PODNIJELI KRIVIČNU PRIJAVU SDT-U

DF Budva: Kriminalna grupa dogovorila smjenu vlasti milionskom korupcijom Džakovića

Odbornici DF-a u Budvi podnijeli krivičnu prijavu protiv Šinavatre, Statisa, Deripaske, više funkcionera i poslanika DPS-a, Crnogorske...

12718 pregleda 6 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Demokratski front
Ilustracija, Foto: Demokratski front

Odbornici Demokratskog fronta u Budvi podnijeli su danas krivičnu prijavu protiv navodne organizovane kriminalne grupe koja je, kako tvrde, dogovorila smjenu vlasti u Budvi, milionskom korupcijom nezavisnog odbornika Stevana Džakovića.

Krivična prijava podnijeta je Specijalnom državnom tužilaštvu i Glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću.

Prijava je podnijeta protiv NN lica, za kojeg navode da je uticajno lice u Demokratskoj partiji socijalista, "povezano sa kriminalom na visokom nivou i jednom bankom u Crnoj Gori", te organizator kriminalne organizacije.

Kao pripadnici kriminalne organizacije u prijavi su označeni poslanik DPS-a Andrija Nikolić, odbornik i funkcioner Crnogorske u Budvi Dragan Purko Ivančević, predsjednica Crnogorske i odbornica te partije u Budvi Anđela Ivanović, bivši potpredsjednik Opštine Budva i predsjednik odbora Crnogorske u tom gradu Vladimir Bulatović, nezavisni odbornik u SO Budva Stevan Džaković, te poslanik DPS-a Nikola Divanović.

DF je kao pripadnike kriminalne organizacije označio i bivšeg izvršnog direktora hotelske grupe „Budvanska rivijera“ Vula Tomaševića, ambasadora Crne Gore u Srbiji Tarzana Miloševića, direktora Morskog dobra i predsjednika OO DPS Budva Predraga Jelušića, bivšeg predsjednika SO Budva i funkcionera DPS Ljuba Rađenovića, bivšeg šefa obezbjeđenja predsjednika DPS Ljubišu Mijatovića.

Kao navodni članovi kriminalne organizacije navedeni su i vlasnik Centralnoevropske aluminijske kompanije (CEAC), Rus Oleg Deripaska, član Odbora direktora “AD Sveti stefan hoteli“ i savjetnik bivšeg vicepremijera Vlade Svetozara Marovića - Milan Vučinić, biznismen i vlasnika MK Grupe Miodrag Kostić, potpredsjednik Skupštine Crne Gore i funkcioner DPS-a Branimir Gvozdenović, vlasnik Adriatic propertisa i Universal Capital Banke Petros Statis, počasni državljanin Crne Gore i bivši tajlandski premijer, vlasnik Global TS Montenegro Taksin Šinavatra, te druga NN lica čiji je identitet, kako se navodi, za sada nepoznat.

"Zbog osnovane sumnje da su svjesni svojih djela i htjeli njihovo izvršenje, izvršili više krivičnih djela iz člana 401a,416, 422, 423 i 424 Krivičnog zakonika Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 70/2003, 13/2004 - ispr. i 47/2006 i "Sl. list CG", br. 40/2008, 25/2010, 32/2011, 64/2011 - dr. zakon, 40/2013, 56/2013 - ispr., 14/2015, 42/2015, 58/2015 - dr. zakon, 44/2017, 49/2018 i 3/2020) odnosno stvaranje kriminalne organizacije, protivzakoniti uticaj, navođenje na protivzakoniti uticaj, primanje i davanje mita i zloupoteba službenog položaja, a sve to u produženom trajanju", navodi se u prijavi.

Šematski prikaz iz podnijete krivične prijave
Šematski prikaz iz podnijete krivične prijavefoto: Demokratski front
foto: Demokratski front

U obrazloženju podnošenja prijave se navodi:

"U vremenskom periodu od 01. marta 2020. godine do 30.aprila 2020. godine na teritoriji Crne Gore i Republike Srbije formirana je kriminalna organizacija od strane prvooptuženog NN počinioca i drugih prijavljenih sa namjerom promjene vlasti u Budvi, uspostavljanjem nove vlasti koju bi sačinjavali Demokratska partija socijalista, Crnogorska, Socijaldemokratska partija i nezavisni odbornik Stevan Džaković, a sve sa ciljem da se organizatoru kriminalne organizacije, njenim pripadnicima i sa njima povezanim licima omogući kroz politički i drugi uticajsticanja finansijske i druge koristi na protivpravan način.

