ODLUČIVAĆE OD SLUČAJA DO SLUČAJA

Od broja okrivljenih zavisi mjesto suđenja

Ukoliko kancelarije podgoričkog Višeg suda ne budu ispunjavale uslove za održavanje suđenja zbog koronavirusa, postoji mogućnost da će se većem broju okrivljenih suditi u sudnicama Vrhovnog i Apelacionog suda
1724 pregleda 1 komentar(a)
Privođenje optuženih u Viši sud (arhiva/ilustracija), Foto: Savo Prelević
Privođenje optuženih u Viši sud (arhiva/ilustracija), Foto: Savo Prelević

Ukoliko postojeće kancelarije podgoričkog Višeg suda ne budu ispunjavale uslove za održavanje suđenja zbog koronavirusa, postoji mogućnost da će se većem broju okrivljenih suditi u sudnicama Vrhovnog i Apelacionog suda.

To je “Vijestima” saopštila portparolka Višeg suda Aida Muzurović.

Na pitanje - da li Viši sud ima kapacitete da sprovede mjere fizičke distance u kancelarijama u kojima se održavaju pojedina suđenja građanske ili krivične materije, rekla je: “Odgovor na ovo pitanje zavisi od broja okrivljenih i branilaca u krivičnim, odnosno broja stranaka u parničnim postupcima, kao i od veličine kancelarija sudija, s obzirom na to da nijesu sve kancelarije istih dimenzija. U situacijama u kojima se to ne može obazbijediti, na raspolaganju su dvije sudnice, a na raspolaganju su i sudnice Vrhovnog suda Crne Gore i Apelacionog suda Crne Gore”.

Muzurović
Odlučivaće od slučaja do slučaja: Muzurović(Foto: Luka Zeković)

Naglasila je da će u situacijama u kojima se ne može obezbijediti dva metra fizičke distance, suđenja održavati u drugim prostorijama koje obezbjeđuju te uslove.

Predsjednik Višeg suda u Podgorici Boris Savić, nedavno je najavio da će se neka suđenja, sa velikim brojem okrivljenih, održavati i van zgrade suda.

“O konkretnim lokacijama za suđenje u situacijama kada bude potrebno prisustvo većeg broja okrivljenih lica, odlučiće se za svaku situaciju pojedinačno, a nakon sagledavanja tačnog broja lica čije prisustvo će biti neophodno na glavnom pretresu i u skladu sa tim brojem odrediće se lokacija”, istakla je Muzurović.

Advokat Damir Lekić, podsjetio je od sredine marta u crnogorskim sudovima i državnim tužilaštvima, uveden poseban režim rada, zbog pandemije koronavirusa.

“Sudovi su sudili samo hitne predmete, kao što su pritvorski u krivici, a između ostalog, porodični i radni u parnici, i to samo ako se radi o postupcima u kojima ne učestvuje više lica. U suprotnom, iako se radi o pritvorskim predmetima, te radnim ili porodičnim, koji imaju tu karakteristiku da se radi o predmetima hitne prirode, a koji imaju prioritet u postupanju, sudovi nisu održavali glavne pretrese, odnosno ročišta glavne rasprave. Državna tužilaštva su održavala saslušanja osumnjičenih, zbog novoizvršenih krivičnih djela, te nadležnim sudovima eventualno podnosili predloge za određivanje pritvora, koja radnja se pored navedenih, takođe održavala pred sudovima, a ponekad bi se pred državnim tužilaštvom u slučaju potrebe saslušavali i svjedoci, a posebno svjedoci oštećeni”, objasnio je Lekić. On je rekao da su se i u podgoričkom Osnovnom i Višem sudu korišćene velike sudnice, u kojima se neophodna distanca između procesnih učesnika lako ostvaruje.

“U Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, kao i u Specijalnom državnom tužilaštvu, za saslušanje osumnjičenih i svjedoka, takođe su korišćene veće prostorije, koja inače nisu namijenjene za preduzimanje navedenih radnji, a u kojima se takođe neophodna distanca između procesnih učesnika veoma lako ostvaruje.

Kao advokat, u građanskom i krivičnom referatu, i pred Osnovnim sudom u Podgorici i pred Višem sudu u Podgorici imao sam nekoliko suđenja koja su se održavala na navedeni način i koja su iziskivala određene neuobičajne procedure... Prilikom prisustvovanja na navedenim glavnim pretresima, ročištima glavne rasprave, ročištima kod sudije za istragu, te prisustvovanja prilikom saslušanja osumnjičenih i svjedoka poštovane su neophodne mjere fizičke distance između procesnih učenika, stavljana im je na raspolaganje adekvatna prostorija, a takođe, isti su na sebi imali neophodnu zaštititnu opremu u smislu zaštitne maske na licu i rukavica”, izjavio je Lekić.

Preporučujemo za Vas