KAZALI DA JE POTREBNO OSIGURATI EFIKASAN I POUZDAN RAD DEŽURNIH SLUŽBI

Savjet: U vozilima nikšićke Interventne neispravan GPS, u CB-u ne radi uređaj za evidentiranje dolaznih poziva

Iz Savjeta su saopštili da kvalitetan rad dežurne službe ne samo što je primaran za povjerenje javnosti, već predstavlja preduslov za efikasan rad policije

2378 pregleda 7 komentar(a)
Zgrada CB Nikšić, Foto: Svetlana Mandić
Zgrada CB Nikšić, Foto: Svetlana Mandić

U vozilima nikšićke Interventne jedinice neispravan je GPS uređaj, a u tamošnjem Centru bezbjednosti ne radi uređaj za evidentiranje dolaznih poziva.

To su saopštili iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije, naglašavajući da neispravnost uređaja za identifikaciju poziva ima za posljedicu da policija neblagovoremeno postupi po prijavama građana, što može dovesti do ozbiljnih problema i propusta.

Istakli su da je u svim organizacionim jedinicama Uprave policije potrebno u svakom trenutku osigurati efikasan i pouzdan rad dežurnih službi.

"Građanka iz Nikšića se požalila Savjetu na neadekvatnu reakciju policije pošto joj je prijavljen upad dvije osobe u dvorište porodične kuće. Iz dežurne službe CB Nikšić su im savjetovali da ne paniče i da sačekaju patrolu ispred kuće. Međutim, patrola nije pojavila i zatražila je od građanskog nadzora policije da sazna razloge nedolaska. Uprava policije je informisala da je 28.05.2020. godine, oko 23,40h, dežurnu službu CB Nikšić obavijestila mlađa osoba da su u dvorištu kuće primijećane dvije nepoznate osobe, kako preskaču ogradu dvorišta i udaljavaju se u nepoznatom pravcu. Na lice mjesta odmah je upućena patrola interventne jedinice koja je nakon obilaska izvjestila da na navedenoj lokaciji nijesu primijetli bilo koga, kao ni lica koja su prijavila navedeni događaj, i sugerisano im je da se zadrže radi daljeg praćenja eventualnih dešavanja. Ni nakon određenog vremena nije registrovano kretanje lica na navedenoj lokaciji te su se službenici interventne jedinice povukli na redovne poslove i zadatke", piše u saopštenju Savjeta. Oni dodaju da je UP posebno istakla da je GPS sistem u službenom vozilu interventne jedinice neispravan, o čemu je prethodno i obaviještena nadležna služba:

"Dok je uvidom u sistem ručne radio veze koju koristi vođa grupe interventne jedinice, koja je upućena na lice mjesta, konstatovano da su u navedenom vremenskom periodu obišli lokaciju sa koje je prijavljen navedeni događaj. Istaknuto je i da policijski službenici dežurne službe nijesu uspjeli povratno da kontaktiraju broj sa kojeg je pozvana dežurna služba i prijavljen događaj, što je i obaveza službenika dežurne službe kao ustaljena praksa, jer broj nije ostao zabilježen u identifikacionoj memoriji fiksnog telefona koji se nalazi u prostorijama dežurne službe. Kako su policijski službenici naredni dan, upoznati sa sadržajem objave građanke na društvenoj mreži Twiter, kontaktiran je njen otac, kome su predočene sve pojedinosti u vezi sa predmetnim događajem a on je iskazao potpuno razumijevanje vezano za postupanje policijskih službenika i nemogućnosti povratne komunikacije, s tim u vezi. Savjet je podnositeljku pritužbe upoznao sa odgovorom Uprave policije i konstatovao, nezavisno od komunikacije njenog oca sa starješinama u CB Nikšić, postojanje određenih problema u redovnom funkcionisanju policije koji zahtijevaju neodložno rješavanje. Savjet je i konsultovao ranije primjere, iz sopstvene prakse, u kojima se registruju problemi sa evidentiranjem prijava i poziva koji građani učine putem telefona prema dežurnim službama organizacionih jedinica Uprave policije".

Iz Savjeta su saopštili da kvalitetan rad dežurne službe ne samo što je primaran za povjerenje javnosti, već predstavlja preduslov za efikasan rad policije.

"Preko dežurne službe obezbjeđuje se blagovremeno postupanje po svim događajima u redovnim i vanrednim prilikama, a naročito u odnosu na izvršena krivična djela i narušavanja javnog reda i mira, ugrožavanje bezbjednosti građana i njihove imovine. Savjet je zato pozvao Upravu policije da, preko Odjeljenja za telekomunikacione i elektronske tehnologije, osigura da dežurne službe u svim centrima bezbjednosti uredno primaju, evidentiraju, snimaju i identifikuju sve dolazne pozive. Savjet za građansku kontrolu rada policije je odlučio i da pozove Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore da preko Centra za informaciono komunikacione tehnologije, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora osigura uredan rad GPS sistema u svim patrolnim vozilima policije i da se ubrza postupanje po obavještenjima da su pokvareni i van funkcije."