"Prvi cilj djelovanja kriminalne organizacije je uspostavljanje vlasti bez izbora, suprotno izbornoj volji građana Budve i to prelaskom odbornika Stevana Džakovića na stranu izborne manjine u Skupštini Opštine Budva, odnosno na stranu DPS i ostalih subjekata kako bi se od strane istih, suprotno Ustavu Crne Gore, formirala vlast koja nije zasnovana na izbornoj volji a koja bi predstavljala političku logistiku za dalje djelovanje kriminalne organizacije. Plan kriminalne organizacije je da nakon toga, kroz vršenje krivičnih djela zloupotrebe službenog položaja i drugih djela iz djelokruga organizovanog kriminaliteta i korupcije na visokom nivou, omoguće povezanim licima sticanje višemilionske dobiti na štetu budžeta Opštine Budve.

"U cilju realizacije kriminalnog plana koji je zamišljen od strane NN lica koje ima značajan uticaj u Demokratskoj partiji socijalista, kriminalnom podzemlju i povezano je sa najmanje jednom bankom u Crnoj Gori, od 01. marta tekuće godine, po njegovoj direktivi održano je više sastanaka u Podgorici, u hotelu „Hilton“ na kojima su prisustvovali Andrija Nikolić, Dragan Purko Ivančević, Vladimir Bulatović, Nikola Divanović, Anđela Ivanović i Stevan Džaković (svi pripadnici kriminalne organizacije) sa jasnom instrukcijom da osiguraju da nezavisni odbornik Džaković, koji je na izborima za odbornike u Skupštini Opštine Budva koji su održani 16.oktobra 2016. godine izabran sa izborne liste Demokratski front, podrži inicijativu odbornika Crnogorske i DPS o promjeni vlasti. Promjena vlasti je zamišljena na način što su odbornici Crnogorske pokrenuli inicijativu za razrješenje predsjednika Opštine Budva Marka Carevića, o istom obavijestili javnost i istu dostavili odborničkim klubovima na lokalnom nivou na potpisivanje. Kako odbornici Crnogorske imaju 3 odbornika, a DPS i SD 13, nedostajao je još jedan odbornik za zakonom propisanu većinu kako bi se izglasalo nepovjerenje aktuelnom predsjedniku opštine. Sastanci u podgoričkom hotelu su organizovani po instrukcijama NN lica koje je šef kriminalne organizacije kako bi se nezavisnom odborniku Džakoviću, od strane poslanika DPS Nikolića i Divanovića garantovalo ispunjenje usluga u vidu legalizacije nepokretnosti-vile na ostrvu Sveti Nikola koju je njegov otac stekao sumnjivom razmjenom nepokretnosti sa SJU“Plovput“Bar, kao i legalizaciju bespravno izrađenog dijela porodične kuće u ulici Mediteranska, kod glavnih gradskih semafora, čija izgradnja predstavlja prvi primjer divlje gradnje u Budvi jer je izgrađena preko glavne gradske vodovodne cijevi u dužini od 7 metara. Ovim su Nikolić i Divanović zloupotrijebili službeni položaj kao izabrani predstavnici naroda u Skupštini Crne Gore jer su pristali da kod nadležnih državnih organa, koristeći moć svog položaja, izdejstvuju protivzakonita rješavanja zahtjeva čime su učinili krivično djelo davanje mita i zloupotreba službenog položaja, dok je odbornik Džaković, pristajući na pomenutu uslugu počinio krivično djelo primanje mita kao službeno lice i javni funkcioner. Odborniku Džakoviću je po instrukcijama NN lica, posredstvom poslanika DPS-a Nikolića i Divanovića, obezbijeđen kupac za nepokretnost na ostrvu Sveti Nikola u iznosu od 1.000.000 eura kako bi se istom obezbijedilo sticanje imovinske koristi zarad realizacije plana kriminalne organizacije, zbog čega je pristao da postane pripadnik kriminalne organizacije. U tu svrhu, pripadnik kriminalne organizacije postao je Taksin Šinavatra koji je preuzeo gazdovanjem dijela ostvra Svetog Nikole, gdje su Planom posebne namjene za obalno područje ucrtani turistički kapaciteti i marina, kao kupac vile od odbornika Stevana Džakovića sve kako bi u potpunosti zaokružio svoje interese na ostrvu i u svom posjedu objedinio ovaj veoma vrijedan lokalitet i razvio biznis koji će služiti za dalje pranje novca koji potiče iz kriminalne aktivnosti", navodi se u prijavi podnijetoj SDT-u.

