PROCJENA VJEŠTAKA

Država plaća Kaliću za Hamer 5.000 eura?

Uprava za imovinu Kalićev “hamer” dala je na korišćenje Specijalnoj antiterorističkoj jedinici. SAJ je to vozilo koristio i u “lovu na građane” nakon razbijanja protesta u oktobru 2015
5166 pregleda 6 komentar(a)
I država i Kalić nezadovoljni vještačenjem: Sporno vozilo, Foto: Vijesti
I država i Kalić nezadovoljni vještačenjem: Sporno vozilo, Foto: Vijesti

Rožajac Mersudin Kalić izgubio je oko 5.000 eura, dok je država gazdovala njegovim hamerom.

To je procijenio vještak Goran Čarapić, u dopuni svog nalaza, koji je od njega tražila sutkinja Dijana Rovčanin.

Vještak je ranije procijenio da je Kalić izgubio preko 20.000 eura, ali je sutkinja tražila da u dopuni nalaza obračuna samo amortizaciju koja je nastala kao posljedica neadekvatnog čuvanja i održavanja, te da ne uzima u obzir amortizaciju koja bi neminovno nastupila i da se vozilo nalazilo kod Kalića.

Dok je advokat Stefan Jovanović juče zahtijevao da se vještak pozove na sljedeće ročište da pojasni dopunu nalaza, zastupnica države Sanja Jaredić je istakla da je neprihvatljivo da vještak kao osnovicu za obračun amortizacije uzima novonabavnu cijenu vozila. “Vještak kao osnovicu mora uzeti vrijednost po kojoj je tužilac kupio ovo vozilo”, ocijenila je Jaredić.

Oni su oboje prigovarali nalazu vještaka.

Suđenje se nastavlja 25. septembra, kada će pozvati vještaka. Sutkinja je nedavno odlučila da opet otvori raspravu i traži dopunu nalaza, iako je krajem aprila završila suđenje i trebalo da donese odluku u tom predmetu.

Kalić je tužio državu i Upravu za imovinu tražeći odštetu zbog “hamera” koji mu je, kako tvrdi u tužbi, vraćen uništen nakon što su on, njegov brat Safet i snaha Amina pravosnažno oslobođeni optužbi za pranje novca.

Uprava za imovinu Kalićev “hamer” dala je na korišćenje Specijalnoj antiterorističkoj jedinici. SAJ je to vozilo koristio i u “lovu na građane” nakon razbijanja protesta u oktobru 2015.

Preporučujemo za Vas