NAJČEŠĆI OBLIK NASILJA PSIHIČKI

Uprava policije i OEBS zajedno u sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama

Imajući u vidu činjenicu da mali procenat žena koje su doživjele nasilje od strane svojih partnera to i prijavi, OEBS je podržao ovu akciju i izradio promotivno edukativni materijali koji je publikovan u svim crnogorskim gradovima
630 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock, Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock, Shutterstock

OEBS i ove godine pruža podršku Upravi policije u akciji podizanja svijesti o aktivnijem učešću građana i svih relevantnih subjekata društva u sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore. 

Imajući u vidu činjenicu da mali procenat žena koje su doživjele nasilje od strane svojih partnera to i prijavi, OEBS je podržao ovu akciju i izradio promotivno edukativni materijali koji je publikovan u svim crnogorskim gradovima. OEBS je takođe pokrenuo internetsku platformu koja nudi pomoć i informacije, a koje podržavaju napore za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama. Ova web stranica je dostupna i na crnogorskom jeziku i može joj se pristupiti putem linka https://www.stopvawnow.org/cnr.  

Najčešći oblik nasilja kome su izložene žene je psihičko, a česta je situacija da ovaj oblik nasilja prati i fizičko.

Plakat sa borbom protiv nasilja nad ženama
Plakat sa borbom protiv nasilja nad ženama(Foto: Twitter)

Do 1. novembra 2019. godine na teritoriji Crne Gore izvršeno je 261 krivično djelo u vezi sa porodičnim nasiljem i podnijete su 1304 prekršajne prijave zbog izvršenih 1479 prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

Izrečene su 43 naredbe o udaljenju ili zabrani vraćanja u stan ili drugi prostor za stanovanje, te je 25 žrtava upućeno u sklonište za žrtve, od čega je troje djece.

Policija je predložila 167 zaštitnih mjera od čega: 28 udaljenje iz stana, 53 zabrana približavanja, 62 zabrana uznemiravanja i uhođenja,  17 obavezni  psihosocijalni tretman i sedam obavezno liječenje od zavisnosti, a u istom periodu, po rješenjima sudova za prekršaje, policija je pratila izvršenje ukupno 198 zaštitnih mjera iz nadležnosti policije.  

Uprava policije kontinuirano ostvaruje saradnju sa svim društvenim subjektima koji učestvuju u prevenciji, sprječavanju i suzbijanju nasilja u porodici i učestvuju u radu multidisciplinarnih timova na nivou jedinica lokalne samouprave.

Crna Gora je jedna od prvih država koje su potpisale i ratifikovale Istanbulsku konvenciju, čime je preuzela obavezu da mijenja zakone, uvede praktične mjere i obezbijedi resurse za efikasnu prevenciju i sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Ovom prilikom ohrabrujemo sve one koji trpe nasilje da bez odlaganja prijave najbližoj policijskoj stanici ili na broj 122.

Preporučujemo za Vas