Dokaz da su pomenuta krivična djela počinjena, kako navode u DF-u, proizilazi iz činjenice da je odbornik Džaković potpisao inicijativu za razrješenje predsjednika opštine a kasnije i inicijativu za razrješenje predsjednika skupštine, koje su predate u skupštinsku proceduru na dalje postupanje 30. aprila ove godine.

"Odbornik Džaković je 2016. godine, potpisao izjavu, zajedno sa tadašnjim odbornicima skupštinske većine da nikada neće ući u koaliciju sa DPS-om, a decenijama unazad je javno putem medija iznosio optužbe na račun ove partije da su kriminalna organizovana grupa. Isti je podnosilac više krivičnih prijava protiv visokih funkcionera DPS na lokalnom nivou među kojima se i nalazi krivična prijava vezana za izgradnju poslovno-stambenog objekta TQ Plaza koji je po sudskom epilogu proglašen za kriminalni slučaj. Ovako drastična promjena u javnom djelovanju odbornika Džakovića ukazuje na osnovanu sumnju da je isti primio mito u vidu sticanja imovinske i neimovinske koristi zarad čega je pristao da postane pripadnik kriminalne organizacije i svjesno na sebe preuzeo ulogu da bude odlučujući odbornik koji će omogućiti povratak kriminalne organizacije na vlast u Budvi. Vladimir Bulatović, bivši potpredsjednik Opštine Budva preuzeo je na sebe ulogu da nakon smjene predsjednika opštine, od strane novoformirane skupštinske većine bude imenovan za vršioca dužnosti predsjednika opštine do izbora novog, čime bi omogućio članovima kriminalne organizacije ostvarivanje zacrtanih kriminalnih zadataka. Povezanost Bulatovića i NN lica kao vođe kriminalne grupe datira iz vremena prije stupanja u politiku dok je obavljao poslove direktora u jednoj komercijalnoj banci AD „Komercijalna banka Budva“ kada je uspostavio poznanstvo sa NN licem koje je povezano sa jednom bankom u Crnoj Gori. Anđela Ivanović je kao odbornica i predsjednica partije Crnogorska postala pripadnik kriminalne organizacije i pristala da politički subjekt sa tri odbornika prevede na stranu DPS-a zarad sticanja javne funkcije u Podgorici čime je primila mito od strane poslanika te partije Nikolića i Divanovića. Dragan Purko Ivančević je kao pripadnik kriminalne organizacije na sebe preuzeo ulogu da u dužem trajanju vrbuje odbornika Džakovića da uskrati povjerenje aktuelnoj vlasti u korist kriminalne organizacije i po instrukcijama NN lica kako bi kroz djelovanje novouspostavljenje vlasti sa sebe pribavio imovinsku korist kroz sudsko poravnanje po tužbi koju je pokrenuo protiv Opštine Budva u iznosu od 5.000.000 eur vezano za izgradnju Žičare od Čučuka do Brajića.

​"Sredinom marta mjeseca 2020. godine u Beogradu je sa ciljem realizacije kriminalnog plana održan sastanak drugog ogranka kriminalne organizacije i to u hotelu „Crowne Plaza“ kojem su prisustovali aktuelni ambasador Crne Gore u Srbiji Tarzan Milošević, inače visoki funkcioner DPS, Vule Tomašević bivši izvršni direktor hotelske grupe „Budvanska rivijera“. Motiv pripadnika kriminalne organizacije na pomenutom sastanku je bio taj da se omogući sticanje političkog uticaja u Budvi i nastavak realizacije kriminalnog plana iz prethodnog perioda koji je privremeno spriječen akcijom Specijalnog državnog tužilaštva i procesuiranjem bivših lokalnih funkcionera i sa njima povezanih lica. Svjesni svoga djela ovi pripadnici kriminalnog udruženja su pristali da omoguće političku i finansijsku podršku za realizaciju kriminalnog plana, dok je uloga Tomaševića bila da odmah po uspostavljanju nove vlasti, novac koji je NN lice stekao na nezakoniti način uvede u legalne tokove tako što će trgovati akcijama novoformiranog preduzeća AD “Hoteli Sveti Stefan“ koje je nastalo restruktuiranjem HG“Budvanska rivijera“ kao i na drugi način", navodi se u obrazloženju DF-a.

