Knežević sa Brajovićem pričao o depozitu Aerodroma u Atlas banci

Knežević i rukovodioci “Atlas banke” optuženi da su oštetili preduzeće “Aerodromi Crne Gore” za tri miliona eura, jer im nisu vratili depozit
26155 pregleda 21 komentar(a)
Duško Knežević, Foto: Filip Roganović
Duško Knežević, Foto: Filip Roganović

Biznismen sa potjernice Duško Knežević i bivši rukovodioci "Atlas banke" Marko Nikolić i Dijana Zečević optuženi su da su preduzeće "Aerodromi Crne Gore" oštetili za tri miliona eura, ne vraćanjem depozita toj firmi.

To piše u optužnici secijalne tužiteljke Lidije Vukčević, kojom je okrivljeno i pravno lice - "Atlas banka".

Prema tom spisu, onu su "Atlas banci" pribavili korist u istom iznosu, jer nijesu vratili depozit od tri miliona eura, nakon što je isteklo oročenje novca.

Knežević i Nikolić terete se za krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju putem podstrekavanja, dok se Zečević tereti za krivično djelo zloupotreba polažaja u privrednom poslovanju.

“Atlas banka” se kao pravno lice tereti za krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju putem podstrekavanja.

"Iz odbrane okrivljenih Nikolića i Zečević, te iskaza svjedoka Danila Orlandića, Vesne Ječmenice i Milice Ivanović, nesporno proizilazi da je rok oročenja predmetnog depozita istekao 11. avgusta 2018. godine, i da je oštećeno preduzeće “Aerodromi Crne Gore” u više navrata zahtijevalo i davalo instrukcije da se navedena novčana sredstva u iznosu od 3.000.000 eura, nakon isteka roka oročenja, vrate na transakcioni račun oštećenog preduzeća. Ali, do toga nije došlo”, navodi tužilac u obrazloženju optužnice.

Dodaje se da iz e-mail komunikacije i iz odbrane Nikolića, proizilazi da ta novčana sredstva nisu vraćena jer je odluku o tome donio okrivljeni Duško Knežević, koji je o tome da se novčana sredstva zadrže i dalje budu na raspolaganju “Atlas banci”.

Iz poslovne i finansijske dokumentacije i mišljenja sudskog vještaka ekonomsko finansijske struke proizilazi da su tri miliona eura bila oročena kod Atlas banke AD Podgorica po osnovu ugovora o oročenom nenamjenskom depozitu u periodu od 11. jula 2016. do 11. avgusta 2017. godine.

"Zatim su prema Aneksu I ugovora rok oročenja produžen do 11. avgusta 2018. Godine. Nakon isteka roka oročenja, budući da ista nisu bila dalje oročena, trebala biti vraćena na transakcioni račun preduzeća “Aerodromi”, koji su dali više instrukcija za prenos, đto se nije desilo, već su, kada je bila uvedena privremena uprava 07. decembra 2018, i privremena obustava plaćanja obaveza u Atlas banci – kada je raspolaganje tim sredstvima bilo ograničeno, bila vraćena na transakcioni račun oštećenog preduzeća “Aerodromi”, kada preduzeće sa tim sredstvima nije moglo da u cjelosti raspolaže”, navodi se u obrazloženju optužnice.

Glavni izvršni direktor Atlas banke okrivljeni Marko Nikolić je u odbrani naveo da u vezi datuma osnovnog ugovora o oročenom nenamjenskom depozitu I Aneksa, nije znao kada su zaključeni, ali da je tokom 2018., dok je bio ovlašćeno i odgovorno lice u banci, bio upoznat da u neko vrijeme dospijeva depozit “Aerodroma” od tri miliona eura. Svjestan te činjenice, o tome je informisao glavnog akcionara banke Duška Kneževića. Na prijemu kod predsjednika države koji je bio 12. jula 2018. Duško Knežević i predsjednik parlamenta Crne Gore Ivan Brajović, koji je ujedno i lider Socijaldemokrata, a koja stranka je pozicionirana kao menadžment JP “Aerodroma” su razgovarali o temi depozita.

U jednom trenutku su pozvali i njega – okrivljenog Nikolića, i interesovali se za detalje depozita, kao i o kamatnoj stopi, a na njihova pitanja je odgovorio prema onome što je imao informaciju. Nakon nekoliko dana nakon prijema, Duško Knežević, je prema izjavi Nikolića u tužilačkoj istrazi, zatražio plan dospijeća depozita, kako bi rukovodstvu “Aerodroma” odnosno onima koji odlučuju ili imaju uticaj na produženje tog depozita, predočio finansijske benefite za “Aerodrom”.

Potom je, nakon izvjesnog vremena, na adresu Atlas banke od “Aerodroma” stigao u pismenoj formi, zahtjev za produženje oročenog depozita na period od godinu dana. Nikolić je pripremio ankes ugovora o depozitu, koji je dostavljen na potpis Dijani Zečević, Sektoru za upravljanje sredstvima, a zatim i njemu, a potom je Aneks upućen JP “Aerodromi”.

Nakon mjesec dana, dobio je informaciju od Zečević Dijane, da ankes ugovora od “Aerodroma” još uvijek nije vraćen. Prema uobičajenoj procedure, nastavili su obračun kamata, smatrajući ugovor o depozitu produženim i izvršena je uplata prve mjesečne kamate na žiro račun “Aerodroma”.

Kako je Sektor za upravljanje sredstvima prethodno od “Aerodroma” dobio zahtjev za reoročenje depozita, sasvim je legitimno bilo da ovaj Sekor postupi na ovaj način i sistemski produži oročeni depozoit. Nikolić je naveo da od uvođenja privremene uprave u Atlas banci od 07. 12. 2018., “Aerodromi” ni nakon tog datuma nijesu tražili od privremene uprave Atlas banke razročenje depozita, niti su raskinuli ugovor o depozitu, na šta su imali pravo.