da je kao službeno lice u službene isprave unosila neistinite podatke tako što je, kao blagajnica u Birou finansijskih poslova Skupštine Crne Gore, iz blagajne uzimala za sebe novac i na određeni broj naloga za službena putovanja stavljala lažne potpise poslanika i zaposlenih u Skupštini i drugih lica, kojima je navodno taj novac isplaćivan na ime dnevnica za službena putovanja u inostranstvo”, piše u optužnom predlogu.

Tužilaštvo je ranije saopštilo da je, u odnosu na određeni broj putnih naloga za službena putovanja, za koji postoji sumnja da su takođe falsifikovani, formiran poseban krivični predmet protiv zasada nepoznatog učinioca.