​Posebnu ulogu u djelovanju ove, kako tvrde, kriminalne organizacije imao je Ljubo Rađenović, bivši predsjednik Skupštine Opštine Budva i otac bivšeg predsjednika opštine Lazara Rađenovića, "koji ima lični, politički i finansijski motiv za pripadništvo u kriminalnom udruženju."

"Motivi se ogledaju u činjenici da isti želi da obnovi politički uticaj koji je izgubio kada mu je sin zbog nezakonitihi radnji kao predsjednik opštine završio u zatvoru, a sve to radi sticanja nezakonite finansijske dobiti. Njegov zadatak, po instukcijama NN lica bila je da vrši uticaj na odbornike DPS-a koji nisu blagonaklono gledali na inicijativu za razrješenje predsjednika opštine jer su smatrali da takav čin nanosi političku štetu partiji kojoj pripadaju, odnosno DPS. Tako je Rađenović bio zadužen da vrši pritisak na odbornike DPS Gojka Ljubanovića, Gorana Boretu, Milana Zeca i Boža Lazovića koji su se protivili tome da DPS koruptivnim radnjama dođe na vlast u periodu nekoliko mjeseci pred izbore, smatrajući da nije dobar način da se nasilno osvaja vlast, već da to treba uraditi na izborima i da ako to bude izborna volja građana Budve da DPS treba da preuzme ključne funkcije u lokalnoj upravi. Ulogu da vrši dodatni pritisak na ove odbornike preuzeo je i Predrag Jelušić, predsjednik OO DPS Budva i direktor JU „Morsko dobro“ kako bi funkciju šefa lokalnog ogranka partije iskoristio za dodatni pritisak za realizaciju kriminalnog plana. Dokaz koji potvrđuje izvršenje predmetnog krivičnog djela sadržan je u činjenici da odbornik DPS u Budvi Gojko Ljubanović, nije potpisao inicijativu za razrješenje predsjednika Opštine Budva.

"NN lice, kao šef kriminalne organizacije, u pomenutom periodu, zavrbovao je ruskog oligarha Olega Deripasku, koji svoje biznise ima u Crnoj Gori i Budvi, da postane pripadnik kriminalne organizacije odnosnio njeno finansijsko krilo koje ima zadatak da obezbijedi finansijsku konstrukciju za realizaciju kriminalnog plana. Istom je dato obećanje da će nakon uspostavljanja nove vlasti, na teritoriji Opštine Budva, moći da uz političku podršku ostvari svoje imovinske interese i zajedno sa ostalim NN licima, novac koji je stečen kriminalnim putem kroz legalne tokove opere i na taj način legalizuje nezakonito stečenu imovinu za čije porijeklo ne posjeduje dokaze. Istom je od strane šefa kriminalne grupe učinjeno obećanje da će zajedno sa drugim činiocima građevinskog lobija, dobiti atraktivne lokacije u opštinskom vlasništvu kako bi mogli da grade svoje hotele i druge objekte, zbog čega je Deripaski konkretno obećano da će kroz Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta “Turistički kompleks Zavala” nova vlast u Budvi, izvršiti prenamjenu prostora na način što će zelenu površinu pretvoriti u gradsko-građevinsko zemljište i preko Ministarstva održivog razvoja i turizma tražiti ucrtavanje atraktivnog turističkog kompleksa sa višespratnom kulom-jedrom, koje će zemljište kasnije prodajom od strane nove skupštinske većine, predati Deripaski kao članu kriminalne organizacije i drugim NN licima kako bi na ovoj aktraktivnoj lokaciji razvijao svoj biznis.

