DONIJELI ZAKON KOJI IDE NARUKU STATISA I PUE

Napisali krivične prijave i čekaju Carevića

Potpredsjednici Opštine Budva podnose krivičnu prijavu protiv ministra turizma i glavnog arhitekte zbog “Kraljičine plaže”, ali su je prethodno proslijedili prvom čovjeku Budve očekujući i njegov potpis
9372 pregleda 0 komentar(a)
Marko Bato Carević, Foto: Zoran Đurić
Marko Bato Carević, Foto: Zoran Đurić

Potpredsjednici Opštine Budva Marko Marković (Demokrate) i Vladimir Bulatović (Crnogorska) zatražili su juče od gradonačelnika Marka Bata Carevića da se izjasni hoće li se pridružiti krivičnoj prijavi koju podnose Specijalnom državnom tužilaštvu protiv ministra održivog razvoja Pavla Radulovića, glavnog državnog arhitekte Dušana Vuksanovića i NN lica iz resornog ministarstva, zbog sumnje da su zloupotrerijebili službeni položaj prilikom davanja saglasnosti kompanijii “Adriatic properties” za gradnju novog hotela “Kraljičina plaža” u Miločerskom parku.

Marković i Bulatović napisali su krivičnu prijavu i potpisanu je proslijedili prvom čovjeku Budve - da je parafira, ukoliko želi.

“Kolega Bulatović i ja smo saglasni oko sadržaja prijave pa se obraćamo sa idejom da se pridružite. Takođe, ukoliko smatrate da prijavu treba u nekom dijelu dopuniti, stojimo na raspolaganju”, piše u pismu u koje su “Vijesti” imale uvid.

U obrazloženju krivične prijave koja će biti dostavljena tužilaštvu na čijem je čelu Milivoje Katnić, tvrdi se da su ministar i glavni državni arhitekta, ali i određeni broj zaposlenih u tom ministarstvu, izvršili krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

Vuksanović je početkom avgusta dao saglasnost na idejno rješenje novog hotela „Kraljičina plaža“ sa depadansima, odnosno 66 apartmana za tržište koje namjerava da gradi kompanija „Adriatic properties“ grčkog biznismena Petrosa Statisa i Malezijca Veng Sei Pua. Vuksanović nije prihvatio stav Opštine Budva da se u toj očuvanoj zelenoj zoni na budvanskoj rivijeri ne grade stanovi za tržište.

Projektovani izgled “Kraljičine plaže”
Projektovani izgled “Kraljičine plaže”

“Glavni državni arhitekta je dao saglasnost na Idejno rješenje za izgradnju hotela ‘Kraljičina plaža’. Nasuprot svojoj zakonskoj obavezi, nije tretirao da li je idejno rješenje urađeno u skladu sa planskim dokumentom, već da li je urađeno u skladu sa Urbanističko-arhitektonskim rješenjem hotelskog rizorta Miločer. Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata propisano je da će se do donošenja državnih smjernica za razvoj arhitekture primjenjivati uslovi iz planskog dokumenta koji se odnose na oblikovanje i materijalizaciju objekta. Vuksanović je ocijenio da je idejno rješenje urađeno u skladu sa smjernicama za arhitektonsko oblikovanje i materijalizaciju objekta navedenim u Urbanističko-tehničkim uslovima iz Urbanističko-arhitektonskog rješenja hotelskog rizorta Miločer, iako se smjernice zapravo nalaze u okviru Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore”, navodi se u obrazloženju krivične prijave.

Smatraju da je na taj način nanijeta materijalna šteta Opštini Budva, prije svega što tretiranjem Urbanističko-arhitektonskog rješenja hotelskog rizorta Miločer, kao novog planskog dokumenta dovodi do pravne nesigurnosti u kojoj nije moguće sprovoditi DUP “Pržno Podličak”.