"Ogranak kriminalne organizacije koju čine lica povezana sa HG „Budvanska rivijera“ postali su pripadnici kriminalne organizacije sa namjerom da sebi, šefu kriminalne organizacije i drugim pripadnicima, kroz završetak privatizacije ovog hotelskog kompleksa omoguće sticanje protivpravne imovinske koristi na način što je Milan Vučinić kao direktor novouspostavljenog akcionarskog društva AD „Sveti Stefan hoteli“ koje je izdvojeno iz HG „Budvanska rivijera“ na sebe preuzeo ulogu da po instukcijama NN lica, nakon promjene vlasti u Budvi, pripremi i realizuje proces kompletne privatizacije i prelazak u privatne ruke ovog turističkog bisera. Pripadnici kriminalne organizacije u tom cilju postali su Branimir Gvozdenović, potpredsjednik Skupštine Crne Gore koji je na sebe preuzeo ulogu da obezbijedi političku podršku u parlementu za donošenje takve odluke ali i u Vladi Crne Gore kako bi se realizovao kriminalni plan organizacije. Miodrag Kostić, kontroverzni biznismen iz Republike Srbije koji već posjeduje 30 % akcija HG Budvanska rivijera na sebe je preuzeo ulogu da otkupi preostali dio akcija kako bi postao većinski akcionar i time preuzeo upravljanje imovinom Budvanske rivijere, za šta je NN licu ako šefu kriminalne organizacije stavio na raspolaganju svoj kapital radi pripreme i realizacije plana. Nakon sticanja većinskog paketa akcija, namjera Kostića, Gvozdenovića i Vučinića je da, na prostoru sadašnjeg hotela „Slovenska plaža“ pokrenu izgradnju stambeno-turističkog kompleksa koji je predviđen Detaljnim urbanističkim planom, da sruše postojeći hotel i rijetko preostale zelene površine, i izgrade projekat stambeno-turističkog sadržaja", navode iz DF-a.

Statis je, kako tvrde, postao pripadnik navodne kriminalne organizacije sa namjerom da kroz privatizaciju dijela imovine HG Budvanska rivijera stekne vrijednu imovinu na lokalitetu Svetog Stefana i Miločerskog parka, kako bi realizovao gradnju u Miločerskom parku stanove za tržište i taj vrijedni park pretvorio u stambeni kompleks, "zbog čega je postao pripadnik kriminalne organizacije i pristao da učestvuje u akciji promjene vlasti u Budvi i uspostavljanju nove kooperativne vlasti koja će pružiti političku logistiku za realizaciju plana."

"U vezi sa navedenim podnosilac prijave predlaže da nadležni tužilac izvrši uvid u sledeća dokazna sredstva i izvede sledeće dokaze:

- Saslušanje svih okrivljenih; - Predlog za razrješenje predsjednika Opštine Budva;- Predlog za razrješenje predsjednika Skupštine Opštine Budva;- Obezbjeđenje snimaka sa video nadzora u periodu djelovanja kriminalne organizacije hotel „Hilton“ Podgorica i uvid u isti;- Obezbjeđenje snimaka sa video nadzora u periodu djelovanja kriminalne organizacije hotel „Crowne Plaza“ Beograd i uvid u isti; - Sporazum od 26.09.2016. godine zaključen od strane političkih subjekata da neće formirati predizbornu ili postizbornu koalicijju sa Demokratskom partijom socijalista u opštini Budva;- Sporazum o zajedničkoj izbornoj listi za izbor odbornika u Skupštini Opštine Budva, koji su potpisali u ime Nove srpske demokratije Đorđije Vujović, Pokreta za promjene Stevan Džaković, Demokratske narodne partije Jovan Gregović, Demokratske srpske stranke Niko Gracun, zaključen dana 19.09.2016.godine. - Sporazum o postizbornoj koalicionoj saradnji, konstituisanju, organizaciji i vršenju vlasti u Opštini Budva;- Dodatak Sporazumu o postizbornoj saradnji, konstituisanju, organizaciji i vršenju vlasti u Opštini Budva, zaključen dana 17,jula 2018. godine, koji je zaključen između Demokratske Crne Gore, Demokratskog fronta, Socijaldemokratske partije, Ujedinjene reformske akcije, Liberalne partije, Socijalističke narodne partije, DEMOS-a i nezavisnog odbornika Stevana Džakovića", zaključuje se u obrazloženju za podnošenje krivične prijave odbornika DF-a u Budvi.