“Predmet konkursa su bile i katastarske parcele koje predstaviju put i tekuće vode i na kojima pravo raspolaganja ima Opština Budva i preduzeća čiji je ona osnivač, a tretirane su izdatim Urbinističko-tehničkim uslovima. Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata predviđeno je da Vlada, odnosno izvršni organ lokalne samouprave, za objekte od opšteg interesa može odrediti lokaciju u skladu sa smjernicama iz planova šire teritorijalne cjeline, te da isti postaje sastavni dio planskog dokumenta.

Neidentifikovana lica iz Ministarstva su dozvolila da predmetno Urbanističko konkursno bude urađeno za područje koje je dijelom prekriveno planskim dokumentom i da postane sastavni dio novog Prostornog plana posebne namjene za obalno područje, iako je rađeno na osnovu planskog dokumenta koji je stavijen van snage”, navodi se u prijavi.

Potpredsjednici ističu da su te zloupotrebe službenog položaja dovele do nemogućnosti uknjižbe Opštine Budva na eksproprisanim plaćenim nepokretnostima koje su privedene namjeni i na terenu predstavljaju put i javni parking.

“Rješenjem Sekretarijata za zaštitu imovine Opstine Budva broj iz 2008. i Sporazumom o naknadi i predaji nepokretnosti koji su sačinjeni na osnovu uslovne parcelacije eksproprisan je dio katastarske parcele 970 KO Sveti Stefan koji do danas nije uknjižen u nadležnoj evidenciji zbog tehničke greške koja se odnosi na Elaborat parcelacije. Idejnim rješenjem je upravo preko navedenog zemiljišta predviđen glavni kolski prilaz u novoplanirani objekat što onemogućava Opštinu Budva u korišćenju zemljišta za put i javni parking u koju svrhu je zemljište i eksproprisano i privedeno namjeni. Primjena takvog urbanističko-tehničkog rješenja i odobrenje gradnje prema Idejnom rješenju dovelo bi do nemogućnosti odvođenja komunalnih otpadnih voda sa područja Miločera i Svetog Stefana, što je u ovom segmentu u suprotnosti sa prostorno-planskom dokumentacijom”, piše u prijavi.

Nadležno ministarstvo je, kako dodaju, bilo upoznato sa svim navedenim činjenicama kroz dopise i upozorenja koje su lokalna uprava i Javno preduzeće vodovod i kanalizacija upućivali.

“Sve navedeno nesporno ukazuje na postojanje osnovane sumnje da su prijavijena lica izvršila krivično djelo zloupotreba službenog položaja, a eventualno i druga djela za koja se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, zbog čega predlažemo da nadležno državno tužilaštvo preduzme mjere i radnje iz okvira svojih nadležnosti u cilju pokretanja krivičnog postupka pred nadležnim Sudom protiv prijavljenih lica”, zaključuje se u prijavi koja je dostavljena Careviću.

Donijeli zakon koji ide naruku Statisa i Pue

Opština je svojevremeno onemogućila izdavanje građevinske dozvole, kada joj je Ministarstvo priznalo svojstvo stranke u postupku. Međutim, donošenjem novog zakona, procedura je išla u korist Statisove i Puove firme, uprkos jasnom stavu nove budvanske vlasti da se ne dozvoli betonizacija Miločerksog parka.

Budvanska Skupština je prije dvije godine donijela Deklaraciju o zaštiti Miločerskog parka i neposrednog zaleđa ostrva Sveti Stefan, kojom se ne podržava izgradnja novih, već samo rekonstrukcija postojećih objekata u postojećim gabaritima.

Vuksanović je dao zeleno svjetlo za gradnju hotelski rizorta Miločer. Planirana spratnost hotela je dvije podrumske etaže, prizemlje i četiri sprata. Visina hotela je 21,84 metara. Budući hotel imaće ukupno 262 kreveta, odnosno 60 hotelskih soba i 66 apartmana, koji će biti ponuđeni na tržištu.

Preporučujemo za Vas